Phedon (tłum. Kozłowski)/Uwagi krytyczne

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Felicjan Kozłowski
Tytuł Uwagi krytyczne
Pochodzenie Dzieła Platona:
Phedon
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1845
Druk S. Orgelbrand
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały Phedon
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Indeks stron

Uwagi krytyczne.

Strona 260. „Corocznie wysyłać będą za nich uroczystą processyą.“
Zwyczaj wysyłania téj processyi pochodził od Thezeusza, który chciał ażeby ją corocznie czyniono na podziękowanie Apollinowi za uratowanie siebie i ofiar posyłanych do Krety Minotaurowi. Cała na ten cel wysłana deputacya zwała się ϑεωρία; ci którzy ją składali ϑεωροί, albo Δελισταί od nazwiska wyspy; naczelnik jéj ἀρχιϑέωρος; a okręt do tego przeznaczony ϑεωρὶς. Miał on być ten sam, który kiedyś wiózł Thezeusza do Krety. Dochował się aż do czasów Demetryusza Phaleryjskiego, gdyż go Ateńczykowie zawsze naprawiali, i dla tego zwał się ἀειζώων wieczny. Uroczystość ta odbywała się następującym porządkiem. Kapłan Apollina wieńcząc przód okrętu, ogłaszał rozpoczęcie się podróży, i od téj chwili miasto musiano utrzymywać w największéj czystości. Θεωροί zdobili swe głowy takie wieńcami z lauru. Cały ten uroczysty orszak składał się naprzód z dwóch osób familii ϰήρυϰες przeznaczonych na odbywanie w ciągu całego roku obowiązku parasytów, i z dwóch chórów młodych chłopców i dziewcząt do śpiewania hymnów i wykonywania tańców wesołych. Poprzedzali ich ludzie uzbrojeni dla zabespieczenia drogi od napastników. Po ofiarach i zabiciu stu wołów, obchodzili uroczystość na cześć Apollina, i potém wracali do domu.
Strona 265. „Czy nie poezya jest ową ze sztuk pięknych którą mi często każą się zajmować. μουσιϰὴν ποιεῖ ϰαὶ ἐργαζου.“
Wielu to miejsce tłumaczy przez: zajmij się muzyką. Ale w takim razie nie mógłby Sokrates rozumieć przez to filozofii albo poezyi, tylko samą muzykę. Przeciwnie biorąc μουσιϰὴν za sztuki piękne (jak robi Cousin), któremi sen radził Sokratesowi się zajmować, mógł ten łatwo odnieść do filozofii lub poezyi. Jakoż w Kritonie, Rzeczypospolitéj μουσιϰή γυμναστίϰὴ przeciwnie sobie odpowiadają. Pierwsze znaczy w ogóle naukę wyższą czyli sztuki piękne, a szczególnie filozofię lub poezyę; a drugie ukształcenie fizyczne.
Strona 266. „Słyszałem od Filolaja.“
Filolaus Pythagorejczyk, który z Hipparchem tylko z nieszczęścia ocaleli, jakiego doznali wszyscy Pythagorejczykowie we Włoszech. Przybył on do Theb, i tam jak zwykle Pythagorejczykowie uczył przez enigmata.

KONIEC.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Felicjan Kozłowski.