SJP:ACZ

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Samuel Linde
Tytuł Słownik języka polskiego
Podtytuł Przez M. Samuela Bogumiła Linde
Data wydania 1807-1814
Wydawnictwo Drukarnia XX. Piiarów
Miejsce wyd. Warszawa
Indeks stron

ACZ, *ACZKOLI, ACZKOLWIEK, Conj. Boh. ač, ačkoli, ačkoliw, ačkoliwék; Slovac. ačkoli, ačkolwek, aťbi, bitbi; Vind. akulich; Sorab. sup. aczrune. = Pol. choć, chociaż, lubo, obgleich, obwohl. Aczkolwiek dżdżewnicy woda iest dobra, rychło się przydawa zatęchnienie. Cresc. 10. Acz ich było w liczbie do 40 tysięcy, iednak nie śmieli nacierać. Biel. 78. Warg. Cez. 107. Wina takie, aczkoli dobry owoc daią, wszakoż czasem tylko dobrze obradzaią. Cresc. 296. & 435. aczkolwiek ib. 368. § aczkolwiek = choć cokolwiek, iako tako, przynaymniéy coś, wenigstens etwas, so viel möglich. Umiéy ieszcze korzystać aczkolwiek z téy straty. Zab. 12, 256. §. acz nic = choć tak dobrze iak nic, choć bardzo mało, obgleich so viel als nichts, äußerst wenig. Niecnotliwi sędziowie kazali, aby twarz Zuzanny odkryta była, aby acz nic, ale wzdy tak nasycili się piękności iéy. 1. Leop. Dan. 13, 32. § acz nic = przynaymniéy, wenigstens, zum wenigsten. Malogranaty trzeba wymoczyć w czystéy wodzie, acz nic przez dzień. Cresc. 426. Pszenica potrzebuie ziemi tłustéy, acz nic aby miernie. Cresc. 154. Mieysca z przyrodzenia obronne, wzdy trzeba acz nic słusznym zamykaniem obwarować. Cresc. 20 & 63. §* interrog. acz = czy? ob? Pytam na prawie, acz nic szkody nagradzać nie ma? Szczerb. Sax. 144. acz nie mam bydź wolen? ib. 143. Zdali na iego zdanie, aczby to mieli uczynić. Eraz. Jęz. H. 5. - §* acz - acz = czyli - czyli, ob - oder. Którego chcesz, wszystko za iedno, acz ten, acz ów. Mącz.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Samuel Linde.