Przejdź do zawartości

Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Polski ustawodawca
Tytuł Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej
Data wyd. 1947
Źródło skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
367
POROZUMIENIE
międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi
Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

BOLESŁAW BIERUT
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 września 1945 r. zostało zgłoszone Rządowi Brytyjskiemu w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienie Polski do międzynarodowego Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

Zaznajomiwszy się z powyższym Porozumieniem, uznałem je i uznaję za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, oświadczam, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzekam, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydałem Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Dano w Warszawie, dnia 25 czerwca 1947 r.

Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów:
Józef Cyrankiewicz
Minister Spraw Zagranicznych:
Zygmunt Modzelewski

Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.

Uwaga – zamieszczone na Wikiźródłach teksty aktów prawnych mają charakter historyczny, nie są aktualizowane, mogą być także zmieniane przez użytkowników. Z tego względu, należy je traktować wyłącznie jako pomoc o charakterze edukacyjnym. Zamieszczone na Wikiźródłach akty prawne w żadnym razie nie powinny być podstawą dla dokonywania jakichkolwiek czynności, mogących mieć skutki prawne.