Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Józef Ignacy Kraszewski
Tytuł Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie
Data wydania 1871
Druk Drukarnia J. I. Kraszewskiego
Miejsce wyd. Drezno
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
PAMIĄTKA
DRUKARNI
J. I. KRASZEWSKIEGO
W DREZNIE.
1868 — 1871.
Et haec olim meminisse juvabit!
Drukarnia J. I. Kraszewskiego w Dreznie logo.jpgDREZNO.
DRUKARNIA  J.  I.  KRASZEWSKIEGO.
1871.Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie header.jpg


D

Drukarnia, któréj pierwszy zasób został nabyty w Poznaniu od M. Zörna, w Październiku roku 1868, przewieziona i pomieszcza była w Dreznie, Grosse Ziegelstrasse 20b., gdzie do zamknięcia swojego w Lipcu 1871 przetrwała. Celem założenia jéj pierwotnym było wydawnictwo dzieł piśmiennictwo polskie ożywić mogących, przedruki pamiętników i innych zabytków historycznych, oraz wykonywanie powierzonych jéj prac ze szczególnym względem na artystyczną formę i zewnętrzną ich piękność. O ile ten cel dopiętym został, świadczą niejednokrotne dowody uznania typograficznych jéj okazów, które zawierają dzienniki polskie krajowe i zagraniczne.
Pierwotnie drukarnia M. Zörna nie była jednak tak zasobną, ażeby założeniu właściciela zadość uczynić mogła. Oprócz pism różnych, dość obfitych, ale dawnego rysunku, posiadała tylko dwie tłocznie ręczne i jedną tłocznię do ściskania papieru po odbiciu. Nabyte więc natychmiast zostały: tłocznia do gładzenia papieru przed odbiciem, z Lipska i tłocznia pospieszna wielka w Johannisbergu nad Renem. Zasób pism nowemi, rysunku świeżego i ozdobnemi powiększony został w dwójnasób zakupieniem w odlewniach berlińskich Gronau’a, prazkich Hassego i lipskich Rühl’a i Kocha. Oprócz tego pomniejsze ozdobne klisze i tytułowe pisma ciągle aż do zamknięcia drukarni, w miarę okazującéj się potrzeby nabywane były, tak, że co do piękności typów i doboru ich, walczyć mogła z najpierwszemi zakładami tego rodzaju za granicą.
Spis wykonanych przez nią druków najlepiéj o tém przekonać może, tu tylko przypomniemy Groby i pamiątki polskie w Rzymie ks. kan. Polkowskiego, Rok myśliwca W. Pola, Dantego Stanisławskiego i Brzegi Wilij ś. p. hr. Konst. Tyszkiewicza.
W ciągu bytu swego drukarnia prawie bez przestanku zajętą była robotami dla Poznania, Warszawy, Lwowa; do Jass i Liège zamawianemi. — Osobiste tylko, dotyczące właściciela okoliczności, mogły zakład na stopie, tak już, można powiedzieć, świetnéj i szczęśliwie się rozwijającéj; zmusić do oddania w inne ręce. Jakkolwiek Drezno ze względów technicznych, bliskości Lipska i położenia w pośrodku krzyżujących się dróg z Galicji, Królestwa i Poznańskiego, dosyć było wybranem szczęśliwie na umieszczenie drukarni polskiéj, — z innych wszakże, wśród niemieckiéj ludności, warunki miało mniéj dogodne.
Uczniów naprzykład, którzy w każdym takim zakładzie są potrzebni, mieć ona nie mogła. Inne też niedogodności, wśród konkurencji kilkunastu zakładów miejscowych, dotkliwie się uczuć dawały.
Z tego powodu właściciel odstąpić ją musiał Dr. Wł. Łebińskiemu, który ją przenosi do Poznania, zachowując w całości, i dawny jéj znak (godło) zatrzymując nadal. Chcąc pozostawić pamiątkę istnienia téj drukarni polskiéj w Dreznie, wydajemy tu spis osób, które z nami wspólnie pracowały, oświadczając im serdeczne dzięki za gorliwe ich i zacne trudy, za okazane dla właściciela i zakładu współczucie; życząc, aby na dalszéj drodze powodzenie im towarzyszyło. Dodajemy spis głównych prac wykonanych w zakładzie i wiadomość tę krótką, zamykamy, żegnając oraz wszystkich, którzy robotami powierzanemi drukarni i jéj posiadaczowi łaskawego współczucia i życzliwości dowiedli. Bóg zapłacać i Szczęść Boże nowemu nabywcy..... Bądźcie zdrowi współtowarzysze!

DREZNO, Czerwiec 1871.
J. I. Kraszewski.
Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie s08.jpg
Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie s11.jpgSPIS OSÓB
które w zakładzie od 10. Listopada 1868 roku
do 1. Lipca 1871 pracowały.
Teodor Brunecki
ze Starogardu.
Karl Büchner
z Lipska.
Władysław Chwałkowski
z Poznania.
Jan Gwóźdź
z Krakowa.
Michał Helm
z Gniezna.
Emil Hummel
z Poznania.
Nepomucen Jankowski
z Kostrzyna.
Gracjan Jeżyński
z Warszawy.
Anatol Kosterkiewicz
z Krakowa.
Christian Kuhne
z Lipska.
Wincenty Kukliński
z Krakowa.
Karol Korczyński
ze Lwowa.
Karl Lüttge
z Drezna.  † Marzec 1870 roku.
Józef Maciejewski
z Poznania.
Richard Merkel
z Drezna.
Julius Munckelt
z Lipska, zarządzający drukarnią od 1. Lipca 1869
do 1. Lipca 1871.
Wacław Podhorski
z Pragi.
Jan Potocki
z Warszawy.
Gustav Prautsch
z Tetschen.
Gustav Reinke
z Poznania.
Władysław Szulc
z Poznania.
Franciszek Śliwiński
ze Lwowa.
Nikodem Urbanowski
z Niechanowa.
Richard Wiehe
z Drezna.
Konstanty Zembold
z Krotoszyna.
Hermann Zscheile
z Drezna.
Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie s13.jpg

Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie s15.jpg


SPIS DRUKÓW
wykonanych
od d. 10. Listopada 1868 r. do d. 1. Lipca 1871 r.

