Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego (1830—1887)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Piotr Chmielowski
Tytuł Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego (1830—1887)
Pochodzenie Wybór pism
Oddział X. Studya i szkice literackie (zbiór)
Wydawca S. Lewental
Data wyd. 1894
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

DODATEK.
Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego (1830—1887).
(Uwaga. Wi.-Wilno, War.-Warszawa. Gdzie nie podano liczby tomów, tam domyślać się należy jednego).

1830.

Biografia Sokolskiego organisty przez K. F. Pasternaka od str. 177—194 W „Noworoczniku litewskim na rok 1831”, wydanym przez II. Klimaszewskiego, Wilno, druk A. Marcinkowskiego 1830 (data cenzury: 3 listopada 1830 r.)
Wieczór czyli przygody peruki (tamże; jestto rozdział V-ty powieści „Dwa a dwa cztery" wydanej dopiéro w r. 1837).
Kotlety, powieść prawdziwa (w №33 „Bałamuta Petersburskiego” z d. 27 grudnia 1830 r.).

1831.

Pan Walery, powieść z XIX wieku przez Kleofasa Fakunda Pasternaka. Wi.

1832.

Wielki świat małego miasteczka, Wi. 2 tomy (w l‑ym tomie pozwolenie cenzury 12 maja 1832; w drugim, mającym na karcie tytułowéj rok 1833, data cenzury 4 czerwca 1830 r.).

1833.

Rok ostatni panowania Zygmunta III-go, 2 tomy. Wi.
Kościół Święto Michalski, 2 tomy. Wi.
Pan Karol, powieść fantastyczna, 2 tomy; Wi.; wydanie 2‑ie w 1 tomie tamże r. 1840.
Tłomaczenie powieści P. Kocka: Dom biały, 5 tomów. Wi.
Kilka słów z powodu wyjścia książki p. t . Kościół Ś. Michalski (w „Tygodniku Petersburskim” № 9 z r. 1833).

1834.

Wieńce, fantazya (wierszem, w „Zniczu” wydanym na r. 1834 przez Józefa Krzeczkowskiego, str. 9—16). Wi.
Podróż po mojéj szkatułce, dziwactwo (tamże, str. 89—92).
Wiadomość o kościołku ś. Anny w Wilnie, (tamże str. 192—201; obok danych historycznych mieści się tu powiastka na podaniu gminném osnuta p. t. Majster i czeladnik.
Duchy, melodya (tamże).
Śmierć Anioła, powieść Jana Pawła Rychtera (tamże str. 217—224).
Improwizacye dla moich przyjaciół, książeczka do zapalania fajek; Wi. 2‑ie wyd. w r. 1844, Wilno; 3‑cie r. 1875, Lwów.
Cztery Wesela, szkic fantastyczny, 2 tomy, Wi.; 2‑ie wyd. 1841, Wi.

1835.

Zawsze razem, fantazya (w „Zniczu” na 1835 str. 110—113). Wi.
Dwa słowa (tamże str. 200—201).
Dumanie nad Horyniem (tamże str. 244—247).
Raj i piekło, fantasmagorya historyczna 1529—1749 tamże str. 119—139; tegoż roku wyszła w osobnéj odbitce).
Rękopisma Zelizów z „wieku VI-IX” ( w „Wizerunkach i roztrząsaniach naukowych”, tomik VIII, str. 133—142). Wi.

1836.

O polskich romansopisarzach (w „Wizerunkach i roztrząsaniach naukowych, tomik XI, Str. 94—122). Wi.
Uwagi nad pismem pod t. Dzieje starożytne narodu litewskiego, przez T. Narbutta (w „Tygodniku Petersburskim” NN. 70 i 71 z r. 1836).

1837.

Dwa a dwa cztery, czyli piekarz i jego rodzina, Wi.
Majster Bartłomiej. Wi.
Do J(ózefa) K(rzeczkowskiego), poezya (w „Tyg. pet.” N. 21).
Literatura w Wilnie w początku XIX‑go wieku, wyjątek z pamiętników (tamże N. 30).
Jak się robią nowe książki z starych książek, rzecz o kradzieży literackiéj (tamże N. 38).
Rozbiór historyi miasta Wilna napisanéj przez M. Balińskiego (tamże N. 471).
Pińsk i Pińszczyzna, drugi wyciąg z pamiętników (tamże N. 49; w „Muzeum Domowém” F. S. Dmochowski przedrukował ten artykuł, N. 27 i 28.
Myśli o gramatyce historyczno­‑porównawczéj języków słowiańskich (w „Tyg. Pet.” № 57).
Korona cierniu i wieniec laurowy, rzecz o sławie pisarskiéj (tamże N. 61).
Ze Swintorohodajnos, chroniki poetycznéj wyjątek 1392 tamże N. 65).
Domy i ludzie, wyciąg trzeci z pamiętników (tamże N. 70).
Żal przeszłości do J(ózefa) K(rzeczkowskiego) (tamże N. 87).
Prużana, wyciąg czwarty z pamiętników (tamże N. 79).
Asmodeusz w roku 1837, trzy wieczory (tamże NN. 83, 95, 98),
O herbarzu Niesieckiego w nowém wydaniu lipskiém (tamże N. 89)
Choroby moralne XIX‑go wieku. Encyklomania (tamże N. 93).
Biruta 1331—1416, wiersz (w „Biruecie” wydawanéj przez Józefa Krzeczkowskiego część 1‑a, str. 1—5). Wi.
Pogrzeb rybaka (tamże str. 157).
Czy powróci (tamże).
Umieram, elegie egotyczne. IV Testament (tamże).
Pożar zamku wileńskiego 1610, szkic historyczny (tamże str. 169—188).

1838.

Poezye, 2 tomy, Wi.; 2‑ie wyd. w 1843 War.; 3‑ie wyd. 1887 Lw.
Wilno od początków jego do r. 1750, tom pierwszy, Wi.
Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne, tom pierwszy, Wi.
Asmodeusz w r. 1837, wieczór IV—VI (w „Tygod. Petersb.” N. 1, 3, 6, 12).
Odpowiedź niezapytanego do T. B. (tamże N. 7).
Handel księgarski w Wilnie, wyciąg piąty z pamiętników, rozdział XV (tamże N. 7).
Krytyka drugiego tomu Historyi Wilna Balińskiego (tamże N. 9).
Do A, B, C, D, E, F, i t. d. pierwsza i ostatnia odpowiédź (tamże N. 22).
Historya literatury polskiéj, nowe wydanie J. Zawadzkieqo (tamże N. 23).
Nowiny naukowe (tamże N. 25, 35, 51, 60).
Do T. B. druga odpowiédź niezapytanego (tamże N. 27).
Przeszłość i przyszłość romansu (tamże NN. 29 i 30).
Ocena Rusałki części I‑éj (tamże N. 36).
Podróż po szybach karczemnych, oraz króciutka ocena Części mowy odmieniających się przez przypadki i prośba o nadesłanie do Archeoteki, zamierzonej przez autora, 15 wymienionych z tytułu rzadkich dzieł (tamże N. 38).
Choroby moralne XIX‑go wieku, Legophobia (tamże N. 45).
Do wydawcy Tygodnika. Odpowiedź, wstęp do dalszego ciągu Asmodusza zawierająca (tamże N. 46).
Do moich przyjaciół (tamże N. 54).
Wspomnienia Wilna 1830—35, wyciąg z pamiętników (tamże NN. 62, 63, 65, 68, 71).
I jeszcze o panu Franciszku (Karpińskim, tamże N. 69).
O literaturze peryodycznéj (tamże NN. 75, 76).
O krytykach i krytyce (tamże N. 83).
Pracownia Suchodolskiego (tamże N. 94).
Kiejstut MCCCXXCII (w „Birucie” część 2‑ga, str. 5—12). Wi.
Było nas dwoje, improwizacya fantastyczna (tamże str. 27—39).
Bekieszówka, wyjątek z tomu IV Historyi Wilna (tamże str. 123—134).
Z dramatu historycznego Halszka, akt I‑szy scena X‑ta (tamże str. 189—192).
Hogarth (tamże str. 213—221).
W świat, wyjątek z powieści Dwóch braci (w „Bojanie” wydanym przez Adama Pieńkiewicza, str. 57—68).
Jako Sathan kusił pustelnika na puszcze, Legenda, która, opowiadał Pan Mikołay Rey z Nagłowice u Pana Pszonki na Babinie (tamże str. 93—102).
Dziewięć pokoleń Litwy, ze Swintorohodajnos (tamże str. 103, 104).
W dzień pożegnania (tamże str. 148—151).
Tatarzy na weselu, historyjka (tamże str. 167—180).
Fraszki: Nagrobek dziecięcia, Ludzie lecą po ziemi jak liście jesieni, Kto swojego życia wiosną (tamże str. 305).
Życie po śmierci, powieść pijaka (w „Tygodniku literackim” wydawanym przez A. Woykowskiego w Poznaniu, N. 25).

