Rozkaz miesięczny styczniowy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Rozkaz miesięczny styczniowy • Stefan Gądzio
Rozkaz miesięczny styczniowy
Stefan Gądzio

Jęczmień
dnia 6 I 1943 [r.]

Rozkaz Nr 1.

I. Z dniem dzisiejszym zarządzam kwitowanie poczty otrzymywanej z prasą oraz przez gońców z Obwodu. Pocztę od gońców — podawać dzień i godzinę dostarczenia na skrzynkę. W każdym wypadku podać, czy opakowania były rozerwane, czy nie. Poczta winna być doręczana w opakowaniu nienaruszonym. Pokwitowanie nadsyłać 10-go każdego miesiąca podając krótką treść pisma.

II. Do dnia 10 II br. przedstawić wykaz awansowanych podchor. i podoficerów w roku 1941 wg rubryk poprzednio podanych. Zaznaczam, że w okresie konspiracji żołnierz mógł być tylko raz awansowany o jeden stopień. O ile zaszły wypadki awansowania dwukrotnego, zameldować kto, kiedy itp.

III. Do dnia 10 II br. podać dodatkowo (zaszyfrowane) imię i nazwisko wszystkich oficerów i podchorążych członków Wojska Konspiracyjnego — oraz dla każdego podchorążego, ile, jak długa i kiedy odbywał ćwiczenia rezerwy oraz czy brał udział w kampanii 1939 roku.

IV. Polecam szczególną troską otoczyć dostarczone opatrunki osobiste, aby nie uległy zniszczeniu lub zepsuciu. Obecnie zupełnie zabrakło w handlu bawełny, nawet na papierowe opatrunki trzeba otrzymać specjalne zezwolenie władz na zakup. Na podstawie powyższego należy ocenić wartość posiadanego przez nas tego materiału. Do dnia 10 II br. kmdanci placówek zameldują wykonanie rozkazu odnośnie obszycia opatrunków materiałem.

V. Zdarzają się wypadki, że nakazane do wykonania rozkazy w terminie oraz meldowanie ich wykonania jest bagatelizowane przez otrzymujących rozkazy. Świadczy to o małej karności i niezdyscyplinowaniu wewnętrznym oraz o charakterze danych ludzi. Od dnia dzisiejszego będę wyciągał konsekwencje w stosunku do winnych. Często niektóre wykazy są sporządzane niedokładnie i pobieżnie np. data urodzenia — podany tylko rok, brak dnia i miesiąca, co zmusza mnie do odsyłania celem uzupełnienia. Następstwem takiej pracy jest niemożność dotrzymania terminu wyznaczonego przez Okręg, zamęt w pracy i niepotrzebne przemęczanie pamięci. Polecam więc ostatnie wykazy opracować bardzo sumiennie i dokładnie.

VI. Rozkaz komendanta Sił Zbrojnych podać do wiadomości (przeczytać) wszystkim żołnierzom Wojska Konspiracyjnego] i wcielonym oddziałom.

VII. Komendanci placówek zameldują do dnia 10 II br., czy na swoim terenie posiadają żołnierzy lotnictwa, o ile jest ich kilku, stworzyć sekcję lotniczą, skontaktować wszystkich z dcą. Do dcy sekcji podać adres i hasło, względnie do pojedynczych członków, o ile tacy są na placówce, celem przekazania ich obwodowemu dcy lotnictwa. Załączone opisy samolotów niemieckich po zapoznaniu się przez kmdtów placówek i dowódców plutonów przekazać dcom sekcji lotniczych. Zaznaczam, że wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek coś do czynienia z lotnictwem (kursy szybowcowe, P rży sposobienie Wojskowe lotnicze odejdą do lotnictwa już przed akcją.

VIII. W miesiącu lutym i marcu przeprowadzany będzie egzamin dla członków, którzy ukończyli kurs dla przedpoborowych. W związku z tym polecam przedstawić na dzień 10 II br. wykaz grup szkoleniowych podlegających egzaminowi. Szczegóły przeprowadzenia egzaminu podam dodatkowo po otrzymaniu meldunków z placówek w tej sprawie.

Kos.Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.