List do boga

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


List do boga • ze zbioru Mnemotechniki • Jarosław Lipszyc
List do boga
ze zbioru Mnemotechniki
Jarosław Lipszyc1.


list:
wiadomość wysyłana przez jedną osobę
(nadawcę)
do drugiej
(adresata)

bóg:
(lub grupy bogów
zwykle dość duże
zwane panteonami)
pojęcie
będące przedmiotem kultu

listy są
pisane
doręczane
czytane

przez ludzi

sztuka pisania listów
jest zjawiskiem kulturowym

bóg
jest zjawiskiem kulturowym


2.

zobacz

nadawanie i odbieranie listu
to
atrybuty boskości

  • nadawca pisze list - immortalizm (bóg jest nieśmiertelny)
  • nadawca adresuje list - omniscjencja (bóg jest wszechwiedzący)
  • nadawca uiszcza opłatę (może być zastąpiony pieczątką) - immanencja (bóg jest źródłem wewnętrznym istoty rzeczy)
  • nadawca oddaje list - transcendencja (bóg wykracza poza istotę stworzenia)
  • listy są segregowane - omnipotencja (bóg jest wszechpotężny)
  • listonosz doręcza list do adresata - omniprezencja (bóg jest wszechobecny)


(poszczególne cechy jak też ich zestawienie nie muszą być logicznie spójne)


3.

bóg
jest stary

tak stary
jak samo pismo

od końca XIX wieku był stopniowo wypierany przez
szybsze i bardziej bezpośrednie
sposoby porozumiewanie się ludzi

współcześnie pisaniu
do boga
nie towarzyszy szansa
na doręczenie niewłaściwej osobie
lub
niemożność doręczenia

pisanie do nikogo jest pisaniem
do
wszystkich


Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bóg

http://pl.wikipedia.org/wiki/List