Strona:Porozumienie w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych.pdf/1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.
367
POROZUMIENIE
międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi
Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.


BOLESŁAW BIERUT
PREZYDENT RZECZYPOSPLITEJ POLSKIEJ
Podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 września 1945 r. zostało zgłoszone Rządowi Brytyjskiemu w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienie Polski do międzynarodowego Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.

Zaznajomiwszy się z powyższym Porozumieniem, uznałem je i uznaję za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, oświadczam, że jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzekam, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydałem Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Dano w Warszawie, dnia 25 czerwca 1947 r.

Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów:
Józef Cyrankiewicz
Minister Spraw Zagranicznych:
Zygmunt Modzelewski