Encyklopedyja powszechna (1859)/Apologetyka

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Leon Rogalski
Tytuł Encyklopedyja powszechna
Tom Tom II
Rozdział Apologetyka
Wydawca S. Orgelbrand
Data wyd. 1859
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Apologetyka, jest to wykład naukowy dowodów prawdy i boskiego pochodzenia wiary chrześcijańskiej, tudzież obrona jej przeciw zarzutom nieprzyjaciół. Główną zasadą całej wiary chrześcijańskiej jest wielka prawda, że w Jezusie Chrystusie, Bóg, stawszy się człowiekiem, przyszedł na świat; że, z jednej strony objawił prawdę boską w pełności jej całkowitej; z drugiej zaś podniósł ród ludzki z upadku moralnego i odkupił go ze wszystkich skutków grzechu pierworodnego. Wiara w naukę i dzieło odkupienia Chrystusa, polega zatem na wierze w boską osobistość Chrystusa, w jego posłannictwo i objawienie, a przeciwko tym prawdom zasadniczym podnosiły się we wszystkich wiekach pociski ich nieprzyjaciół. Udowodnić te prawdy, wychodząc z zasady Objawienia, zbić zarzuty, których one są przedmiotem: oto jest cel Apologetyki. Różni się ona od polemiki, która ma na celu obronę systematu dogmatycznego jakiej religii, albo jednego stronnictwa przeciw drugiemu. W pierwszych czterech wiekach Apologetyka usiłowała przekonać Żydów, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Messyjaszem; a poganom wykazać prawdę wiary chrześcijańskiej. Po upadku pogaństwa, skierowaną została przeciw Żydom i mahometanom, a później przeciw mniemanym filozofom, sceptykom, ateuszom. Celniejsi Apologeci w Niemczech są: Nösselt, Less, Reinhard, Rosenmüller, Spalding. Tschirner wydał historyję Apologetyki: Geschichte der Apologetik, Lipsk, 1803; a Stürm, Apologiję chrześcijaństwa, w listach, Stuttgard, 1836. L. R.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Leon Rogalski.