M. Arcta Słowniczek wyrazów obcych/Z (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Michał Arct
Tytuł Słowniczek wyrazów obcych
Data wydania 1899
Wydawnictwo M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Z – wykaz haseł
Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
Z.

Zaawansować f. posunąć kogo na wyższy stopień w służbie; dać komu zaliczkę na rachunek zamówienia lub pensji.

Zabarykadować f. zagrodzić barykadą, zamknąć się tak, że się nie można dostać.

Zabastować w. zaprzestać.

Zadokumentować f. zaznaczyć, stwierdzić podpisem.

Zaim tur. książe, posiadacz lenna.

Zakasować n. zaćmić kogo, przewyższyć.

Zakrystja g. izba przy kościele dla przechowywania przyrządów, ubrań i rzeczy kościelnych, oraz dla kapłana do przywdziewania szat kościelnych.

Zakrystjan g. kościelny, mający nadzor nad zakrystją.

Zamsz n. skóra łosiowa, jelenia, koźla, miękko wyprawna o powierzchni mchatej.

Zaratustra ob. Zoroaster.

Zażenowany f. onieśmielony, zakłopotany, zawstydzony.

Zbir w. siepacz, oprawca, policjant we Włoszech.

Zblazowany f. znudzony, zmęczony, przesycony wrażeniami, wyczerpany wskutek hulaszczego życia, zobojętniały na wszystko.

Zdeklarowany f. skończony, zupełny.

Zderutować ob. Derutować.

Zebaoth hebr zastępy niebiańskie; (niewłaściwie: Pan Bóg).

Zecer n. w drukarstwie: składacz, składający czcionki do druku i układający je w wiersze i kolumny.

Zeffirino w. w muz. lekko, powiewnie.

Zefir g. w mit. syn Eola; łagodny zachodni lub południowy wietrzyk.

Zefir w. rodzaj bawełnianej tkaniny.

Zefiry f. nazwa dawana we Francji osadnikom w Algierze, oraz załodze lekkiej afrykańskiej piechoty.

Zelant, Zelator a. Zelota g. gorliwiec, zapaleniec, zagorzalec; u żydów: zagorzały wyznawca judaizmu.

Zeloso, Zelo w. w muz. gorliwie, z zapałem.

Zelotyzm g. gorliwość w rzeczach wiary, zagorzałość w wierze.

Zend per. doktryny religijne Zotoastra z komentarzami; język starożytnych Persów w którym te doktryny były pisane.

Zendawesta pers. dosł. żywe słowo, księga święta starożytnych Persów.

Zendra n. opiłki żelazne, miedziane i t. p. odpadające przy kuciu.

Zendrówka n. cegła mocno wypalona, z domieszką żelaza, trudna do stopienia.

Zenit arab. punkt sklepienia niebieskiego, znajdujący się wprost ponad naszą głową; najwyższy stopień wzniesienia się.

Zerlity g. skamieniałości źródeł wrzących.

Zero, znak 0 oznaczający brak liczby lub cyfry; punkt, od którego liczą się stopnie termometru; nic, człowiek bez znaczenia, nic nie znacząca osobistość.

Zeus g. ob. Jowisz.

Zjidjocieć, zgłupieć zupełnie, stać się idjotą.

Zingara, Zingarella, Zingaresca hiszp. śpiewka cygańska; młoda cyganka.

Zmanjerowany f. postępujący według jednego przyjętego sposobu, naśladowniczy, nienaturalny, wymuszony.

Znicz, mniemany ogień święty pogańskich litwinów; przen. zapał.

Zodjak g. zwierzyniec niebieski, gromada gwiazd, znajdująca się po obu stronach ekliptyki, a zawierająca 12 konstelacji czyli t. zw znaków zodjakalnych.

Zodjakalne światło, zorza zwierzyńcowa, blade światło, dające się widzieć w marcu na zachodzie, a w jesieni na wschodzie, przed wschodem i po zachodzie słońca.

Zoil g. nazwisko mówcy greckiego i złośliwego krytyka; przen. krytyk zawistny, uszczypliwy, złośliwy.

Zoochemja, chemiczne badanie składowych części ciała zwierzęcego.

Zoofag g. jadacz mięsa zwierzęcego.

Zoofity g. zwierzokrzewy.

Zoogienja g. nauka o powstawaniu zwierząt.

Zoogieografja g. gieografja zwierząt, geograficzne rozmieszczenie ich na ziemi.

Zoogonja g. wydawanie na świat żywych młodych.

Zoolity g. skamieniałości zwierzęce, zwierzęta skamieniałe.

Zoolog g. zajmujący się nauką o zwierzętach, badacz zwierząt.

Zoologja g. nauka o zwierzętach.

Zoopatologja g. nauka o chorobach zwierząt.}

Zooplastyka g. naśladowanie kształtów zwierząt.

Zooterapja g. nauka leczenia zwierząt.

Zootomja g. dysekcja zwierząt w celu naukowym.

Zootrop g. zabawka optyczna podobna do stroboskopu (ob.) przedstawiająca ruchome figury na białej płaszczyźnie.

Zoroaster (Zaratustra) założyciel religji starożytnych Persów, według którego, rządzą światem dwa duchy, dobry: i zły, które ciągle walczą z sobą; ob. Ormuzd.

Z partesu, z napuszonością, pretensjonalnie, z przesadzoną powagą; mówić jak z partesu = jak z książki.

Zuccetto w. (Cukketo) czerwona czapeczka kardynalska.

Zuchthaus n. (Cuchthaus) dom poprawy przestępców.

Zycbad n. kąpiel nasiadowa.

Zygzak f. linja kręta, łamana.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Michał Arct.