Przyrzeczenie lekarskie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Przyrzeczenie lekarskie
Przyrzeczenie lekarskie
Tekst obowiązujący w Polsce.
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Przyrzeczenie lekarskie

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

  • Obowiązki te sumiennie spełniać;
  • Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  • Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny im szacunek;
  • Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
  • Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
  • Stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!

Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.