Opinie o oficerach

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Stanisław Wróblewski
Tytuł Opinie o oficerach
Data wydania 1928
Miejsce wyd. Warszawa - Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
1928
GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCH
SAMODZIELNY REFERAT PERSONALNY

______________

Wykaz
opinij /aktów/ za 1928 rok
gen. Wróblewskiego Stanisława.

Lp.

L. dz. /do L. dz. /
Ilość
załączników

Uwagi:

Sam. Ref. Pers.
GISZ.

Gabinetu
GISZ

Biura Insp.
GISZ.

Inne:
Gen. Wróblewski

1.

L.2008/Pf.
z 16.I.28

L.1221/tjn.

2.

7 opinij

3.

L.410/tj.
z 17.VIII.28

 Wyciąg 1
ze sprawozdania rocznego z inspekcji dokonanej przez Pana Generała Inspekcjonujacego i Dcę OK.V. Gen. Dyw. WRÓBLEWSKIEGO Stanisława L.1221/Wywzk.Insp.tjn. z dn.1.grudnia 1928.r.
Powtarzam meldowaną już konieczność zmiany dowódcy 25.DP. Gen.Bryg.Jasińskiego, którego autorytet stale jest narażony, podwładni jego bowiem - dowódca piechoty dywizyjnej Płk.SG.Wład, oraz Dcy pułków piechoty Pułkownicy SG. Zakrzewski /60.pp./, Okulicz-Kozaryn /29.pp./ i Dzwonkowski /56.pp./ — w jaskrawy sposób przerastają go swą wiedzą fachową. — O jakiejkolwiek korzyści z nieudolnie prowadzonych tam ćwiczeń taktycznych, mowy być nie może.
/-/ Stanisław Wróblewski
Gen.Dyw. i Dca O.K.V.
jako Generał Inspekcjonujący
25. i 7.DP.
Za zgodność:
Kierownik Kancelarji
Biuro Insp. G.I.S.Z.
Stefan Zielan Zielinski signature.jpg
ZIELAN ZIELIŃSKI
kapitan
Pieczątka wpływu B.Insp.
L.2008/Wyszk. i Org. z dn.6.XII.28.r.

GENERALNY INSPEKTOR SIŁ ZBROJNYCHWarszawa, dnia 16. stycznia 1929. r.
BIURO INSPEKCYJ

L.dz. 2008/28POUFNE
Do
Pana Szefa Gabinetu Wojskowego G.I.S.Z.
PPułkownika PRYSTORA
w miejscu
Przesyłam Panu Pułkownikowi powyższe do wiadomości.
Szef Biura Inspekcyj
Janusz Gasiorowski general signature.jpg
/J.Gęsiorowski/
Płk.dypl.
JZ.
2
KRÓTKA OPINJA INSP.
za czas od .............................. 1928. do .............................. 192...... r.
(w myśl instr. o prowadzeniu ewid. i kwal. oficerów, art. II. par. 7).
Nazwisko i imię: generał bryg. Mieczysław Dąbkowski
Stopień i funkcja: Dvca 7. DP.
I.

Zalety osobiste:

Oficer o wyrobionym , zdecydowanym charakterze, wysokiej inteligencji i bardzo wysokim poziomie etycznym. Posiada duży zasób wiedzy fachowej nabytej i doskonale już przyswojonej i pracuje nad jej pogłębieniem. Jako wychowawca korpusu oficerskiego bez zarzutu; będąc sam wysoce ideowym oficerem wywiera jaknajlepszy wpływ ideologję oficerów i podoficerów swojej dywizji. Jako administrator wykazuje duże fachowe zalety i takież wyniki pracy; jako dowódca umie utrzymać karność i posłuch w dywizji. W sprawach personalnych wyrozumiały. Jako instruktor i kierownik ćwiczeń taktycznych bez zarzutu — wyrabia się w najlepszym kierunku — w stosunku do społeczeństwa cywilnego bardzo taktowny, cieszy się ogólnym szacunkiem; wywiera bardzo dodatni wpływ na sfery cywilne. Ogólna ocena: wzorcowy oficer, bardzo dobry Dvca Dyw.
13/XII 1928 Stanisław Wróblewski
Gen. dyw. i Dvca OKV
Gen. Insp. 7. DP.
II.

Zdolności fizyczne:

III.

Inteligencja:

IV.

Zdolności organizacyjne:

V.

Zdolności kierownicze:

VI.

Zdolności wychowawcze:

VII.

Ogólna wartość służby:

VIII.

Wniosek na przydatność w służbie:

IX.

