Memoriał społeczeństwa wrocławskiego w sprawie Panoramy Racławickiej/korespondencje

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Memoriał społeczeństwa wrocławskiego w sprawie Panoramy Racławickiej Teksty korespondencji dotyczące Panoramy Racławickiej
Na podstawie notatki z 12 października 1980 autorstwa Bożeny Steinborn, zachowanej w archiwach Henryka Zielińskiego

 • 23 II 1973
  • z Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków do Konserwatora Zabytków miasta Wrocławia (telefonogram):

"Odpowiadając na pismo K1/Kons/00321/73 z dnia 17 II br. informuję, że MKiS nie ma możliwości przyznania środków na kontynuowanie prac przy konserwacji Panoramy Racławickiej. O powyższym proszę powiadomić dyrekcję Muzeum Historycznego we Wrocławiu oraz Dyrektora Oddziału PKZ Wrocław."
Generalny Konserwator prof. dr Alfred Majewski

 • 12 IV 1976
  • z Ministerstwa Kultury i Sztuki do Wojewody Wrocławskiego Zbigniewa Nadratowskiego (nr ZMOZ/RK-Panorama):

"W związku z koniecznością kontynuacji parac przy obrazie Panoramy Racławickiej proszę o przekazanie go władzom miasta Krakowa, które stworzyły obecnie odpowiednie warunki do zabiegów konserwatorskich"
podpis nieczytelny

 • 6 III 1980
  • protokół komisji konserwatorskiej 14 specjalistów z Wrocławia, Warszawy i Krakowa (nr PKZ Warszawa 192/5 em - fragment końcowy):

"1. Należy zgromadzić dotychczasową dokumentację w Muzum Historycznym.
2. Komisja uważa przystąpienie do konserwacji Panoramy Racławickiej za sprawę bardzo pilną. Dalsza zwłoka doprowadzi do całkowitego zniszczenia zabytku, którego stan już w 1945 r. nie był dobry.
3. Mimo niekorzystnych dotychczasowych warunków magazynowania, nagła ich zmiana bez jednoczesnego podjęcia prac konserwatorskich jest niewskazana.
4. Komisja uważa za wskazane, aby konserwacja panoramy była przeprowadzona w miejscu, gdzie przewidziana będzie jej ekspozycja w celu uniknięcia ryzyka związanego z transportem płócien po zakończeniu prac konserwatorskich. Niewskazane jest ponowne zwijanie zakonserwowanych płócien i magazynowanie ich w stanie zwiniętym. Komisja uważa za najwłaściwsze sukcesywne dublowanie brytów i i umieszczenie w docelowym budynku, gdzie wykonywać się będzie prace przy warstwie malarskiej."

14 podpisów

 • 11 VI 1980
  • od Generalnego Konserwatora Zabytków do Muzeum Historycznego we Wrocławiu

"do tow. Anastazji Kowalik, Muzeum Historyczne we Wrocławiu.
W związku z decyzją rozpoczęcia prac konserwatorskich przy Panoramie Racławickiej polecam wydanie jej wraz z dokumentacją konserwatorską Zarządowi P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie"

prof. Wiktor Zin, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków
do wiadomości: dyr. J.Cydzik, ZMOZ; dyr. T.Polak, P.P. PKZ Warszawa

 • 12 VI 1980
  • protokół zdawczo-odbiorczy, przekazujący Panoramę z Muzeum we Wrocławiu do P.P. PKZ Warszawa

podpisy: J.Pilch, A.Kowalik, J.Zarawski

 • Muzeum Historyczne we Wrocławiu do Ministerstwa Kultury i Sztuki - prośby o decyzję w sprawie Panoramy: 1 X 1974; 30 X 1975; 25 X 1976; 12 V 1977; 2 V 1978; 11 VII 1979
  • Prof. Olgierd Czerner 11 października 1980 powiedział pani Bożenie Steinborn, że przed rokiem 1960 (daty nie zapamiętał) ówczesny przewodniczący Rady Narodowej Wrocławia Bolesław Iwaszkiewicz przekazał Czernerowi (jako Konserwatorowi Zabytków i członkowi komitetu d/s Panoramy) informację, że Biuro Polityczne KC PZPR nie widzi potrzeby podejmowania prac budowlanych rotundy przed rokiem 1963, i że dlatego - zdaniem Czernera - budowa ruszyła dopiero w 1965.