Protokół z zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, 11 grudnia 1922 roku

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Protokół z zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, 11 grudnia 1922 roku
Protokół z zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, 11 grudnia 1922 roku
Warszawa, 11 grudnia 1922

PROTOKÓŁ

2 posiedzenia Zgromadzenia Narodowego
w dniu 11 grudnia 1922


Początek posiedzenia o godz. 12 m. 15 w poł.


Przewodniczący Marszałek Sejmu Maciej Rataj otwiera posiedzenie i zaprasza sekretarzy p. Senatora Stefana Kopcińskiego i p. posła Serwacego Niedbalskiego.

Przewodniczący wzywa Sekretarza p. Kopcińskiego do wprowadzenia na salę nowoobranego Prezydenta.

Przewodniczący zapytuje nowoobranego Prezydenta czy przyjmuje urząd, a po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi odbiera od niego przysięgę według roty, przepisanej art. 54 Konstytucji.

Przewodniczący stwierdza fakt przysięgi, zarządza odczytanie protokółu, a skonstatowawszy brak protestu, rozwiązuje Zgromadzenie.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA NARODOWEGO
(-) Rataj

SEKRETARZE:
(-) Niedbalski
(-) KopcińskiTen tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.