Pomoc:Archiwum 2023/Proofread/Łączenie stron

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Archive

Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Przy przenoszeniu opracowanego tekstu do przestrzeni głównej z wykorzystaniem znacznika

<pages index="nazwa indeksu" from=str.pocz. to=str.końc./>

następuje transkluzja treści stron z zadanego zakresu do strony w przestrzeni głównej (jakby "wklejenie" w miejsce powyższego znacznika treści przepisanych stron z podanego zakresu). Jest to mechanizm podobny do działania szablonów. Treść poszczególnych stron jest łączona poprzez dodanie pomiędzy stronami spacji, za wyjątkiem sytuacji, gdy ostatnim znakiem w treści (wikikodzie) pierwszej z pary łączonych stron jest dywiz ("-"). W tym ostatnim przypadku, kreska jest usuwana a łącząca strony spacja nie jest dodawana. Ma to na celu obsłużenie sytuacji, gdy mamy do czynienie z przeniesieniem wyrazu na następną stronę. Jednakże ten mechanizm nie w każdej sytuacji może zostać wykorzystany, o czym poniżej. Alternatywą w takich sytuacjach jest wykorzystanie szablonów {{pp}} (na wcześniejszej z dwu łączonych stron) i {{pk}} (na następnej stronie). Mechanizm łączenia wyrazów z użyciem szablonów {{pp}}/{{pk}} jest bardziej uniwersalny, jednak również bardziej pracochłonny dla przepisującego tekst wikiskryby.

przenoszenie za pomocą dywizu

Jak zaznaczono powyżej, przenoszenie wyrazów za pomocą dywizu z jednej strony na następną jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy kreska jest ostatnim znakiem treści strony. Oznacza to, że mechanizmu tego nie należy stosować m.in. gdy:

  • mamy do czynienia ze stroną podzieloną na sekcje i po pierwszej części przenoszonego wyrazu zamieszczony jest znacznik końca sekcji:
strona 1: wyraz prze-<section end="sekcja1"/>
strona 2: niesiony
  • mamy do czynienia z jakimkolwiek formatowaniem przenoszonego wyrazu:
strona 1: wyraz ''prze-''
strona 2: ''niesiony''
aczkolwiek można użyć (choć jest to karkołomne i niezalecane) konstrukcji:
strona 1: wyraz ''prze''<nowiki/>-
strona 2: ''niesiony''
  • łącznik z końca strony powinien zostać zachowany. Konstrukcja
strona 1: stosunki polsko-
strona 2: francuskie
dałaby (niekoniecznie pożądany) wynik
wynik: stosunki polskofrancuskie

We wszystkich powyższych przypadkach można użyć mechanizmu przenoszenia {{pp}}/{{pk}}

przenoszenie za pomoca pp/pk

Szablony {{pp}}/{{pk}} używane na Wikiźródłach do przenoszenia wyrazów działają w ten sposób, że

  • w przestrzeni Strona wyświetlają odpowiednie fragmenty wyrazów, uzupełniając pierwszy z nich o dywiz
  • w przestrzeni głównej scalony wyraz jest przypisywany do drugiej strony (tej z szablonem {{pk}}), natomiast rozwinięcie szablonu {{pp}} jest puste.

Dodatkowo, szablony te generują niewidoczny kod HTML powodujący, że wyszukiwarki znajdą scalony wyraz na obu stronach w przestrzeni Strona. Wynikają z tego pewne niuanse dotyczące ich stosowania:

  • jeżeli mamy do czynienia z łącznikiem na granicy stron, który powinien być zachowany, to należy tę kreskę dodać do pierwszego członu, ale jedynie w szablonie {{pk}}):
strona 1: stosunki {{pp|polsko|francuskie}}
strona 2: {{pk|polsko-|francuskie}}
  • gdy formatowanie (kursywa lub pogrubienie) zaczyna się bezpośrednio przed przenoszonym wyrazem, nie należy formatowaniem obejmować wyłącznie samego szablonu {{pp}}
strona 1: wyraz ''{{pp|prze|niesiony}}''
strona 2: ''{{pk|prze|niesiony}}''
można tego uniknąć dodając np. spację lub znacznik <nowiki/>:
strona 1: wyraz '' {{pp|prze|niesiony}}''
strona 2: ''{{pk|prze|niesiony}}''
lub
strona 1: wyraz ''<nowiki/>{{pp|prze|niesiony}}''
strona 2: ''{{pk|prze|niesiony}}''
lub nieco mniej przejrzyście
strona 1: wyraz ''{{pp|prze|niesiony}}{{tns|''}}
strona 2: {{tns|''}}{{pk|prze|niesiony}}''
  • znak interpunkcyjny bezpośrednio przed przenoszonym wyrazem
strona 1: wyraz {{pp|„prze|niesiony”}}
strona 2: {{pk|„prze|niesiony”}}
lub
strona 1: wyraz {{pp|„prze|niesiony}}
strona 2: {{pk|„prze|niesiony}}”
nie jednak
strona 1: wyraz „{{pp|prze|niesiony}}
strona 2: {{pk|prze|niesiony}}”
czy też
strona 1: wyraz „{{pp|prze|niesiony”}}
strona 2: {{pk|prze|niesiony”}}
  • błędem jest dodawanie jakiegokolwiek formatowania w parametrach któregokolwiek z tych szablonów, np.
wyraz {{pp|'''prze'''|'''niesiony'''}}
{{pk|prze|{{Roz|niesiony}}}}
  • szablony nie współdziałają z szablonem {{Roz*}}:
strona 1: wyraz {{Roz*|{{pp|prze|niesiony}}}}
strona 2: {{Roz*|{{pk|prze|niesiony}}}}
acz można używać pp/pk wewnątrz szablonu {{Roz}}:
strona 1: wyraz {{Roz|{{pp|prze|niesiony}}}}
strona 2: {{Roz|{{pk|prze|niesiony}}}}

przenoszenie przy pomocy tns

W rzadkich wypadkach zastosowanie szablonów pp/pk jest niemożliwe lub niecelowe. Dotyczy to sytuacji, gdy przenoszony jest wyraz wyróżniony kursywą lub wytłuszczeniem a jednocześnie styka się po lewej stronie przenoszonego wyrazu z tekstem niewyróżnionym.
Można wtedy użyć nieco karkołomnej konstrukcji:

strona 1: wyraz ('''prze<nowiki/>'''-
strona 2: '''niesiony'''

Najlepiej się sprawdzi:

strona 1: wyraz ({{tns|'''prze-'''}}
strona 2: wyraz {{tns|'''niesiony'''|'''przeniesiony'''}}

lub jeszcze lepiej:

strona 1: wyraz {{tns|('''prze-'''}}
strona 2: wyraz {{tns|'''niesiony'''|('''przeniesiony'''}}