Ogólna ocena:

Data i podpis opinjującego:KRÓTKA OPINJA
za czas od

..............................
1928. do

..............................
192...... r.
(w myśl instr. o prowadzeniu ewid. i kwal. oficerów, art. II. par. 7).
Nazwisko i imię: Wacław Stachiewicz
Stopień i funkcja: Pułkownik J. G. i Dowódca 27.pp.
I.

Zalety osobiste:

Pod każdym względem wybitny oficer. Inteligencja, inicjatywa, rzutkość, systematyczność i ambicja pracy — wybitne. Wymagający, stanowczy, przyjem b. taktowny i opanowany. Bardzo wykształcony. Dziś już doskonały pełnowartościowy Dvca pułku. Mimo nadawania się na wyższe stanowisko powinien jeszcze przez przeciąg przynajmniej lat 3 pozostać na obecnem stanowisku linkowem Dvcy pułku.
Ogólna ocena: wzorcowy oficer, wybitny Dowódca.

13/XII 1928 Stanisław Wróblewski Gen. dyw.
Dvca OKV i Gen. Insp. 7. DP.
II.

Zdolności fizyczne:

III.

Inteligencja:

IV.

Zdolności organizacyjne:

V.

Zdolności kierownicze:

VI.

Zdolności wychowawcze:

VII.

Ogólna wartość służby:

VIII.

Wniosek na przydatność w służbie:

IX.

Ogólna ocena:

Data i podpis opinjującego:KRÓTKA OPINJA
za czas od

..............................
1928. do

..............................
192...... r.
(w myśl instr. o prowadzeniu ewid. i kwal. oficerów, art. II. par. 7).
Nazwisko i imię: Regulski Bronisław
Stopień i funkcja: Pułkownik J. G. i Dowódca 25.pp.
I.

Zalety osobiste:

Oficer bardzo inteligentny i wykształcony. Posiada wszystkie cechy doskonałego oficera J.G. — pracuje z zamiłowaniem, posiada dużo inicjatywy i zdolności do systematycznej pracy. Dobry wychowawca korpusu oficerskiego — umie pociągać do pracy i wysiłków, — a także pod względem ideowym bez zarzutu — na stanowisku Dvcy pułku odpowiada pod każdym względem — nabywa doświadczenia i wyrabia się w bardzo dobrym kierunku. Wobec nikłej dotychczas służby linjowej powinien przez dłuższy okres – przynajmniej lat 4 — dowodzić pułkiem.
Ogólna ocena: bardzo dobry oficer SG, — będzie z czasem bez wątpienia bardzo dobrym Dowódcą pułku.

13/XII 1928 Stanisław
Wróblewski Gen.
Dvca OKV i Gen. Insp. 7. DP.
II.

Zdolności fizyczne:

III.

Inteligencja:

IV.

Zdolności organizacyjne:

V.

Zdolności kierownicze:

VI.

Zdolności wychowawcze:

VII.

Ogólna wartość służby:

VIII.

Wniosek na przydatność w służbie:

IX.

Ogólna ocena:

Data i podpis opinjującego:Krótka opinja
za r. 1928
Nazwisko i imię: Roguski Leszek
Stopień i funkcja: Pułkownik i Dowódca 7.pap. od 14.I.1925.

Oficer pod każdym względem bez zarzutu. Jako artylerzysta bardzo dobry, doświadczony i skrupulatny w pracy. — Umie bardzo dużo. — Dowodzi pułkiem bardzo dobrze; zaprowadził pod względem administracyjnym wzorowy porządek i podniósł zaniedbany stan koni do bardzo wysokiego poziomu. — Bardzo dobrze kieruje wyszkoleniem. — Zbyt szorstki i dokuczliwy dla oficerów i dlatego nie lubiany. — Należałoby go zmienić. — Nadaje się bardzo dobrze na Szefa Artylerji Korpusu i zasługuje w całej pełni na to wysunięcie.
Ogólna ocena: Bardzo dobry oficer i dowódca.

13/XII 1928 Stanisław Wróblewski
Gen. dyw. i Dvca OKV
Gen. Insp. 7. DP.


KRÓTKA OPINJA
za czas od

..............................
1928. do

..............................
192...... r.
(w myśl instr. o prowadzeniu ewid. i kwal. oficerów, art. II. par. 7).
Nazwisko i imię: Czesław Młot Fijałkowski
Stopień i funkcja: pułkownik i Dowódca Piechoty Dyw. 7ej dywizji piech.
I.

