Przejdź do zawartości

Języki Władzy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Lalka Barbie Języki Władzy • ze zbioru Mnemotechniki • Jarosław Lipszyc Cywilizacja Śmierci
Lalka Barbie Języki Władzy
ze zbioru Mnemotechniki
Jarosław Lipszyc
Cywilizacja Śmierci

I[edytuj]

głównym zadaniem języka jest ułatwienie
rozdrabniania pokarmu
i formowania kęsów
niektóre gatunki używają go również do innych celów

do głównych uprawnień podmiotu władzy państwowej należą uprawnienia
prawodawcze

osoby
zdenerwowane
mówią
dr
ż
ą
cym
głosem
mowa nie
jest płynna robią
często
krótkie

pauzy

zdania także

raczej
krótkie

na świecie używa się około 6 tys. języków
języki sztuczne nie powstały
w ramach
naturalnej ewolucji
zostały stworzone
język prawny jest językiem w którym formułowane jest prawo
język prawny jest odmianą języka naturalnego
ma taką samą składnię

może się różnić w zakresie semantyki

władza to stosunek
zachodzący między jednostkami lub grupami w którym
jedna ze stron ma możliwość
w sposób trwały i uprawniony
narzucania
woli
drugiej stronie
nawet pomimo jej oporu
i ma środki
zapewniające kontrolę

ludzie pozostający ze sobą w dobrym kontakcie spontanicznie i nieświadomie przyjmują prawie identyczną pozycję ciała spontanicznie i nieświadomie wykonują podobne ruchy ciałem prawie identyczne jak w lustrzanym odbiciu często spontanicznie i nieświadomie mówią do siebie głosem o podobnej sile tempie i melodii identycznie jak w lustrzanym odbiciu jak ludzie pozostający ze sobą w dobrym kontakcie

podobne ruchy możemy świadomie zastosować jeżeli zależy nam na dobrym wczuwaniu się w stan przeżywany przez rozmówcę i chcemy być odbierani jako osoba rozumiejąca i życzliwa

II[edytuj]

dla każdego alfabetu
choćby jednoelementowego
ilość możliwych do ułożenia słów jest nieskończona

alfabetem może być dowolny skończony zbiór

do częściej używanych należą:
zbiór liczb całkowitych należących do jakiegoś przedziału, np. 0 i 1, albo od 0 do 9
zbiór wszystkich bądź niektórych liter alfabetu łacińskiego
zbiór symboli ASCII
zbiór złożony z dokładnie jednego symbolu

równie dobrze może to być:
zbiór kart do gry
zbiór złożony z możliwych wartości koloru piksela (trójki liczb całkowitych, od 0 do 255 każda)
zbiór złożony z obrazka kwiatka i obrazka pingwinka

dla każdego alfabetu choćby
jednoelementowego ilość możliwych do ułożenia słów jest nieskończona
ale przeliczalna

organa wyposażone w uprawnienia władcze tworzą aparat władzy państwowej
aparat ten jest zbudowany bądź na zasadzie jednolitości
bądź zgodnie z zasadą podziału władzy

A
ma władzę nad
B
gdy może spowodować że
B
zrobi to czego by nie zrobił bez oddziaływania
A
można wyróżnić pojęcie władzy negatywnej która ma miejsce gdy
B
postępuje odwrotnie w stosunku do woli
A

III[edytuj]

ze względów politycznych uznaje się często dialekt za osobny
język
(np języki serbski i chorwacki będące w rzeczywistości dialektami
tego samego języka
serbsko-chorwackiego)
często na odwrót
osobny język uznaje się za dialekt języka
dominującego na danym obszarze
(np. język kaszubski określany z przyczyn politycznych jako dialekt polskiego)

[edytuj]

niektórzy językoznawcy
(żartobliwie)
mówią że
język to dialekt
posiadający armię i flotę

władza polityczna to uprawnienia
włącznie z karą śmierci
i w konsekwencji ze wszystkimi pomniejszymi
karami
to wszystko dla dobra publicznego

najprostszymi niewerbalnymi sygnałami które mogą wskazywać na to że się bronimy są:
skrzyżowane ramiona (czasem także nogi)
pochylona sylwetka

władzę i wpływ kojarzy się często z kontrolą
jednakże wykonywanie kontroli jest często jednoznacznie z wykonaniem władzy
ma to miejsce gdy kontrolowany
zdaje sobie sprawę
iż jego zachowanie podlega obserwacji
postępuje wówczas zgodnie z obowiązującymi normami
nie chcąc się narazić na
ewentualne
sankcje

niezadowolenie manifestuje się najczęściej następująco:
ściągnięte brwi
zaciśnięte usta i szczęki
pochylona głowa
spojrzenie skierowane w dół
lub znad pochylonej głowy na rozmówcę
ciało lekko odchylone do tyłu

wśród przyczyn trudności w określaniu władzy leży powszechność jej występowania w życiu człowieka od początku jego społecznego rozwoju obecność niemal we wszystkich kontaktach międzyludzkich szeroki zakres dziedzin społecznej aktywności który sobą obejmuje realizacja władzy dotyka także najgłębszych interesów życiowych poszczególnych jednostek i grup społecznych co pozostaje nie bez znaczenia dla całego procesu poznawczego

niechęć może być ujawniana przez
splecione palce lub
zaciśnięte pięści
z osobą przekazującą takie sygnały niewerbalne trudno nawiązać dobry kontakt

język
ukształtowany społecznie zespół symboli używanych w procesie
komunikowania się

wiele pojęć języka potocznego jest niedookreślonych
w codziennym komunikowaniu się nie przeszkadza nam to
tak bardzo
jesteśmy się w stanie porozumieć

stosując prawo i zakazując ludziom czegoś lub coś im nakazując możemy w bardzo daleko idący sposób ingerować w ich sytuację
dlatego musimy mieć pewność że posługujemy się
pojęciami
o precyzyjnie ustalonym znaczeniu

IV[edytuj]

wysyłanie niespójnych komunikatów przez rozmówcę może wywołać
dezorientację
utrudniać osiągnięcie porozumienia

język prawniczy to specyficzny język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo

Przykład 2
(a) język prawny
nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu
(b) język prawniczy
prawo - w sposób kategoryczny i niedopuszczający wyjątków - zabrania torturowania kogokolwiek lub poddawania go nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu także karanie lub traktowanie poniżające jest zakazane
(c) język naturalny
policjant nie miał prawa cię kopnąć

we wszystkich językach szyk ma znaczącą rolę
nie zawsze jednak ma ją szyk wyrazów

nie wiadomo jak dalej potoczą się losy języków
świata
z jednej strony coraz większa komunikacja między osobami mieszkającymi w odległych od siebie miejscach wymusza korzystanie ze wspólnych języków
co może prowadzić do zaniku mniejszych języków
z drugiej zaś na świecie jest coraz więcej ludzi
językom coraz trudniej jest zachować
spój
ność

Źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Języki_sztuczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_formalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(logika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_prawny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_prawniczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(anatomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mowa_ciała
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_(mowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Władza


Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.