Pismo gen. Stefana Mossora do sekretarzy komitetów PPR w Sanoku i Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 1947 roku

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Pismo gen. Stefana Mossora do sekretarzy komitetów PPR w Sanoku i Rzeszowie • Grupa Operacyjna „Wisła” • Nr 0058/GO, Ściśle tajne, Egz.Nr 3 • 28.04.1947
Pismo gen. Stefana Mossora do sekretarzy komitetów PPR w Sanoku i Rzeszowie
Grupa Operacyjna „Wisła”
Nr 0058/GO, Ściśle tajne, Egz.Nr 3
28.04.1947
Dokument pochodzi z CAW, IV. 501. l/A 1005, k. 28-29. Kopia uwierzytelniona, maszynopis.

Sekretarz Komitetu PPR w Sanoku
Sekretarz Komitetu PPR w Rzeszowie

Nie leży w interesie państwa, aby teren przesiedlany był zamieniony w pustynię. W związku z tym postanowiono rodzin zakwalifikowanych jako element dodatni nie namawiać do wyjazdu na zachód, lecz postąpić z nimi w sposób następujący:
1. Skupiać je w większe zgrupowania pod opieką wojska, a następnie wysłać do niżej podanych miejscowości, w których będą osiedlani jako zwarte wsie, zaopatrzone w ORMO i pozostające pod opieką wojska.
2. Zgrupowania te należy wysłać do miejsc przeznaczenia pod ochroną wojska, zapewniając im możliwości transportowe dla odstawienia na miejsce przeznaczenia możliwie największej ilości dobytku.
3. Niezależnie od tego należy zwozić do miejscowości osiedlenia środkami wojska następujący dobytek z pozostałości poukraińskich: zboże, kartofle, sprzęty domowe i część inwentarza.
4. Niżej podane miejscowości, zakwalifikowane jako wsie osiedlenia dla ludności polskiej, mają być w pierwszym rzędzie opróżnione z Ukraińców.
5. Miejscowości do zasiedlenia są następujące:
Komańcza (opiekę zapewni WOP), Wolica, Bełchówka, Zawadka, Morochów, Mokre i rejon stacji kolejowej Kulaszne, oraz Tarnawa, Olchowa, Hoczew, Ropienka, Wańkowa, Paszowa, Olszanica, Bezmichowa, Monasterzec, Zasław, Bykowce, Olchowce, Liszna, Mrzygłód i Tyrawa Solna oraz rejon Baligrodu.
6. Około wymienionych miejscowości zasiedlenia będzie w najbliższym czasie coraz szerzej osadzana ludność z czysto polskich powiatów województwa rzeszowskiego.

Jednostka wojskowa, działająca w obszarze przemyskim, wybierze sobie sama miejscowości zasiedlenia wg zasad następujących:

a) Grupować rozrzucone pojedyncze rodziny polskie jako zwarte wsie koło już istniejących nawet małych ośrodków polskich, nie tylko koło Przemyśla i Birczy.
b) Według powyższych zasad wyekwipować te miejscowości i zapewnić im stałą ochronę wojska i ORMO.

Dodaję, że w miarę napływu ochotników na osiedlanie z woj. rzeszowskiego strefa osiedlenia będzie stopniowo zagęszczana i rozszerzana, aż do granicy radzieckiej i czechosłowackiej.

W związku z powyższym proponuję Wam przystąpić do organizowania komórek partyjnych w nowopowstających osiedlach natychmiast po ich utworzeniu.


Dowódca Grupy Operacyjnej „Wisła” Mossor, gen. bryg.
Za zgodność:
Szef Wydziału Operacyjnego GO „Wisła”
(—) Kossowski, ppłk

Odbito w 3 egz.
Egz. Nr 1 - PPR Rzeszów
Egz. Nr 2 - PPR Sanok
Egz. Nr 3 - a/a
Wyk.: Z. s mjr
Druk: N.H., Nr42
Dnia 28 kwietnia 1947 r.

Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.