Encyklopedja Kościelna/Czyżewski Ignacy Stanisław

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom III)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wyd. 1874
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
Czyżewski Ignacy Stanisław, z kolei trzeci biskup dzisiejszej djecezji augustowskiej. Ur. w byłém województwie Kaliskiém, z rodziców majętnych i szlacheckiego rodu, herbu Drya. W młodości wstąpił do jezuitów, ale nie skończył jeszcze u nich nauki, gdy nastąpiła kassata tego zakonu. C., jako kleryk, przeniósł się na naukę do uniwersytetu krakowskiego, a ztąd go powołał do konsystorza bp Skarszewski, podówczas oficjał Rybińskiego, biskupa kujawskiego. Wkrótce C. został kanonikiem katedry włocławskiej i prepozytem wolborskim; r. 1818, w formującej się metropolitalnej warszawskiej kapitule, został prałatem scholastykiem. Ówczesny bp augustowski Klemens Gołaszewski (ob.) przed r. 1820 przyjął go na koadjutora swojej djecezji, a po śmierci tegoż, wkrótce nastąpionej, C., instrumentem wydanym z metropolji warszawskiej, naznaczony administratorem djecezji sejnejskiej czyli augustowskiej, dnia 11 Marca 1820 r. ogłosić kazał swe rządy w tejże djecezji. D. 4 Lipca t. r. prekonizowany biskupem, 6 Sierp. przyjął sakrę z rąk Prażmowskiego, bpa płockiego, w kościele pp. wizytek w Warszawie, 28 Sierp. nominowany na godność senatora w królestwie. — Doktor wprawdzie utriusque Juris ale nie słynął ani z nauki, ani ze zdolności jakich nadzwyczajnych; natomiast w powszechności był znany jako mąż prawy i sprawiedliwy, a nadto jeszcze roztropny i systematyczny w działaniu, skromny i przykładny w życiu kapłańskiém. Jemu to się zawdzięcza głównie (co mało komu wiadomo) usunięcie z ministerstwa wyznań nieprzychylnego wielce katolicyzmowi ministra Potockiego. Jako biskup djecezjalny w krótkim czasie zrobił bardzo wiele. On to utrzymał założenie katedry w Sejnach, wbrew zachceniom Zajączka przeniesienia jej do Suwałk, on wymógł od rządu fundusz 20,000 złp. rocznie na uposażenie kapituły sejneńskiej, on tęż kapitułę odrazu (r. 1822) ukompletował; katedrę zapomógł w piękne aparaty i argenterje, nadał ordynację, którą się do dziś tutejsze duchowieństwo rządzi; w całém sternictwie pokazał energję i zdolności dobrego administratora. W obowiązkach swoich zawsze punktualny, w wydatkach skromny, oszczędzony kapitał miał rozposażyć na cele dobroczynne pięknie obmyślane. Śmierć niespodziana nie dozwoliła uzupełnić mu testamentu; um. 11 Grud. 1823 r. w Warszawie, pochowany w podziemiach kościoła metropolitalnego. Portret z natury rysowany przez W. Śliwickiego, a litografowany u H. Chod., daje się widzieć u starych proboszczów. Życiorysu bpa Czyżewskiego drukowanego dotąd nie mamy, a wart wdzięcznego wspomnienia ten pasterz czcigodny przynajmniej u swoich. X. S. J.