1839.

Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne. tom drugi, Wi.
Poeta i świat, 2 tomy, Poznań; 2‑ie wyd. 1841 Wi.; 3‑ie wyd. 1872, Lwów.
Ocena La chute d‘un ange p. Lamartine (w „Tygod. Peters.” N. 3).
Literatura polska w W. X Poznańskiém w ciągu 1837 i 1838 r. (tamże N. 4).
Zamek i starostwo kobryńskie w r. 1597 (tamże N. 6).
Choroby moralne XIX wieku. III. Ukrainomania (tamże NN. 17, 18).
Jeszcze jeden prospekt (na Witolu-raudę, tamże N. 25).
Synteza i Analiza (tamże N. 28).
O litewskim Palemonie (tamże NN. 32, 33).
O Dodosińskim i powieściach Jadama (tamże N. 35).
Podania gminne (tamże N. 44).
O obrazie literatury Jochera (tamże N. 53, 81).
Choroby moralne IX wieku. IV Próżniactwo (tamże N. 54).
O części trzeciéj Literatury i krytyki (M. Grabowskiego, tamże NN. 58, 64, 68, 82, 83).
Dziady i baby (tamże N. 85).
Krytyka Pamiętników Maciejowskiego (tamże N. 94).
Słowo o obrabianiu podań gminnych (tamże N. 100).
Karykatury historyczne. Albertus 1625 (w „Tygodniku literackim” poznańskim, N. 45; przedruk 1841 w „Rozrywkach umysłowych” III, 270—288).
Wyjątki z historyi miasta Wilna I. Mase Gercedek, 1719 (tamże NN. 47, 48).
Klonowicz w „Wizerunkach i roztrząsaniach naukowych”, poczet nowy drugi, tomik 8‑y, str. 45—129).
Maciej Stryjkowski i jego kronika (tamże, tomik 10‑, str. 23—139).
Sala 3. Cela 5 kobieca (w „Piśmie dodat.” do Gaz. por. N. 16). War.
Charakterystyka podań gminnych (tamże N. 171).
Galileizm (tamże N. 20).
Wyjazd w drogę, Pielgrzymka po stolicach (tamże N. 46).
Miłośne przysięgi i dumania (tamże N. 66).
Wiściarze (tamże N. 74).
Pocałunek (tamże N. 78).
Wyjątek z Witoluraudy (tamże N. 81).
Obrazki z natury (tamże NN. 83, 84).

1840.

Wędrówki literackie, fantastyczne i historyczne, tom trzeci. Wi.
Mistrz Twardowski, 2 tomy, Wi. 2‑ie wyd. 1874 Lw.
Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, 2 tomy Wi.; 2‑ie wydanie r. 1860 w Paryżu, 1 tom illustrowany według rysunków Kraszewskiego.
Witolorauda, 1840 Wi.; 2‑ie wydanie 1846 Wi.
Wilno od początków jego do r. 1750; Wil. tom 1‑y całkiem przerobiony; tom 2‑gi po raz pierwszy wydany (trzeci wyszedł z datą 1841, czwarty z datą 1842).
Całe życie biedna, Wi.; 2‑ie wydanie 1841 Wi.; 3‑ie wyd. 1858 War.; 4‑e wyd. 1874 Lwów.
Choroby moralne XIX wieku. Tetanos (w „Tyg. Peters.” N. 18).
Gawędki o sztuce (tamże N. 23, 25, 50).
O obrabianiu podań gminu i o użyciu ich w sztuce (tamże N. 29).
Literatura w Warszawie (tamże N. 54).
Ocena przekładów Szekspira przez Hołowińskiego (tamże NN. 40, 41, 58, 59, 60, 79).
Rzut oka w domowe życie kilku z dawnych pisarzów naszych (w „Tygodniku literackim” poznańskim NN. 23—38).
Wieczór w Czarnym lesie (W „Orędowniku naukowym, ” N. 4—6; przedr. w „Rozrywkach umysłowych” 1841 t. III, 6—32).
Stańczyk (biografia) w „Lwowianinie” str. 97—101. Prócz tego przedr. tu „Uczta żebraka”, Galileizm”.

1841.

Historya o bladéj dziewczynie z pod Ostréj‑Bramy, Wi., 2‑ie wyd. 1859 War.; 3‑ie wyd. 1872, Lwów.
Stańczykowa kronika, Wi.; 2‑ie wyd. 1875, Lwów.
Ostatnia z książąt słuckich, Wi. 3 tomy.
Szatan i kobieta, fantazya dramatyczna, Wi.
Athenaeum, Wi. 6 tomów.
O Orędowniku (w „Tyg. Peters.” N. 1).
O sumieniu w literaturze (tamże N. 7, przedruk. w „Piśmiennictwie krajowém” N. 7).
List o nieprzyjemnościach życia literata na prowincyi (tamże N. 21).
O piśmie mającém wychodzić w Kijowie (tamże N. 26).
Choroby moralne XIX wieku. Zatrzymanie umysłowe (tamże 42).
Choroby moralne XIX wieku. Gorączka paskwiliczna (tamże N. 55).
Literatura w Galicyi (tamże N. 61).
Nowe książki (tamże N. 87).
O pielgrzymie Ziemięckiej (tamże N. 89).
Marcin Kaptur (w „Rozrywkach umysłowych” t. II. 21—37). Krak.
Wyjątki z szlachtografii: Chory na pana, Dzierżawca (w „Oręd. Nauk” N. 36, 40, 41 przedruk. W „Obrazach z życia i podróży”).
Z pamiętników Jacka Hreczyny, Dyalog wielkanocny (w „Oręd. Nauk” N. 18, 19, przed. w „Powiastkach i obrazkach historycznych”).
Wyprawa do Chocinia, w „Rusałce” na r. 1842 str. 7—28; przed. W „Aktach babińskich” i w „Kal. Ungra” na rok. 1885 str. 17—21).

1842.

Obrazy z życia i podróży, 2 tomy, Wi.
Studya literackie, Wi.
Athenaeum, 6 tomów, Wi.
Listy do Wydawcy (w „Tyg. Peters.” N. 21, 31, 33—35, 38, 47, 49, 50).
O pamiętnikach do dziejów Polski wydanych przez Lachowicza (tamże N. 61).
O bibliotece Ossolińskich (tamże N. 65).
List o sztukach pięknych (tamże N. 73).
Nowości literackie (tamże N. 75).
Poeta jakich wielu (w „Przeglądzie Naukowym” t. I, 49—61). War.
Komedya rybałtowska (w „Orędowniku Naukowym” N. 30, 31).
Karykatury historyczne. Albertus. Część druga: Powrót z wojny; część trzecia. Albertus znowu klechą (w „Tygodniku literackim” poznańskim NN. 24—32).
Synowie wieku (w „Pielgrzymie” Eleonory Ziemięckiéj, t. I, 36—49; r. 1843, t. I, 305—312). War.

1843.

