Sonet (Bruno)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Sonet CXXIII (Petrarka) Sonet
wyjęty z „Gli eroici furori”
 • Giordano Bruno
Chmura
Sonet CXXIII (Petrarka) Sonet
wyjęty z „Gli eroici furori”

Giordano Bruno
Chmura
Przekład: Adam Asnyk.
ze zbioru Poezye T. 3

Za Parnas własne serce wystarczyć mi może,
Gdy, uchodząc nieszczęścia, dumnie na niem stanę:
Myśli moje — to Muzy, które w każdej porze
Czynią mi przytomnemi wszystkie cuda znane;

Tam są zaś me najczystsze helikońskie zdroje,
Skąd się biorą łzy hojnie na świat wylewane.
Te wyżyny, te muzy, te zdroje mam: przeto,
Za wolą niebios, jam się urodził poetą.

Nie przez królów zostałem wieńcami pokryty,
To nie ręka życzliwa samego cesarza,
To nie najwyższy pasterz łaską mnie obdarza,

Dając mi przywileje, ozdoby, zaszczyty;
Ale laurem to czoło pokryły na wieki
Me serce, moje myśli — i łez moich rzeki.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie tłumacza: Adam Asnyk.