Zalety osobiste:

Młody, sprężysty, do pracy chętny oficer; — umie dużo, myśli ściśle, rozumuje i wnioskuje trafnie. Taktycznie wybitny, umie zagadnienia studjować i przepracowywać. Jako instruktor i kierownik ćwiczeń taktycznych bardzo dobry. Służbę wojskową traktuje ideowo i z zamiłowaniem. Posiada ustalone i wyrobione pojęcia obywatelskie — wywiera bardzo dodatni wpływ na swoje otoczenie; ogólnie lubiany dla swego łatwego charakteru i zalet towarzyskich. Materjalnie niezależny. Nadaje się w zupełności i na obecne i na wyższe stanowisko linjowe Dowódcy dywizji.
Ogólna ocena: bardzo dobry oficer, wybitny Dowódca P.D.

13/XII 1928 Stanisław Wróblewski Generał
Dvca OKV i Insp. 7. DP.
II.

Zdolności fizyczne:

III.

Inteligencja:

IV.

Zdolności organizacyjne:

V.

Zdolności kierownicze:

VI.

Zdolności wychowawcze:

VII.

Ogólna wartość służby:

VIII.

Wniosek na przydatność w służbie:

IX.

Ogólna ocena:

Data i podpis opinjującego:Krótka opinja
za r. 1928
Nazwisko i imię: Marszałek Milan Maksymiljan
Stopień i funkcja: Pułkownik, Dowódca 74.pp.

Bardzo zdolny organizator i administrator. Człowiek zdolny jednakże bez głębszej inteligencji. Posiada duży wrodzony spryt i małą lojalność. Jako długoletni Dowódca pułku (:od 16.X.1920:) pracuje rutyną z odpowiednimi wynikami, pod względem wychowawczym rutynier bez wyższej ideowości, lecz użyteczny i bez zarzutu. Nadaje się wybitnie na stanowiska wymagające zmysłu organizacyjnego — na obecne stanowisko nadaje się jeszcze bardzo dobrze, powinien jednak być już zastąpiony nową siłą.
Ogólna ocena: Bardzo dobry doświadczony oficer i dowódca.
Dobry Dowódca pułku.

13/XII 1928 Stanisław Wróblewski Generał
Dvca OKV i Gen. Insp. 7. DP.


Krótka opinja
za r. 1928
Nazwisko i imię: Daniec Tadeusz
Stopień i funkcja: Major S.G., Szef Sztabu 7.DP.

Oficer bardzo ideowy, gotów do poświęceń; Taktycznie bardzo wyrobiony, posiada duże doświadczenie bojowe, wykształcony wszechstronnie. Pracuje z zapalem — jest bardzo dobrym Szefem sztabu Dywizji. Uprawia z zamiłowaniem sporty. Nadaje się bardzo dobrze na obecnem stanowisku, które zajmuje od lipca 1927 — nadawałby się również na stanowisko w administracji cywilnej, do której miałby zamiłowanie.
Ogólna ocena: Bardzo dobry oficer S.G.

13/XII 1928 Stanisław Wróblewski Generał
Dvca OKV i Gen. Insp. 7. DP.


Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. V.Kraków, dnia 14.III .............................. 1928.

L.            |      3
Załącznik Nr.7. do L. 8407/Wyszk.tajne/insp/7.
Opinja
o oficerach 25. dyw. piech.

Odnośnie wniosków personalnych mogę tylko powtórzyć, co juź dwukrotnie meldowałem, że zmiana dcy dywizji generała brygady Jasińskiego jest konieczną, tem bardziej, że obecnie wszyscy jego podkomendni dowódcy / dca P.D. i dcy p.p./ jako doskonale przygotowani oficerowie S.G., przerastają go w jaskrawy sposób swoją wiedzą fachowa, której w tych warunkach ani dalej rozwijać, ani odpowiednio zużytkować nie moga. Ponadto ppłk. Beer / 29.pp./ jest na swojem stanowisku zastępcy dcy pułku całkiem nie odpowiedni i nadaje się jedynie do służby administracyjnej lub poborowej.
Podkreślić muszę z uznaniem poziom taktycznego wyrobienia dcy P.D. 25.d.p. płk. S.G. Włada,
dcy 60.p.p. ppłk. S.G. Zakrzewskiego,
dcy 29.pp. płk. S.G. Okulicz-Kozaryna, jak również doskonałą pracę szefa sztabu 25.d.p Kpt. S.G. Krzyżanowskiego.

TAJNE
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
Biuro Inspekcyj
Wpł. dn. 17/III.................... godz........
Licz. 410............................... 1928......
Załącz. nik ./........................................
REF
P. Ppłk
Prystor
STANISŁAW WROBLEWSKI
Stanislaw Wroblewski general signature.jpg
generał dywizji


Przypisy


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Stanisław Wróblewski.