Pastorałki i kolędy/Powstań Dawidzie czemprędzej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Nuż my bracia pastuszkowie Powstań Dawidzie czemprędzej Prae caeteris na świecie
Nuż my bracia pastuszkowie Powstań Dawidzie czemprędzej Prae caeteris na świecie
Kolędy

KOLĘDA 23.


\relative g {
\clef tenor

\time 3/4
\autoBeamOff

g8 c c4 e |
d8 c b4 g |
b8 b d4 d |
c2 r4 \bar ":|"

e2 g4 |
f8 e d4 c |
d2 e4 |
d8 c b4 g |

g8 a b4 g |
c8 d e4 c |
b8 d d4 d |
c2 r4 \bar "|."


}
\addlyrics { \small {
Po -- wstań Da -- wi -- dzie czem -- prę -- dzej z_lut -- nią przy żło -- bie,
Niech każ -- da po wień -- cu swe -- mu o -- blu -- bień -- cu
O -- fia -- ru -- je, po -- da -- ru -- je nie -- bios dzie -- cię -- ciu.
} }
\addlyrics { \small {
Niech się cie -- szą świę -- te Pan -- ny we -- so -- ło so -- bie:
} }Powstań Dawidzie czemprędzej z lutnią przy żłobie,
Niech się cieszą święte Panny wesoło sobie:
Niech każda po wieńcu swemu oblubieńcu
Ofiaruje, podaruje niebios dziecięciu.

Wznosi Boga na swych ręku Symeon stary,
I głosi światłem narodów prawdziwej wiary:
Kapłan pożądany i na to posłany,
Aby poznał Boga w ciele, Pana nad pany.

Anna święta staruszeńka, cna Prorokini,
Uwija się prędziuteńko jak gospodyni:
Nikomu nie łaje, przystępną się staje,
Wszystkim gościom tam będącym chęci dodaje.

Ty zaś Marto uwijaj się w kuchence swojej,
Bo dziś będą święte Panny na uczcie twojej:
A ty w swe organy, by głos był słyszany,
Cecylijo przy Dawidzie graj na przemiany.

Magdaleno nic przystępuj, nic tu po tobie,
Niech się cieszą święte Panny dziś same sobie:
Czas pokutowania, za grzechy płakania,
Czas się smucić a nie nucić, czas jest wzdychania.

Idzie Panna najśliczniejsza. z domu świętego,
Niesie na rękach panieńskich Syna Bożego:
Którego w radości, bez żadnej przykrości
Porodziła, nie straciła kwiatu czystości.

Barbara ją prowadziła w złotym wianeczku,
Za nią bieży Katarzyna w tymże taneczku:
Za tą Rozalija rączkami wywija,
Za nią śpieszy z piosneczkami Anastazyja.

Za temi z koszykiem kwiecia święta Dorota,
Nie była to kompanija, ale ochota:
Tam na się ciskały kwiatki które miały,
Co dla miłości Jezusa krew swą przelały.

A jedenaście tysięcy i jeszcze więcej,
Pokłon dały Jezusowi, Matce najświętszej:
Jak szczęśliwa była, która się dotknęła
Nóżek Jezusa miłego, aby z nim żyła.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).