Akta babińskie, tom l‑y. Wi.
Latarnia czarnoksięzka, 4 tomy, War.; 2‑ie wyd. 1872, Lwów.
Ulana, Wi.; 2‑ie wyd. 1855. Peters.; 3‑ie wyd. Lwów; 4‑e wyd. 1884 War. w „Wyborze pism”.
Mindows, Wi.
Nowe studya literackie, 2 tomy, War.
Powiastki i obrazki historyczne, Wi.
Athenaeum, 6 tomów, Wi.
(Wydaje) Pomniki do historyi obyczajów w Polsce z XVI i XVII w. War.
Powieść składana (do spółki z Johnem Dycalp), Wi.
Słówko o ks. biskupie Aloizym Osińskim (w „Tyg. Peters.” N. 15).
Rozbiór dzieła: Rzut oka na źródła archeologii krajowéj (tamże N. 32).
O powieści Frenofagiusz i frenolesty i winietkach do niéj (tamże N. 33).
Cukierek z pieprzem dla p. E. Sztyrmer (tamże N. 41).
Nowe dzieła (tamże N. 51, 87).
U dziele Justyna Narbutta: Dzieje wewnętrzne narodu litewskiego (tamże N. 80).
List z usprawiedliwieniem i opisem podróży do Odessy (tamże N. 83).
Wspomnienia uniwersyteckie: Adam (w „Radegaście” wydanym przez A. H. Kirkora), Wi.
Wspomnienia uniwersyteckie: Rafael i Ezop (w „Roczniku literackim”, R. Podbereskiego), Peters.
Tęczyńscy, wyjątek z dramatu (w „Bibliotece Warszawskiéj” zeszyt grudniowy).
O przyjaźni i przyjaciołach (w „Niezapominajkach” Korwella, str. 165 do 169), Warsz.

1844.

Akta babińskie, tomik drugi, Wi.
Maleparta, 4 tomy, Lipsk: 2. wyd. 1874 Lwów.
Latarnia czarnoksięska, oddział II, tomów 4; War.: 2. wyd. 1873, Lwów.
Tęczyńscy, Wi.
Athenaeum, 6 tomów, Wi.
Okruchy albo Gawędy literackie (w „Tygod. Petersb.“ N. 25, 32, 39, 45, 46, 48, 49)
Nasze życie w „Pielgrzymie“ 1844, t. II, 28—36, War.
Owidyopol, Dniestr i Akierman (w „Bibl. Warsz.“ III, 75—112).
Wyjątek z listu (tamże III, 177—180).
Bietka. 1597. W „Ondynie druskienickich źródeł“. 1844, zesz. 8, str. 20—28, Grodno.

1845.

Witoldowe boje, Wi.
Wspomnienia Odessy, Jedyssamu i Budżaku, 3 tomy, Wi.
Pod włoskiém niebem, Lipsk, 2. wyd. 1857 War., 3. wyd. 1872, Lwów.
Żacy krakowscy, Lwów: 2‑ie wyd. 1874, Lwów.
Athenaeum, 6 tomów, Wi.
Tlomaczenie Otta: Idea systematu Hegla. Wi.
Ocena Obrazu Cebesa i Doręcznika Epikteta (w „Tygod. Petersb.“ N.12).
Pejzaż — Michał Kulesza (tamże N. 43).
Pożar Łucka (tamże N. 54).
Prospekt na Athenaeum (tamże N. 78).
List do A. Przeździeckiego (w „Bibl. Warsz.“ I. 207—212).
Wyjątek z listu (tamże IV, 175—179).
Tajemnice wód w „Ondynie“ 1845, zesz. 4, str. 23—32, Grodno.
Módl się za nas, dziecino (wiersz w „Ondynie“ 1845, zesz. 8, str. 26, 27.)

1846.

Pamiętniki nieznajomego, War. 2‑ie wyd. 1854, Wi. dwa tomy, 3‑ie wyd. 1872. Lwów.
Zygmuntowskie czasy, 4 tomy Warsz., 2‑ie wyd. 1873, Lwów.
Athenaeum, 6 tomów.
List do wydawcy (w „Tyg. Petersb." N. 13).
List proszący o materyał do słownika artystów polskich (tamże N. 54).
Prospekt na Athenaeum (w „Tyg. Peters.“ jeden w N. 12, drugi w N. 97).
Wyjątek z listu (w „Bibl. Warsz.“ 1, 653—663).
Rozbiór Dzieciątka Jezus ks. Hołowińskiego (tamże III, 165—184).
List (O materyały do słownika artystów, tamże IV, 186—188).
Dowcip (w „Gwiazdzie“ B. Dołęgi, str. 189—196), Peters.

Pieśni, piosenki i piosneczki w „Ondynie“ 1846, zesz. 1.
1847.

Łza w niebie (w „Bibl. Warsz.“, zesz. styczn.), przedruk w XV‑ym tomie wydania jubileuszowego Wyboru pism, 1879, Warsz. i w „Kal. Ungra“ na 1884 str. 25—29.
Milion posagu, 2 tomy, War.; 2‑ie wyd. 1872. Lwów.
Sfinks, 4 tomy, War.; 2‑ie wyd. 1872, Pozn. 2 tomy, 3‑ie wyd. w X i XI‑ym tomie wydania jubil. Wyboru pism 1879 War.
Ostap Bondarczuk, Wi., 2‑ie wyd. 1855 Wi, 3‑ie wyd. 1869. Lwów 4‑e wyd. 1875, 5‑e wyd. w „Wyborze pism“, 1884.
Litwa, starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania, i t. d., tom pierwszy. War.
System Trentowskiego treścią i rozbiorem analityki loicznej okazany. Lipsk. (Z nowym tytułem ogloszony w Brukselli 1862).
Athenaeum, 6 tomów.
Zagroba, obrazek obyczajowy (w „Gwiazdzie“ II, 35—61). Kijów.
Rotmistrz Jakubowski (w „Niezapominajkach“), potém w „Typach i Charakterach“.
Paliwoda i Zawalidroga (tamże), potém w „Typach i Char.“.

1848.

Budnik (W „Bibl. Warsz.“ t. I i II), książkowe wyd. t. r. w Wi.; 2‑ l850 Wi.,3‑ 1874 Lwów, 4‑e 1884 w I t. „Wyboru Pism“.
Druskienniki, szkic literacko­‑lekarski (wraz z drem Wolfgangiem) Wi.
Athenaeum 6 tomów, Wi.
Tłumaczenie Legenda artystów, Wi.
Wspomnienia pana Szambelana w Athenae. t. VI. 208—226; przedruk w „Okruszynach“ i w „Kal. Ungra“ na r. 1882 st. 36—42.

1849.

Ostrożnie z ogniem, Lwów; 2‑ie wyd. 1857 War., 3‑ie wyd. 1872 Lwów.
Pan i Szewc (w „Athenaeum“); książkowe wyd. 1850 Wi.; 2‑ie wyd. 1854 Peters.; 3‑ie wyd. 1875, Lwów.
Litwa za Witolda (w Athenaeum); książkowe wyd. 1850 Wi.
Dziwadła (w „Tyg. Petersb.“); książkowe wyd. 1853, Petersb. 2 tomy; 2‑ie wyd. 1857 War.; 3‑ie wyd. 1872 Lwów.
Athenaeum, 6 tomów.
Listy ze wsi (w „Tyg. Petersb.“ od N. 19 razem listów 12).

1850.

Tomko Prawdzic, Lwów (z nową kartką tytułową, 1866 tamże), 2‑ie wyd. 1873 Lwów.
Jaryna, Wi.; 2‑ie wyd. 1855 Wi., 3‑e wyd. 1869, Lwów, 4‑e wyd. 1875 Lwów, 5‑e wyd. 1884 War. w I tomie „Wyboru Pism“.
Litwa, tom II‑i Historya od początku XIII w. do r. 1386, War.
Listy ze wsi (XIII i XIV‑ty w „Tyg, Petersb.“ N. 13 i 52).
Athenaeum, 6 tomów (osobno wyszły w tym roku odbitki recenzyj p. t. „Album wileńskie J. I. Wilczyńskiego“ i „Materyały do historyi sztuki“.

