Moja miła na kierchowie leży

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Moja miła na kierchowie leży
Podtytuł 480. z p. Kozielskiego
Rozdział Pieśni rozmaitej treści a. poważne
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wydania 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
wyk. trad. Iwona Wylęgała z Krapkowic
realiz. Borys Kozielski
480.
z p. Kozielskiego.
 
\relative g {
\time 3/4
\set Staff.midiInstrument = #"flute"
\key c \major
\autoBeamOff
c8. e16 g4 c | e8. d16 c8 b a g | g c e,4. g8 |f8 f e4 r4 
\break
g8. g16 e8 g c c | a8. a16 f8 f d' d | b g g g f'4 
\break
d8 [(b)] c4 r4
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Mo -- ja mi -- ła na kier -- cho -- wie le -- ży w_tym zie -- lo -- nym gro -- becz -- ku,
a ja pój -- dę ku niéj, bę -- dę mó -- wił do niéj,
aż prze -- mó -- wi sło -- we -- czko.
}

Moja miła na kierchowie leży
W tym zielonym grobeczku,
A ja pójdę ku niéj,
Będę mówił do niéj,
Aż przemówi słoweczko.

Jakóżbym ja do ciebie gadała,
Kiedy ja już twardo śpię?
Język nie chce gadać,
Ani z tobą rozprawiać
Moje struchlałe serdeczko.

Bądź tu z Bogiem, moja kochaneczko,
Już tu więcéj nie przyjdę,
Aże zaś za roczek
Na ten twój grobeczek
To ja cię zaś nawiédzę.

Choćbyś przyszedł i za trzysta lat,
To mię już tu nie ujzrzysz,
Aże na sąd pański,
Aże na sąd pański,
Jak święty Michał zatrąbi.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.