Grates (1558)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Grates
Podtytuł To ieſt Dźiękowánie z Národzenia ná ſwiát ſyná Bożego
Data wydania 1558
Wydawnictwo Matheusz Sneteneicher
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne zobacz tekst w transkrypcji uwspółcześnionej
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

Grates.

PL Grates (1558) page07a.jpg To ieſt PL Grates (1558) page07b.jpg
Dźiękowánie z Národzenia
ná ſwiát ſyná
Bożego.

PL Grates (1558) page07c.jpg

PL Grates (1558) page07d.jpg

W Krákowie
U Mátheuſſá Sheteneicherá
A Diij.PL Grates (1558) page10a.jpg


CANTVS.
Nuſz teras wſſytcy dźięki czyńmy pánu Bogu że nam przes ſwe národżenie uczynić racził z moci dyiabelſkiey wybáwienie.

Jemuſz przyſluſſa ſpiewáć z Anioły wrádoſci, Chwałá záwſſe na wyſokoſci.


TENOR
Nuſz teras wſſyſcy dzięki czyńmy pánu Bogu, że nam przes ſwe národzenie, uczynić raczył z mocy dyiabelſkiey wybawienie.

Yemuſz przyſluſſe ſpiewáć. z ánioły w radoſci. chwałá záwſſe na wyſokoſci.


BAS.

Nuſz teras wſſyſcy etc.


ALT.

Nuſz teras wſſytcy. etc.


PL Grates (1558) page11a.jpg


Kolo. I.


Nuſz ſie my wſſytcy zgotuymy, á Jezuſowi dźiękuymy, że ſwem rodzenim y umęczenim, nas wſſech wybáwił zmocy dyiabelſkiey. Repeticio.


Zydō ij.

Luk. ij.


Zaſpiewaymyſz mu iuſz wdzięcznie, chwalmy go wſſytcy ſerdecznie, dla zmiłowánia y zlutowánia, kthore mamy z iego národzeniá. Temuſmy winni ſpiewáć z ánioły ſwiátłoſci, chwałá Bogu na wyſokoſci.


Mát. iij.

pſal. Cix.


Ten ieſt Bog prawy iedyny, á Bogu oycu ſyn miły, ien ſwym rodzenim przed wſſem ſtworzeniem, wiecznie á dźiwnie ſie z oycá rodźi. Repeticio.


Jan. j.

Matth.
xxviij.


Przezeń ten to ſwiát uczynion, y káżdy człowiek ieſt ſtworzon, kthoregoſz trzyma, y zachowywa, bo w ſwey mocy niebo y ziemię ma. Temuſmy winni ſpiewáć z ánioły. etc.


Izaie.vj
W: Ziawie. iiij.


Temuć korowie ánielſcy, y zaſtępowie niebieſcy, uſtáwicznemi głoſy ſwoimi chwałę bes przeſtánia wirządzáią


Philipenſium. ij. 


Ktory prze náſſe zbáwienie, przyiął wielkie zniżenie, then oycu rowny, ſtał ſie podobny, człowiekowi wielce mizernemu. Temuſmy winni ſpie. etc.


Eph. iiij.


Do niebá ieſt zaſię ſtąpił, k práwicy oycá przyſtąpił, duchá ſwiętego, obiecánego, zeſlał dla odrodzenia náſſego. Repe. Dar wiáry, łaſki, nádźieie, odrodzenie ſie tym dźieie, w duſſy ſkuteczne, potym ſlużebnie, ſlowem ſwiątoſciámi k pożywániu. Temuſmy winni ſpiewáć z ánioły. etc.


Jan. iij.


Grzechow ſwoich wſſech żáłuymy, á Bogu oycu dziękuymy, zá łáſkę iego że ſyná ſwego, dał ná niſkoſc dlá człeká grzeſſnego. Repeticio.


Gal. iiij.


Tákże y ſynu miłemu, y teſz duchowi ſwiętemu, Bogu práwemu y iedynemu, w iſtnoſci boſtwa záwſſe rownemu. Temuſmy winni. etc.

Dokończenie.PL Grates (1558) page11a.jpgZnak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).