1851.

Ostatni z Siekierzyńskich, Petersb.; 2‑ie wyd. 1872 Lwów.
Komedyanci 2 tomy, Peters.; 2‑ie wyd. pomnożone o 2 tomy Peters. 1855; 3‑ie wyd. 1874, Lwów.
Athenaeum, 6 tomów Wi. (Osobno z datą, r. 1851 wyszło tlomaczenie „Pamiętników Lamartine’a“ a z datą 1852 tlómaczenie powieści Méry’ego: „Andrzej Chenier“ i wydanie „Listów Sapiehy“).
Stary sługa (w „Gazecie Warsz.“); książkowe wyd. 1852; War. 2‑e wyd. 1872 Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiej (od N. 189).

1852.

Hryć Soroka, obrazek wiejski (wyjątek z powieści „Ładowa pieczara“ w „Bibl. Warsz.“ t. 1).
Ładowa Pieczara, Wi., 2‑e wyd. 1872 Lwów, 3‑e wyd. 1884 War. w I t. „Wyboru pism“.
Kordecki, 2 tomy, Wi., 2‑e wyd. 1857 War., 3‑e wyd. 1875 Lwów.
Interesa familijne (w „Gazecie Warsz.“); książkowe wyd. 4 tomy 1853 w Peters.; 2‑e wyd. 1875 Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (do N. 179; potem 3 Listy z Odessy N. 234—306; wreszcie jeden list drugiéj seryi w N. 322 do 334.
Wyjątek z notatek szlachcica żołnierza (w „Roczniku Stanislawa Strąbskiego“).

1853.

Złote jabłko, 4 tomy, War.; 2‑ie wyd. l873, Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (osiem).
Djabeł (w ”Gaz. Warsz.“); wyd. książkowe 1855, 4 t. we 2. Wi.; 2‑ie wyd. 1873, Lwów.

1854.

Chata za wsią (w „Bibliotece Warsz.“, początek już w r. 1853, t. II); wyd. książkowe 3 tomy 1854, 1855 Peters.; 2‑ie wyd. 1879 w tomie VIII jubileuszowego wyd. „Wyboru pism“; 4‑e wyd. 1887 War.
Typy i charaktery, Wi., 2‑ie wyd. 1875. Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (dziewięć, między niemi jeden dłuższy p. n. „Poezya szlachecka — legendy herbowe“ N. 332 do 336).
Życiorys Seweryna Gołębiowskiego (w „Gaz. War.” N. 217—222).
Powieść bez tytułu (w „Gazecie Warsz.” N. 76—201; książkowe wyd. 4 tomy we 2‑ch. 1855 Wi.; 2‑ie wyd. 1872, Lwów; 3‑ie wyd. 1878 w VI i VII tomie jubileusz. wyd. „Wyboru pism”; 4‑e wyd. 1886 War.
Trapezologion (w „Dzienniku Warszawskim” od N. 283); książkowo wyd. 1855 Warsz.; 2‑ie wyd. 1875 Lwów.
Pieśń życia (w „Gazecie Codziennéj“ N. 35, 36).
Podróż do miasteczka (tamże NN. 316—318, 321, 322).
Listy (Tamże NN. 124, 170, 172, 219, 220, 265).
Prilwitzkie wykopaliska (Tamże NN. 170—172).
Lewek Kruchowski (Tamże NN. 219, 220).
Chrzcielnica, wyjątei z Ikonotheki polskiéj (w „Kalendarzu J. Ungra” na r. 1855, str. 55—57.

1855.

Dwa światy (w „Gazecie Warsz.” N. 67—201); książkowe wyd. 2 tomy 1856 Wi.; 2‑ie wyd. 4 tomy 1872, Lwów.
Historya o Janie Dubeltowym (w „Gaz. Codziennej” N. 160—162, r. 1856 N. 5—7).
Czercza mogiła (w „Nowinach“ lwowskich); książkowe wyd. 1855 Lwów; 2‑ie wyd. 1872, Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj w NN. 60, 62—64, 82, 114, 116, 136, 139, 144, 153—157, 168—170, 173, 217, 218, 268—272, 282.
Chorągwie, wyjątek z ikonografii polskiéj w (Kalendarzu J. Ungra“ na r. 1856 str. 30—33

1856.

Okruszyny, 3 tomy, War.; 2‑ie wyd. 1876, Lwów.
Dwie komedyjki, Wi.
Choroby wieku (w „Kronice wiadomości krajowych i zagranicznych“ N. 141—180); książkowe wyd. 2 tomy 1857, Wi.; 2‑ie wyd. 1874:, Lwów.
Ks. Ignacy Hołowiński (w „Gaz. Warsz.” N. 303).
Wydaje Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego (w „Gazecie Warsz.“; N. 80—120, 131—164,304—342; tom I‑szy w roku poprzednim N. 288—334; książkowe wyd 4 tomy, Wi.; 2‑ie wyd. 1882 War.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (dziesięć).
Jermoła (w „Bibl. Warsz”); książkowe wyd. 1857; 2‑ie wyd. 1873, Lw.; 3‑ie wyd. 1884 w I t. „Wyboru pism“.

Abracadabra (w dodatku miesięcznym do „Czasu“, III, 104—140; przedruk. 1859 War.
1857.

Hymny boleści, Paryż b. o. r., 2‑ie wyd. 1879, Krak.
Stanisławowi Jachowiczowi, wiersz (w „Wieńcu“ t. I, 229, 230. War.
Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów, z nowym tytułem 1866 Lwów.
Starościna bełzka (w „Gazecie Codz.“ N. 160 — 213); książkowe wyd. 2 tomy, 1858, War.; 2‑ie wyd. 1875, Lwów, 3‑ie wyd. w XIV tomie jub. wyd. „Wyboru pism“.
Boża czeladka (w „Gaz. Warsz.“ N. 50 — 112, 127 — 164); książkowe wyd. 3 tomy 1858 Wi.; 2‑ie wyd. 1874, Lwów.
Mogiły, fragment w Dodatku miesięcznym do „Czasu” t. IV, 644 do 757. Żytomierz. 30 marca 1857 książka wyd. 1859 Warsz.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (dziesięć).
Rumanach (w „Gaz. War.“ N. 260 — 263).

1858.

Ikonotheka (w „Tece Wileńskiej“ N. III — VI); osob. odbitka 1858 Wi.
Stary zamek, legenda (w „Tece Wileńskiej“ N. V, 47 — 79).
List do redaktora (w „Tece Wileńskiej“ N. V, 293 — 317).
Wydaje: Pamiętniki Józefa Drzewieckiego: Wi. oraz Dyaryusz podróży z Warszawy do Petersburga hr. Kaz. Konst. de Broel Platera (w Dodatku do „Czasu“ a w książce przy Mogiłach 1859.
Staropolska miłość (w „Bibl. Warsz.” t. I); wyd. książkowe 1859 War.; 2‑ie wyd. 1875, Lwów.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (dziesięć).
Metamorfozy (w „Gazecie Warsz.”); książ. wyd. 3 tomy 1859; 2‑ie wyd. 1874, Lwów.
Wieczory Wołyńskie (w „Dzienniku literackim” lwowskim); książkowe wyd. 1859, Lwów.

1859.

