Pomoc:Archiwum 2023/Przypisy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Archive

Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Oprogramowanie MediaWiki[1] ma specjalną funkcję obsługi przypisów[2]. Funkcja włączona została w grudniu 2005 i jest standardem na wszystkich projektach Wikimedia Foundation.

Przykłady użycia znajdują na niniejszej stronie.

Przypis dodaje się za pomocą znacznika ref wstawiając treść przypisu bezpośrednio, jeśli przypis pochodzi z oryginalnego utworu:

<ref>treść przypisu</ref>

Przypis dodaje się za pomocą znacznika ref wstawiając treść przypisu wewnątrz szablonu {{Przypiswiki}} jeśli przypis został dodany przez jednego z wikiskrybów

<ref>{{Przypiswiki|treść przypisu}}</ref>

Treść przypisu może zawierać adresy URL do stron www, odnośniki do książek, prasy, komentarz, itp. Wszystkie znajdujące się w haśle odnośniki są numerowane i linkowane automatycznie.

Aby przypisy wraz z linkami wyświetliły się w artykule należy na dole artykułu wstawić wywołanie szablonu {{Przypisy}}

{{Przypisy}}

Treść przypisów zostanie wyświetlona w miejscu umieszczenia odwołania do szablonu. Przypisy są numerowane, mają też link pozwalający na powrót do miejsca czytania.

Przypisy
 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
 2. Ævar Arnfjörð Bjarmason, mw:Extension:Cite/Cite.php, zob. też Specjalna:Wersja

Powtarzanie odnośników

Jeśli chcemy, aby więcej niż jeden odnośnik[x] kierował do tego samego przypisu, należy odnośnikowi nadać nazwę. Robi się to przez dodanie do znacznika ref parametru name="nazwa". Pierwsze wystąpienie[1] przypisu powinno mieć formę <ref name="test">to jest przykład przypisu, do którego odwołuje się kilka odnośników w tekście</ref>, w drugim[1] i kolejnych[1] wystarczy już samo <ref name="test"/> (uwaga na ukośnik /!). Wszystkie przypisy zostaną ponumerowane automatycznie (przypisy powtarzające się będą miały ten sam numer), a w sekcji z treścią przypisów pojawią się linki do konkretnych wystąpień przypisów.

Przypisy
 1. 1,0 1,1 1,2 to jest przykład przypisu, do którego odwołuje się kilka odnośników w tekście

Łączenie przypisu z wielu stron

Niektóre publikacje mają treść przypisów rozłożoną na kilku stronach. W takim przypadku należy skorzystać ze specjalnej składni, która pozwala łączyć przypisy w całość. Pierwszy fragment tekstu powinien być zapisany jako: <ref name="nazwa">Pierwszy fragment</ref>, natomiast kolejne jako <ref follow="nazwa">Kolejny fragment</ref>.

Przykład:

To jest przykład łączenia wielu odrębnych tekstów w jeden przypis <ref name="nazwa">To jest treść z pierwszego fragmentu.</ref>.

<ref follow="nazwa">To jest treść drugiego fragmentu.</ref>

To jest przykład łączenia wielu odrębnych tekstów w jeden przypis [1].

Przypisy
 1. To jest treść z pierwszego fragmentu. To jest treść drugiego fragmentu.

Uwaga: W przypadku łączenia przypisów z kilku stron na podstawie tagu <section begin/end="..." />, przypis na kolejnych stronach również musi być traktowany jako kolejne części tego tekstu i objęty właściwą sekcją (zob.: omówienie mechanizmu sekcji).

Rodzaje przypisów

 1. przypis autora pochodzący z opracowywanego wydania utworu
 2. przypis redakcji pochodzący z opracowywanego wydania utworu
 3. przypis pochodzący z innego wydania opracowywanego utworu
 4. przypis opisujący różnicę pomiędzy kolejnymi wydaniami utworu
 5. przypis opisujący poprawkę zauważonego w tekście błędu korektorskiego
 6. przypis tłumaczący słowo lub zwrot obcojęzyczny (łaciński, francuski, niemiecki itp.) na język polski
 7. przypis tłumaczący słowo staropolskie na język współczesny
 8. przypis prowadzący do strony autora lub utworu, który jest opracowywany na Wikiźródłach (wikizacja wewnętrzna)
 9. przypis będący linkiem do Wikipedii prowadzącym do opisu czegoś wymienionego w tekście takiego jak osoba, miejsce, wydarzenie
 10. przypis z wyjaśnieniem sensu słów lub tła historycznego pozwalającego zrozumieć np. stary akt prawny (przygotowany na podstawie źródeł!)
 11. uwaga techniczna dotycząca np. formy zapisu, typografii czy interpunkcji

Zobacz też