AHRENS, EWELINA. — Przekład Harmonij Ekonomicznych Bastiat’a. Zeszyty III. — VI.
ANCZYC, W. L. — A. B. C. Pierwsza nauka dla dzieci.
BEZIMIENNYCH AUTORÓW: O produkcij buraków.
Siłą ducha i ofiary zbawiemy świat.
Wie kann Oestreich gerettet werden?
Z po nad mogił. — Poezije.
BERWIŃSKI. — Historja powszechna.
BOLESŁAWITA, B. — Rachunki 1868 r.
Rachunki 1869 r.
Bezimienna. Cz. II.
Tułacze. Tom III.
BOURDON. — Agata.
Życie w rzeczywistości.
BIEDERMANN, Freiherr von — Erinnerungsblätter an Nieder-Forchheim.
BUŁAWA, ERNEST. — Piołuny. — Poezje.

C....... Nauka rysunku bez nauczyciela.
Nie zapominajcie o umarłych.
Dokąd idziesz?
Wieniec z dwunastu miesięcy.
CYBULSKI. — Odczyty o poezji polskiéj XIX. w.
CHYLIŃSKI. — O zarządzie wykupionego prawa szynku.
CELICHOWSKI, Dr. — De fontibus ad abdicat. Joan. Casimiri.
DANTE. — Komedja bozka. Przekład Stanisławskiego.
DĘBSKI, Ks. WŁ. — Kningos Tejsibiun (litew.).
ELIASZ W. — Przewodnik do Tatrów (illustr.)
ENGESTRÖM, W. — Ezajasz Tegner.
Notatki drezdeńskie 1869, 1870 — 1871.
GEBETHNER i WOLFF. — Katalog ksiąg lekarskich.
GUTTRY, ALEKS. — Pan Ludwik Mierosławski.
JASTRZĘBSKI, Ks. B. — Nauki podczas trzydniowego nabożeństwa w Dreznie.
KALENDARZ lekarski warszawski 1870 i 1871 r.
KRASZEWSKIEGO, J. I. — Omnibus. Zeszyt I.—VI.
Tydzień. Rok 1870 — 1871.
Biblioteka pamiętników i podróży. — I. Polska w roku 1793. — II. Pamięt. Schweinichena. — III. Pamięt. Stanisława Augusta. — IV. Notaty jenerała brygady wielko-polskiéj. — V. Pam. Seweryna Bukara. — VI. Pamiętniki wojenne.
Vorlesungen über Dante — przekład Bohdanowicza.
Kochajmy się. — Powieść.
Kalendarz gospodarski na r. 1870.
LENARTOWICZ, TEOFIL. — Do artystów polskich.
LIPIEC. 1869.
ŁUKASZEWSKI, Dr. — Zabór pruski w czasie powstania 1863 r.
MORAWSKI, TEOD. — Dzieje Polski porozbiorowe.
Dzieje Polski. Tom I. — II.
MĘTLEWICZ. — Książka do nabożeństwa dla dzieci.
MÓDLMY SIĘ. — Książka do nabożeństwa. (Ostatni druk).

NIEMCEWICZA, J. U. — Pamiętniki niewydane od r. 1809 do 1820. T. I.
N., Dr. — Wołyń i jego mieszkańce 1863 r.
POLKOWSKI, Ks. — Groby i pamiątki polskie w Rzymie. (ill.).
POL, WINC. — Rok myśliwca. 4to (illustr.).
Boża krynica.
PLATER, WŁ. Hr. — Karol Montalembert.
Uroczystość otwarcia Muzeum w Rapperswyl. 1870 r.
RUDZKI. — Projekt urządzenia giełdy we Lwowie.
RESPĄDEK, Dr. — Ojczyzna ze stanowiska chrześcijańskiego.
SKARGI, Ks. P. — Kazanie o miłości ojczyzny. (Pierwszy druk).
S... W... Szlachecka Rzeczpospolita a hasło nasze.
ŚWIDERSKI, Dr. — O zapaleniach.
O niektórych przyrządach.
STARYKOŃ, J. — Opiekun. Komedja.
Przekora.
Dawniéj zawcześnie.
TYSZKIEWICZ, Hr. K. — Wilija i jéj brzegi (illustr.).
T. GEDANKEN eines wahrhaften Oestreichers.
TRETER, M. — Studium polityczne.
TERMA, WŁ. — Sceny z życia litewskiego.
T., WŁ. — Archiwum wróblewieckie.

Pomniejsze druki, ogłoszenia, prospekta i t. p., w dosyć znacznéj ilości, wyliczone być nie mogły.
Drukarnia Dr. Wł. Łebińskiego w Poznaniu zachowuje firmę i godło nasze; oby się jéj wśród swoich jak najpomyślniéj wiodło.
Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie s17.jpg


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Józef Ignacy Kraszewski.