Stare dzieje, komedya, Poznań.
Wioska, sielanka; 2‑ie wyd. 1885 War. w 60‑ym tomie „Wyboru powieści“.
Historya kołka w płocie (w „Gazecie Warsz.”) książkowe wyd. 1860 Wi.; 2‑ie wyd. 1874, Lwów.
Capreae i Roma (w „Gazecie Warsz.”); książkowe wyd. 4 tomy w 2‑ch 1860, Wi.; 2‑ie wyd. 1875 Lw.; 3‑ie wyd. 1887 w IV tomie „Wyboru Pism“.
Listy do redaktora Gazety Warszawskiéj (N. 54, 60, 61, 99, 115).
Resztki życia (w „Kronice Wiadomości kraj. i zagr.“); książkowe wyd. 4 tomy 1860 War.; 2‑ie wyd. 1875 Lwów.
Dziś i lat temu trzysta (w „Gazecie Codziennéj“, dokończone w roku 1860 tamże); wyd. książkowe 1863, Wi., 2‑ie wyd. 1879 w IX tomie jubileuszowego „Wyboru pism”.
Syrena (w „Gazecie Codziennéj”); książkowe wyd. p. t. „Piękna pani“ 1876 Lwów, 2‑ie wydanie 1883 Warszawa p. tże tytułem.
Redaguje od N. 214 „Gazetę Codzienną” i umieszcza w niéj wiele artykułów wstępnych, oraz odczyt swój o Schillerze w N. 299.

1860.

Sztuka u Słowian (początek w VI N. „Teki Wileńskiéj“ 1658) Wi.
Miód kasztelański, komedya, Kijów.
Jasełka (w „Gazecie Codziennéj“); wydanie książkowe 4 tomy, 1862 Kijów; 2‑ie wyd. 1878 w tomie IV i V jubileusz. „Wyb. pism“; 3‑ie wyd. 1884 War.
Żywot i przygody Imć Pana Gabryela z Gozda Gozdzkiego (w „Tygodn. ilustr.” N. 1—3). Przedruk. w VIII tomie „Wyboru pism“.
Kartki z przejażdżki po Europie (W „Gaz. Codziennéj“ od N. 21).
Odczyty o cywilizacyi w Polsce (w „Gaz. Codziennéj”), książ. wyd. 1861, War.
Redaguje „Gazetę Codzienna“ i umieszcza w niéj wiele artykułów wstępnych; 66 listów z podróży.
Wydaje Podróż króla Stanisława Augusta do Kaniowa podlug listów Kaz. Konst. de Broel Platera, Wi., oraz Podróże i poselstwa polskie do Turcyi, Kraków.

1861.

Album widoków rysowanych przez J. I. Kraszewskiego. Część I. Podlasie. War.
Kopciuszek (w „Gazecie Polskiéj“; początek r. 1860 w „Gazecie Codziennéj“); książkowe wyd. w 6 tomach 1863, Wi.
Redaguje „Gazetę Codzienna“, od N. 87 przezwaną „Gazetą Polską“ umieszcza tu wiele artykułów wstępnych, 60 listów z podróży; Listy z ul. Mokotowskiéj (31), Odczyty o cywilizacyi w Polsce („Gaz. Polska“ N. 129—147 i osobno).

1862.

Sprawa polska w roku 1861 List z kraju (bezimiennie), Paryż, dwa wydania.
Biblioteka ludowa. I. Świat i ziemia Warszawa II. O pracy, Warszawa; 2‑ie i 3‑ie wyd. 1868 Poznań, Paryż, 4‑e wydanie i 5‑e 1879, 1884 War.
Fragment w „Noworoczniku dla Polek“. War.
Redaguje „Gazetę Polską“ do N. 295, umieszczając w niéj wiele artykułów wstępnych, oraz „Przegląd Europejski“ założony 1 lipca; gdzie oprócz kroniki miejscowej i przeglądów politycznych wydrukował zarys biograficzny: Władysław Syrokomla, wydany w książce oddzielnéj r. 1863, War.

Redaguje Kalendarz wydawany przez Warsz. Tow. Dobroczynności.
1863.

Pomywaczka (w „Tygodniku ilustr.“); książkowo wyd. 1679 w XIII tomie jubileuszowego „Wyboru pism“.
Dziecię starego miasta, Pozn.
Dola i niedola (w „Gazecie Polskiéj“ od N. 199) do N. 14 w r. 1864); książkowe wyd. 4 tomy 1864 War.; 2‑ie wyd. 1878 w II i III tomie jubileusz. „Wyboru pism“).

1864.

Szpieg, Poznań.
Na cmentarzu, na wulkanie (w „Tygodniku mód“); książkowe wyd. 1871 Lwów; 2‑ie wyd. 1883 Warsz.

1865.

Para Czerwona, Lipsk, 2 tomy.
M ....., Lipsk.
My i oni, Poznań.
List otwarty do księcia Jerzego Lubomirskiego; Krak.
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“ w 2 numerach).
Rzym za Nerona (w „Czasie“); wyd. książkowe 1866 Krak.; 2‑ie wyd. 1878 w I tomie jubil. „Wyboru pism“; 3‑ie wyd. 1887 W IV‑ym tomie „Wyboru pism“).
Catalogue d’une collection iconographique polonaise, Drezno.
Jest głównym współpracownikiem „Hasła“, czasopisma lwowskiego od 2 czerwca; i umieszcza tu Listy drezdeńskie; pod N. 336 nie podpisuje się, ale pracuje tu daléj i nadsyła Listy z wygnania.

1866.

Wieczory drezdeńskie, Lwów.
Półdjable weneckie (w „Czasie“); książkowe wyd. 1867, Krak.; 2‑ie wyd. 1879 w XIII tomie jubileuszowego „Wyboru pism“.
Kartki z podróży, War.
Ciepła wdówka, komedya kontuszowa, Pozn.
Na wschodzie Pozn.
Żyd, 3 tomy Pozn.
Żeliga (w „Kłosach“, część I‑sza już w r. 1865) przedruk w nowoyorskiéj „Swobodzie“ 1872, w lwowskim „Tygodniu“ 1874); książkowe wyd. 1877, Lwów; 2‑ie wyd. 1884 War.
Niewiasta polska. Kronika niemiecka, Henryk hr. Rzewuski, recenzya Wandy Franciszka Dopplera (w „Przeglądzie Powszechnym“ wyd. w Dreźnie przez M. Dzikowskiego).

Kronika zagraniczna literacka, artystyczna i naukowa (w „Tyg. ilustr.“) rocznie 12 i tak w dalszych latach.
1867.

Hybrydy (w „Przeglądzie polskim“); książk. wyd. 1869, Lwów.
Ongi (w „Tygod. ilustr.“); książkowe wyd. 1879 w XI tomie jubileuszowego „Wyboru pism“; pod tytułem zaś „Krwawe znamię“ we Lwowie 1878 i w Warsz. 1884.
Pan Major (w „Bluszczu“); książkowe wyd. 1886, War.
Panie kochanku, anegdota dramatyczna, Pozn.
Z roku 1866 Rachunki, Pozn.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“) i z początku pod tymże napisem w „Kłosach“ t. IV, 82, 94, następnie zaś p. n. Listy; 12 rocznie.
Wydaje Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta, Pozn.

1868.

Orbeka (w „Kłosach“, początek r. 1867); książkowe wyd. 1868, War. 2‑ie wyd. 1885 War.
Kamienica w długim rynku (w „Bluszczu“); książk. wyd. 1868, War.
Równy wojewodzie, obraz dramatyczny, Pozn.
Tułacze, Pozn. 2 tomy; 3‑i wyszedł tamże r. 1870.
Z roku 1867 Rachunki 2 części, Pozn.
Wydaje Próbki historyczne H. Rzewuskiego, Paryż.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“) i Listy (w „Kłosach“).

1869.

Bezimienna, 2 tomy, Lwów.
Emisaryusz, Lwów.
Dziadunio, Pozn.
Złoty Jasieńko (w „Bluszczu“), wyd. książk. 1869, War.
Z roku 1868 Rachunki.
Omnibus, 6 zeszytów, Drezno.
Sto djabłów, (w „Kraju“ krakowskim); książkowe wyd. 2 tomy. 1870, Krak.
Dante, studya nad Komedyą boską (w „Rocznikaeh Tow. Przyj. Nauk Pom.“) osobno Pozn.
Kalendarz Gospodarski na rok pański 1870, Drez.
Dzieci wieku (w „Kłosach“, koniec w r. 1870); książkowe wyd. 1871, War.; 2‑ie wyd. 1883, War.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy (w „Blaszczu“ w 9 numerach).

