Przejdź do zawartości

Konstytucja Nihil Novi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Konstytucja Nihil Novi
Konstytucja Nihil Novi
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Nihil novi
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Prawo historyczne
De non faciendis constitutionibus sine consensu Consiliariorum et Nuntiorum Terrestrium.Quoniam jura communia et constitutiones publicae non unum, sed communem populum afficiunt, itaque in hac Radomiensi Conventione cum universis Regni nostri Praelatis, Consiliarijs, Baronibus et Nuntijs Terrarum, aequum et rationabile censuimus, ac etiam statuimus, ut deinceps futuris temporibus perpetuis, nihil novi constitui debeat per Nos et successores nostros sine communi Consiliariorum et Nuntiorum Terrestrium consensu, quod fieret in praejudicium gravamenque Reipublicae, et damnum atqe incommodum cujuslibet privatum, ad innovationemque juris comunis et publicae libertatis.


Krol uſtaw przećiwko Práwu nie ma cżynić / przez[1] poſpolitego dozwolenia.
Alexánder w Rádomiu 1505. Liſt 115.

GDyż Práwá poſpolite y uſtáwy Koronne nie iednego / ále poſpolity lud obowięzuią: dla tego ná tym Seymie Rádomſkim ze wſzyſtkimi Kroleſtwá náſzego Prełaty / Rádámi / Pány / y Poſły Ziemſkiemi ſłuſzną y wedle rozumu rzecż być rozumieliſmy / iteż uſtáwiamy: áby nápotym ná przyſzłe cżáſy nic niebyło przez nas y potomki náſze ſtánowiono / przez[1] ſpolnego Rad y Poſłow Ziemſkich zwolenia: coby było ku krzywdźie y ućiſku Rzecżypospolitey / y ſzkodźie y niepożytku kożdego cżłowieká: y coby miáło być ku odnowieniu iákiemu Práwá poſpolitego / y wolności poſpolitey.Volumina legum, tom I (1859)
Jan Herburt, Statuta y przywileie koronne (1570)
  1. 1,0 1,1 Przypis własny Wikiźródeł Przez w znaczeniu bez; zob. hasło przez w M. Arcta Słowniku staropolskim.