Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Rozporządzenie Ministra Skarbu • w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego
Rozporządzenie Ministra Skarbu
w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego
z dnia 18 marca 1920 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1920 r., nr 28, poz. 169.

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Skarbu

w przedmiocie przedstawiania przez Zakłady Ubezpieczeniowe szematów używanych przez nie druków oraz ujawniania wpłaconego kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 25 dekretu Rady Regencyjnej, dn. 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw № 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

Art. 1. Wszelkie Zakłady Ubezpieczeniowe, prowadzące działalność na terytorjum Państwa Polskiego, powinny przedstawić do Wydziału Ubezpieczeniowego Ministerstwa Skarbu bezzwłocznie i przedstawiać nadal, w razie zmian i uzupełnień, w 3-ch egzemplarzach: taryfy, szematy polis, wniosków (deklaracji) i innych dokumentów, używanych przez Zakłady w stosunkach z ubezpieczającymi.

Art. 2. Akcyjne Spółki Ubezpieczeniowe, działające na terytorjum Państwa Polskiego w umieszczanych w pismach ogłoszeniach, w których jest mowa o kapitałach zakładowych Spółek, powinny wymieniać, jaka część tych kapitałów została przez akcjonarjuszów istotnie wpłacona.
Powyższe dotyczy również wszelkich dowodów i druków, na których Spółki oznaczają wysokość kapitału zakładowego.

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dn. 18 marca 1920 roku.

Minister Skarbu:
w z. R. Rybarski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.