1870.

Szaławiła, Toruń; 2‑ie wyd. 1879 w XV tomie jubileuszowego „Wyboru pism”. War.
Kochajmy się (w „Tygodniu“); książk. wyd. 1870, Drezno.
W mętnéj wodzie. Pozn.; 2‑ie wyd. 1883, Warsz.
Przygody pana Marka Hińczy (w „Tygodniku romansów i powieści“); książkowe wyd. 1881, War.
Pamiętnik Mroczka (w „Tygodniku ilustr.“); wyd. książkowe w l‑ym tomie jubileusz. „Wyboru pism“. War.
Historya karczmy w „Kalendarzu Ungra“.
Cztery pory roku w „Opiekunie domowym“.
Zagadki, 2 tomy, Pozn.
Z roku 1869 Rachunki, Pozn.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.” i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“ w 14 numerach).
Redaguje i wydaje w Dreźnie „Tydzień polityczny, naukowy, literacki i artystyczny“, gdzie mieści stale co tydzień Przegląd dzienników i liczne recenzye.
Wydaje Bibliotekę podróży po Polsce,3 tomy, Drezno, dalsze trzy tomy r. 1871, oraz W. Cybulskiego Odczyty o poezyi polskiéj w XIX w.

1871.

Pałac i folwark, Pozn.; 2‑ie wyd. 1883, War.
Mogilna w („Bluszczu“); książkowe wyd. 1871, War.; 2‑ie wyd. 1886, War.
Czarna perełka, Lwów; 2‑ie wyd. 1886, War.
Wielki nieznajomy (W „Tygodniku mód“, N. 41—52 dokończenie w r. 1872 N. 1—13).
Ewunia (w „Tygodniku romansów i powieści“ N. 152—157; dokończenie w r. 1872 N. 158—167).
Bratanki (w „Kłosach”); książkowe wyd. 1880, War.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu“ w 11 numerech.
Wydaje i redaguje „Tydzień“ do połowy tego roku.
O postępie, odczyt (w „Kraju“ Krak. N. 65); książkowe wyd. 1871, Krak.
Listy drezdeńskie (lub korespondencye bez tego nadpisu) w „Kraju“ Krak. N. N. 158, 164, 170, 177, 181, 187, 191, 208, 211, 212, 224, 255, 261, 267, 272, 278, 289, 294, 296).
Pamiątka drukarni, Drezno.

1872.

Sprawa kryminalna, Pozn.; 2‑ie wyd. 1885, War.
Z życia awanturnika, Pozn.; 2‑gie wyd. 1884, War.
Papiery po Glince (w „Niwie“); wyd. książk. 1872, War.; 2‑ie wyd. 1883, War.
Pamięci Wincentego Pola (w „Dzienniku Pozn.“); odbitka, Pozn.
Radziwiłł w gościnie, anegdota dramatyczna (w „Świcie“ lwowskim); książkowe wyd. 1872, Lwów.
Herod Baba (w „Wieńcu“ N. N. 1—36); książk. wyd. 1880, War.
W Ramułtowie (w „Wieńcu“ N. N. 80—105); książkowe wyd. 1881, Warsz.
Morituri (w „Tyg.ilustr.“; dokończone r. 1873); książk. wyd. 2 tomy 1874 i 1875, War.; 2‑ie wyd. 3 tomy, 1883, War.
Program polski, Pozn.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu“ w 15 numerach.
Wydaje Listy Alojzego Felińskiego w wydawnictwie „Na dziś“ i osobno, Krak.

1873.

Zagadki, część II, 2 tomy, Pozn.
Warszawa w r. 1794 (w „Dzienniku pozn.“); książk. wyd. 1873, Pozn.
Polska w czasie trzech rozbiorów, Pozn. tom I‑szy; dwa dalsze tamże r. 1875.
Kosa i kamień, przysłowie dramatyczne, Pozn.
Bracia mleczni (w „Przyjacielu dzieci“ N. 24—52).
Sieroce dole (w „Bluszczu“); wyd. książkowe 1873, War., 2‑ie wyd. 1886, w 3 tomach, War.
Macocha, 3 tomy, War., 2‑ie wyd. w 4 tomach, 1883, War.
Roboty i prace (w „Niwie“); wyd. książkowe 1875, War.
Boża opieka, Lwów, 2‑ie wyd. 1883 War. 3‑e wyd. w Chicago (nakładem W. Dyniewicza).
Hrabina Kosel (w „Bibl. Warsz.“); wyd. książk. 2 tomy, 1874, War., 2‑ie wyd. 1876, War. 3‑e wyd. 1882, War. 4‑e wyd. 1887 w V tomie „Wyboru pism“.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu“ w 12 numerach.
Profesor Milczek w „Kalendarzu Ungra“.
Wydaje Sąd sejmowy 1827—1829, Pozn.

1874.

Nad Spreą (w„Dzienn. pozn.“), wyd. książk. 1874 Pozn.; 2‑ie wyd. 1882, Warsz. przy IV‑ym tomie Pamiętników Ochockiego.
Brühl (w „Bibl. Warsz.“), wyd. książk. 2 tomy, 1875, War. 2‑ie wyd. 1876, War. 3‑e wyd. w 3 tomach 1884, War. 4‑e wyd. 1887 w V‑ym tomie „Wyboru pism“.
Powrót do gniazda (w „Kronice Rodzinnéj“); książk. wyd. 1874., War. 2‑e wyd. 1883, War.
Lalki (w „Tygodniku mód“ N. 1—20); niema książkowego wyd.
Krzyżacy (w „Kłosach“); wyd. książk. 1882, War.
Historya o Janaszu Korczaku i o pięknéj miecznikównie (w „Bluszczu“), wyd. książkowe 1875, War.; 2‑e wyd 1879 w XII tomie jubileusz. „Wyboru pism“.
Kartki z podróży, tom drugi. War.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i „Listy“ w „Kłosach“.
Listy z Zagranicy w „Blaszczu“ w 14 numerach.
Congrès d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, Paryż.
Skarb w „Kalendarzu Ungra“.
Wydaje Pisma Brodzińskiego w 8 tomach. Pozn.

1875.

Ostatnie chwile księcia wojewody, War. 2‑e wyd. 1877, War. 3‑e wyd. 1884, War.
Klin klinem (w „Tygod. mód“) NN. 6—26; książk. wyd. 1875, War.; 2‑e wyd. 1885, War.
Resurrecturi (w „Tyg. ilustr.“); wyd. książkowe w 2 tom., 1876, War., 2‑e wyd. w 3 tomach 1884, War.
Sceny sejmowe (w „Dzienniku pozn.“) książkowe wyd. Pozn.
Król i Bondarywna, Lwów; 2‑e wyd. 1879 w IX t. jubil. „Wyboru pism“.
Z siedmioletniej wojny (w „Bibl. Warsz.”), wyd. książk. 1876, War., 2‑e wyd. 1878, War. 3‑e wyd. 1887, w 4‑ym t. „Wyboru pism“.
Pamiętnik panicza, Lwów.
Serce i ręka (w „Tygodniu“ lwowskim); książkowe wyd. 1875, Lwów. 2‑e wyd. 1882, War.
Projekt encyklopedyi starożytności polskich (w Sprawozdaniach wydziału historyczno­‑filoz. Akad. umiejętn.); odbitka, Krak.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.” i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu”.
Wydaje zbiorowe tłomaczenie dzieł Szekspira, War., dokończone w r. 1876.

1876.

