Odezwa Wojewódzkiego Komitetu Zlotu Jubileuszowego Związku Harcerstwa Polskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor członkowie Wydziału Wykonawczego Wojewódzkiego Komitetu Zlotu Jubileuszowego Związku Harcerstwa Polskiego
Tytuł Odezwa Wojewódzkiego Komitetu Zlotu Jubileuszowego Związku Harcerstwa Polskiego
Data wydania 1935
Wydawnictwo Wydział Wykonawczy Wojewódzkiego Komitetu Zlotu Jubileuszowego Związku Harcerstwa Polskiego
Drukarz Drukarnia Państwowa w Łodzi
Miejsce wyd. Łódź
Źródło skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

WOJEWÓDZKI KOMITET
ZLOTU JUBILEUSZOWEGO
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
ŁÓDŹ, UL. PIERACKIEGO 9


ODEZWA

W roku bieżącym Harcerstwo Polskie obchodzi dwudziestopięciolecie swego istnienia. Początki tego Ruchu w Polsce przypadają na rok 1909 i wyszły z łona organizacji młodzieży niepodległościowej „Zarzewie“, której kierownicy zainteresowali się w tym czasie pierwowzorem harcerstwa — skautingiem angielskim.
Poznawszy jego walory i widząc w idei i metodach skautowych doskonały środek do realizowania własnej idei wychowywania dzielnych i wartościowych bojowników o wolność Polski, postanowili przeszczepić skauting angielski na grunt polski.
Tak powstały pierwsze drużyny skautowe polskie we wszystkich trzech zaborach, borykając się dzielnie z szykanami i represjami władz zaborczych. Dziś, po 25 latach, Związek Harcerstwa Polskiego grupuje pod swemi sztandarami około 200.000 młodzieży obojga płci, mając w swej ćwierćwiekowej działalności przepiękne karty pracy wychowawczej, uświadamiania narodowego i krwawych orężnych walk na polach bitew Legjonów i innych formacyj wojskowych oraz w szeregach Armji Polskiej.
To też w tym roku jubileuszowym Z. H. P., pragnąc dać obraz swego dorobku w służbie Bogu, Polsce i Bliźnim — organizuje wielki Jubileuszowy Zlot w Spale w czasie od 11-go do 24-go lipca.
Protektorat nad Zlotem łaskawie objąć raczyli: Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, Pan Marszałek Polski Józef Piłsudski, Arcybiskup Metropolita Warszawski Ks. Kardynał Aleksander Kakowski i Pan Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wacław Jędrzejewicz.
Na czele Komitetu Organizacyjnego Zlotu Jubileuszowego stanął Pan Minister Spraw Wewnętrznych Marjan Zyndram - Kościałkowski.
Na terenie województwa łódzkiego w dniu 13 lutego r. b. został zorganizowany Wojewódzki Komitet Zlotu Jubileuszowego Z.H.P. z siedzibą w Łodzi, w skład Prezydjum którego weszli:
P. Wojewoda Łódzki Aleksander Hauke-Nowak, Ks. Biskup Łódzki Włodzimierz Jasiński, P. Dowódca Okręgu Korpusu Nr. IV Generał Władysław Langner, P. Dyrektor Józef Bromirski, P. Dyrektor Tadeusz Czapczyński, P. Konsul Karol Eisert, P. Prezes Zygmunt Fiedler, P. Ppłk. Dypl. Jan Gabryś, P. Dyrektor Dr. Kazimierz Greger, P. Redaktor Czesław Gumkowski, P. Karol Geyer, P. Dyrektor Stanisław Iżycki, P. Dyrektor Zygmunt Kucharski, Ks. Pastor Karol Kotula, P. Prezes Jan Maciejewski, P. Prezes Dr. Feliks Maciszewski, P. Posłanka Kazimiera Marczyńska, P. Dr. Celestyna Orlikowska, P. Adwokat Stanisław Pawłowski, P. Wizytator Stanisław Somorowski, P. Dr. Antoni Tomaszewski, P. Inspektor Dr. Józef Torwiński, P. Prezes Tomasz Wasilewski, P. Prezes Zbigniew Wilski.
Wojewódzki Komitet rozpoczynając swoją działalność zwraca się z gorącym apelem do Społeczeństwa Województwa Łódzkiego, aby zechciało wydatnie poprzeć moralnie i materjalnie przygotowania do Zlotu harcerek i harcerzy naszych Chorągwi, a przez to umożliwić jaknajwiększej liczbie młodzieży harcerskiej wzięcie udziału w Wielkim Obozie Zlotowym.
Zlot Jubileuszowy będzie dla Społeczeństwa przeglądem i propagandą tego, co dotychczas Harcerstwo Polskie zrobiło, a dla uczestników szkołą nowych wartości i podnietą do dalszego wyścigu w ofiarnej pracy dla Rzeczypospolitej.
Wojewódzki Komitet dla łatwiejszego realizowania zamierzeń powołuje na terenie całego Województwa Powiatowe i Grodzkie Komitety Zlotowe, które będą prowadziły akcję bezpośrednią.
Wojewódzki Komitet ma nadzieję, że na zew Powiatowych i Grodzkich Komitetów Zlotowych każdy w miarę możności choćby najmniejszą ofiarą przyczyni się do poparcia tego ze wszech miar godnego celu.
Wojewódzki Komitet przystępuje do pracy z tem przeświadczeniem, że rozpoczęta akcja znajdzie żywy oddźwięk w tak zawsze ofiarnem Społeczeństwie Województwa Łódzkiego.

Łódź, w kwietniu 1935 r.
Wydział Wykonawczy
Wojewódzkiego Komitetu Zlotu Jubileuszowego Z. H. P.
w Łodzi

Przewodniczący — Generał Józef Olszyna-Wilczyński.
Wiceprzewodniczący: Krystyna Hauke-Nowakowa, Inż. Karol Bajer, Pułk. Dypl. Tadeusz Alf-Tarczyński.
Sekretarz — Wiktor Nowakowski.
Zast. sekretarza: Józef Mazur, Edmund Maciejewski.
Skarbnik — Naczelnik Leon Chwalbiński.
Zast. Skarbnika — Ignacy Pietrzak.
Członkowie: Kierownik Klemens Bilski, Dyrektor Tadeusz Czapczyński, Naczelnik Kazimierz Jagiełło, Prokurator Zygmunt Kałapski, Rejent Apolinary Karnawalski, Inż. Jan Kawczak, Sędzia Stefan Kępczyński, Kierownik W. Kleck, Inspektor Oskar Kotula, Dyrektor Eugenjusz Kukulak, Zygmunt Łuczkowski, Ks. Kan. Stanisław Nowicki, Inż. Stanisław Porczyński, Redaktor Stanisław Rachalewski, Inż. Zygmunt Rau, Wicestarosta Jerzy Rosicki, Sędzia Witold Salm, Inspektor Stefan Szletyński — Komendant Chorągwi Harcerzy, Dyrektor Tomasz Wilkoński, Stanisława Wojtczakówna — Komendantka Chorągwi Harcerek, Dyrektor Stanisław Wrede, Inż. Władysław Wyszkowski.

Drukarnia Państwowa w Łodzi792/35


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Zbiorowy.