Pastorałki i kolędy/Nie należy tobie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOLĘDA 21.


\relative a {
\clef tenor

\time 3/4
\autoBeamOff

a8 b c8.[ b16] d8[ c] |
b2 a4 \bar ":|:"
e'8 e e4 f |

d8 d d4 e |
c8 b a4 e' |
b2 a4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Nie na -- le -- ży to -- bie,
Lecz pa -- ła -- ce, ma -- te -- ra -- ce, 
słu -- żą twej o -- so -- bie.
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu le -- żyć w_żło -- bie:
}}Nie należy tobie,
Jezu leżyć w żłobie:
Lecz pałace, materace, służą twej osobie.

Nie leż z bydłem w sianku,
Niebieski Baranku,
Serce moje za pokoje, przyjmijże kochanku.

Gdy będę mieć ciebie,
Już będę jak w niebie.
Twej pomocy w mej niemocy doznając w potrzebie.

Pastuszkowie mali,
Twej łaski doznali,
Gdy zbawienie, odkupienie przez cię odebrali.

Przynieśli barana,
Ofiarę dla Pana,
Przygrywali i witali wielkiego Hetmana.

A my ci co damy,
Swego nic nie mamy,
Sercem całem z duszą z ciałem Tobie się oddamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).