Stara baśń, 3 tomy. Krak., 2‑e wyd. illustrowane 1879, War., 3‑e wyd. 1888, War.
Lubonie, 2 tomy, Krak., 2‑e wyd. 1888, War.
Bracia zmartwychwstańcy, 3 tomy, Krak., 2‑e wyd. 1888 War.
Cześnikówny (w „Biesiadzie literackiéj”); wyd. książk. 1876, War.; 2‑e wyd. w 3 tomach 1885, War.
Żywot i sprawy Im.Pana Medarda z Gołczwi Pełki, 3 tomy, War.
Sekret Pana Czuryły (w „Blaszczu“ N. 40—52); wyd. książkowe 1877, War.
Zygzaki (w „Gazecie Polskiéj“); wyd. książk. w 2 tom. 1886, War
Kawał literata (w „Wieku“); wyd. książkowe 1876, War.; 2‑e wyd w 2 tomach 1885, War.
Zaklęta księżniczka (w „Tygodn. mód“ N. 46—53 dokończ. w 1877 N. l—5); wyd. książk. 1877, War.; 2‑e wyd. 1885, War.
Niebieskie migdały, 3 tomy, War.; 2‑e wyd. w 4 tomach. 1865, War.
Jesienią, 2 tomy, War., 2‑e wyd. 1886, War. w 3 tomach.
Przed burzą, Pozn.
Z trzeciego na czwarty grudnia 1863 r. (w „Album muzeum n. w Rapperswylu“, które wyszło pod redakcyą Kraszewskiego we Lwowie).
Nad modrym Dunajem, Lwów, 2‑e wyd. 1885, War.
Dziennik Serafiny, Lwów.
Trzeci maj, dramat hist. Pozn.
Karolina Nakwaska (w „Dzienniku Poznań.“), odbitka, Pozn.
Sztuka w Niemczech (w „Ateneum“ t. I, 117—140).
Polska w połowie XVIII wieku (w „Ateneum“ I, 451—475).
Moc charakteru niewieściego (w „Kalend. Ungra” na r. 1877, str. 83—88. Jestto przedruk art. „Sobieradzka“ pomieszczonego w „Typach i charakterach“ jeszcze w r. 1854.
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.“ i Listy w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu“.
O romantyzmie polskim w „Kłosach”.
Kronika zagraniczna w „Tygodniku mód“ N. 6, 7, 20, 21,.33, 34, 47, 48.
Listy z zakątka (w „Biesiadzie literackiéj“).
Listy z Niemiec W „Gazecie polskiej“.

1877.

Bracia rywale (w „Kronice rodzinnéj“); wyd. książk. 1877, War. 2‑e wyd. 1884, War.
Starosta warszawski, 3 tomy, War.
Masław 2 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1888, War.
Boleszczyce, 2 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1888, War.
Królewscy synowie, 4 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1888, War.
Słomiana wdowa (w „Biesiadzie“).
Kronika zagraniczna w „Tyg. ilustr.” i Listy w „Kłosach”.
Listy z zagranicy w „Bluszczu”.
H. de Balzac (w „Blaszczu” N. 20).
Szopen (w „Bluszczu” N. 12).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie literackiéj”).
Dawny palestrant (w „Kal. Ungra” na r. 1878 str. 77—81;(przedr. w „KaL Ungra” na r. 1883 str. 29—33 p. n. „Mecenas”.

Wydaje Pamiętnik Poczobuta, War.
1878.

Ada (w „Gazecie Warsz.”); wyd. książ. 3 tomy 1878 Wi.; 2‑ie wyd. 1885 w 4 tomach War.
Hołota, 2 tomy, War.; 2‑ie wyd. 1883 War.
Sąsiedzi (w „Blaszczu” N. 1—28); wyd. książ. 2 tomy 1878 War.
Syn marnotrawny (w „Bibl. Warsz.”); wyd. książ. w 2 tomach 1879 War.; 2‑ie wyd. 1884 War.
U babuni, 2 tomy, War.
Wilczek i Wilczkowa (w „Biesiadzie lit.”); wyd. książk. 1884, War.
Jak się Pan Paweł żenił i Jak się ożenił (w „Kurj. Warsz.”); wyd. książ. 1878, War.
Upiór, Lwów.
Ciche wody (w „Gaz Warsz.”); wyd. książ. 1881 Wi.
Historya prawdziwa o Petrku Właście Palatynie, 2 tomy Krak. 2‑ie wyd. 1888 War.
Krasicki: życie i dzieła (w „Ateneum” t. I—III); książ. wyd. 1879 War.
Leopold Kronenberg, wspomnienie pośmiertne (w „Ateneum“ II, 526—540).
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.”, Listy (w „Kłosach”).
Listy z zagranicy (w „Bluszczu”).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie liter.”).
List do redakcyi „Listów polskich” z Florencyi 18 lutego (N. 2).
Wydaje Listy Jana Śniadeckiego, Pozn.

1879.

Grzechy hetmańskie (w „Kłosach”); książ. wyd. ilustr. 1879, War.
W starym piecu, War.; 2‑ie wyd. 1884 War.
Skrypt Fleminga (w „Tyg. ilustr.”); wyd. książ. 2 tomy 1879 War.
Dajmon (w „Gazecie Narodowéj” i „Gazecie Warsz.”); książk. wyd. 1879, Lwów, 2‑ie wyd. 1884 War.
Męczennicy: Na wysokościach (w Gaz. Warsz.”) — książ. wyd. 3 tomy 1886 War.
Złoto i błoto (w „Gaz. Warsz.”); książ. wyd. w 3 tomach 1884 Lwów.
Lublana (w „Bluszczu”); wyd. książ. 1879, War.
Ładny chłopiec (w „Tyg. powszechnym”); wyd. książ. 1879 War.
Pan na czterech chłopach (w „Kronice Rodzinnéj”); wyd. książ. 1879 War.; 2‑ie wyd. 1884 War.
Stach z Konar, 4 tomy, Kraków. 2‑ie wyd. 1888 War.
Z dziennika starego dziada (w „Tyg. powszechnym”); Wyd. książ. 1879 War.
W sprawie szkół ludowych na Szlązku, Cieszyn.
Przemówienie w Krakowie dnia 3 października, Krak.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.”), Listy (w „Kłosach”).
Listy z zagranicy (w „Bluszczu” w 10 numerach).
Życie i wychowanie w Niemczech (w „Bluszczu”).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie liter.”).

1880.

Chore dusze (w „Tyg. ilustr.”); wyd. książ. w 2 tomach 1881 War.
Zadora, Lwów; 2‑ie wyd. 1886, War.
Szalona, (w „Ateneum” t. I, II); wyd. książ. 1882 War. 2 tomy.
Waligóra, 3 tomy, Krak. 2‑ie wyd. 1889 War.
Syn Jazdona, 3 tomy, Krak. 2‑ie wyd. 1889 War.
Pogrobek, 2 tomy, Krak. 2‑ie wyd. 1889 War.
Kraków za Łoktka, Krak. 2‑ie wyd. 1889 War.
Zjazd historyczny imienia Długosza (w „Bibl. Warsz.” t. III, IV)
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.”), Listy (w „Kłosach”).
Listy z zagranicy w („Bluszczu”).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie liter.”).

1881.

Barani kożuszek (w „Tyg. ilustr.” N. 263—287).
Śniehotowie (w „Romans i powieść” N. 1—21).
Sama jedna (w „Bluszczu” N. 1—29); wyd. książ. 2 t. 1881 War.
Pan z Panów, Lwów; 2‑ie wyd. 1886 r.
Pod blachą, 3 tomy, War.
Dwa bogi dwie drogi, 2 tomy, Mińsk.
Było ich dwoje (w „Biesiadzie lit.”); wyd. książ. 1881 War.
Jelita, 2 tomy, Krak. 2‑ie wyd. 1859 War.
Król chłopów, 4 tomy, Krak. 2‑ie wyd. 1889 War.
Kunigas (w „Kłosach”); wyd. książ. ilustr, 1882 War.
Raptularz pana Mateusza Jasienickiego, War.
Męczennicy, część 2‑a: Marynka (w „Gaz. Warsz.”); wyd. książk. w 3 tomach 1886 War.
W pocie czoła (w „Kurjerze Warsz.”); wyd. książ. 1884 War.
Pułkownikówna (w „Wicku”); wyd. książk. 1882 War. 2 tomy
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.”); Listy (w „Kłosach“)
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“).
Wycieczka do Rouen (w „Bluszczu“ N. 22).

1882.

Bez serca (w „Kurj. War.“), wyd. książ. w 3 tomach 1884 War.
Na bialskim zamku (w „Bluszczu“ N. 1—30); wyd. książ. 2 tomy 1883, War.
Na tułactwie, 3 tomy; War.
Biały książę, 3 tomy Krak. 2‑e wyd. 1889 War.
Semko, 33 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1889 War.
Bajeczki, z 6 ilustracyami Andriollego, Krak; 2‑e wyd. 1886 Krak.
Przedmowa do 1 tomu Listów Z. Krasińskiego, Lwów.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“), Listy (w „Kłosach“)
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie“).

1883.

Klasztor (w „Tygodniku ilustrowanym“); wyd. książkowe 1883 Warszawa.
Na Polesiu (w „Bluszczu“ Nr. 1—30); wyd. książ. w 2 tomach 1884 Warszawa.
Noc majowa (W „Biesiadzie lit.“); wyd. książ. 1884, War.
Matka królów, 2 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Strzemieńczyk, 3 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Cetno czy licho (w „Tygod. powszech.“); wyd. książ. 2 tomy 1884 Warszawa.
Fantazya karmazynowa (w „Tygod. powszech.“).
Przedmowa do 2‑go tomu Listów Z. Krasińskiego. Lwów.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.”); Listy (w „Kłosach“.
Listy z zagranicy w „Bluszczu“.
Pani d’Epinay (w „Bluszczu” Nr. 39).
Rivarol i społeczeństwo francuskie (w „Bluszczu” N. 49).
Listy z zakątka (w „Biesiadzie liter.“).
Aleksander hr. Krasiński w „Tygod. ilustr.” N. 51.
Jan III Sobieski, szkic biograficzny w „Tygod. ilustr.” NN. 42, 43.

1884.

Dowmund (w „Echu muzyczném i literackiém“ N. 14—49).
Ktoś (w „Bluszczu“ N. 1—37); wyd. książk. w 2 tomach 1884 Warszawa.
Od kolebki do mogiły (w „Tyg. ilustr.” N. 79—104); wyd. książk. 2 tomy 1885 War.
Wysokie progi (w „Kurjerze Warszawskim“)
Psia wiara (w „Kłosach“ N. 966—1005).
Mozaika, 2 tomy w jednym, War.
Rodzeństwo, 2 tomy, Kraków (na okładce r. 1885).
Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik 4 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Dwie królowe, 3 tomy Krak. 2‑e wyd. 1890.
Infantka, 3 tomy Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“); Listy (w „Kłosach“)
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“ do N. 18) potem Listy z Magdeburga NN. 26, 30, 37, 39, 44, 48, 53.
Listy z zakątka (w „Biesiadzie lit.“).
Listy z Niemiec w „Echu muzyczném i teatralném“ NN. 1, 3, 8, 9, 22, 24, 30, 31.
Listy w „Świcie“ NN. l, 6, 14, 17, 23, 27, 34, 38.

1885.

Awantura (w „Świcie“, NN. 44—61).
Justka (w „Blaszczu“ N. 1—14); wyd. ksiażk. 1885 War.
Król w Nieświeżu (W „Kraju“ petersb.); wyd. ksiażk. 1887 War.
Radca Maciek (w „Biesiadzie lit.“ N. l—8).
Banita, 3 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Bajbuza, 3 tomy, Krak. 2‑e wyd. 1890 War.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“), Listy (w „Kłosach“)
Listy z zakątka (w „Biesiadzie lit.“).
Listy w „Świcie“ NN. 43, 47, 52.
Sztuka i rzemiosło (w „Echu muzyczném i teatr.“ N. 74, 75).
Romuald Chojnacki (w „Tyg. ilustr.“ N. 127).

1886.

Męczennica na tronie (w „Tyg. ilustr.” N. 157—208); wyd. książk. w 2 tomach 1887 Warsz.
Na królewskim dworze, 3 tomy Krak. 2‑e wyd. 1890.
Boży gniew (w „Bluszczu“ NN. 1—38); książkowe wydanie w 3 tomach 1886 Warsz. 2‑e wyd. 1890 War.
Błogosławieni, wiersz, Lwów.
Trzej królowie (w „Biesiadzie liter.“ N. 1—2).
Z wieczorów na Rivierze (w „Kłosach“ N. 1121).
Disce, fragment (w „Tyg. ilustr.” N. 205).
Sprawa bieżąca, z listu do redaktora (w „Tyg. ilustr.” N. 159;.
Kronika zagraniczna (w „Tyg. ilustr.“); Listy (w „Kłosach“).
Listy z zagranicy (w „Bluszczu“ N. 3, 8, 11, 14, 18.)
Listy z zakątka szwajcarskiego w „Biesiadzie literackiéj“.

1887.

Czarna godzina (w „Kłosach“ NN. 1123—1156) książk. wyd. 1888 War.
Nad przepaścią (W „Dzienniku polskim“) książkowe wydanie 1887, Lwów.
Trójlistek (W „Gazecie Polskiéj“, 47 odcinków).
Stara panna (w „Kurjerze Warszawskim“ 27 odcinków).
Bajka o Gacku (w „Kurjerze Codziennym“).
W oknie, poemat żałobny (w „Biesiadzie literackiej“ N. 15).
Trzęsienie ziemi na pomorzu śródziemném (w „Tyg. ilustr.“ N. 219).
Tlomaczenie Komedyj Plauta Złoczów. Zuckerkandl. Mieszczą się tu: Samochwał, Pasożyt, Trojak, Rozbitki, Koszyk.

1888.

Królów i książąt polskich wizerunki (ukończone r. 1883 w Dreźnie).
Król Piast, 2 tomy War., 2‑e wyd. 1891 War.
Adama Polanowskiego... notatki, 2 tomy, War. 2‑e wyd. 1891 War.
Przygody Stacha (w „Bibl. Warsz.“ od stycznia).
Psiarek (w „Bies. liter.“ N. 1—5).

1889.

Noce bezsenne (w „Tyg. ilustr.“).
Jeden z tysiąca (w „Ziarnie“ N. 1—37).
O panslawizmie, Krak.
Wybór pism: Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye, porządkiem chronologicznym ulożone i wstępem krytycznym poprzedzone przez Piotra Chmielowskiego, War.

1890.

Za Sasów, — czasy Augusta. II i III 2 tomy. War.
Saskie ostatki, August III, 2 tomy. War.
Regent Wątrąbka (w „Biesiadzie liter.“ N. 1, 2).

1891.

Wybór pism: oddział VII. Utwory dramatyczne, poprzedzone wstępem krytycznym przez Władysława Bogusławskiego, War.

1892.

Wybór pism, oddział VIII. Kartki z podróży, poprzedzono wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. War.
Przybłęda, (podznaczone datą: Drezno, 1884), druk. w „Kurierze Warszawskim“ 62 odcinki.

1893.

Wybór pism, oddział IX: Zarysy społeczne, poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. Warsz.

1894.

Wybór pism, oddział X. Studya i szkice literackie, poprzedzone wstępem krytycznym i zaopatrzono Spisem chronologicznym dzieł autora przez Piotra Chmielowskiego. Warsz.
Świetna partya, opowiadanie (w „Biesiadzie literackiéj“ N. 1) War.


Uwaga. Ponieważ wydanie zbiorowe lwowskie i warszawskie Powieści Kraszewskiego, jak nie mniéj tanie wydanie cyklu „Powieści historycznych“ zachowywało zazwyczaj liczbę tomów edycyi piorwotnéj; w wyjątkowych tylko razach podawałem w tym spisie liczbę tomów, tj. jeżeli się ona różniła od pierwotnéj.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Piotr Chmielowski.