Encyklopedja Kościelna/Chesne Andrzej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom III)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wydania 1874
Drukarz Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

2. Andrzej Duchesne, po łacinie zwany Quernaeus, v. Quercetanus, v. Querceus, v. Duchenius, v. Chesneus, v. Chesnius, człowiek świecki, ur. w Tours 1584 r., chronograf królewski, zwany ojcem historji fraucuzkiej; nad historją pracował od 18 r. życia do † 30 Maja 1640 r. Ważnemi są bardzo dla historji, tak kościelnej jak świeckiej, jego zbiory średniowiecznych kronikarzy: 1) Historiae Francorum scriptores coaetanei ab ipsius gentis origine ad Philippi IV tempora... cum epistolis regum, reginarum, Pontificum, ducum... et aliis veteribus rer. francicar. monumentis, Parisiis t. I 1636, t. II i III 1640, t. IV 1641, t. V 1649, 5 v. f.; 3 ostatnie tomy wydał syn Andrzeja, Franciszek Duchesne. Dzieło to dziś nader rzadkie, bo z rozkazu królewskiego było wykupywane i palone. 2) Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam, Angliam, Capuae principat., Siciliam et Orientem gestas explicantes ab an. Chr. 838—1220. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series epporum a abbatum, genealogiae regum, ducum, comitum et nobilium, etc. Lutetiae Paris, 1619 f. Zbiór ten miał być w 3 t. Franciszek Maseres przedrukował z niego kilka kronik, p. t. Historiae Anglicanae circa tempus conquestus Angliae a Guilelmo Notho Normannorum duce selecta monumenta, Londini 1807 4° (Cf. Potthast, Biblioth. histor. I s. 54). Wydał nadto: 3) Petri Abaelardi et Heloissae conjugis ejus opera, Paris 1616 4°. 4) Alcuini Opera, ib. 1616. 5) Bibliotheca cluniacensis, complectens ss. PP. cluniacensium vitas, miracula, scripta, statuta, privilegia etc. collecta a Martina Marier, edente A. Quercetano, cum notis, ib. 1614; ważny zbiór nietylko do historji samego opactwa Clugny, ale i do innych od niego zależących. 6) Series auctorum omnium gul de Francor. historia et de reb. francicis quum ecclesiasticis tum saecularibus ab exordio regni ad nostra usque tempora scripserunt, Paris 1633 i 1635; podobno to samo, co wyżej pod n. 1). Mniejszej wartości są jego: 7) Histoire des Papes jusqu’à Paul V, Paris 1616 2 v., ib. 1645. 8) Januariae Kalendae, seu de solemnitate anni tam ethnica quam christiana, ib. 1602. 9) Historia cardinalium gallorum, Paris 1660—66 2 v. f., wydana przez syna Franciszka. Cf. Hurter. Nomencl. liter. I 655. X. W. K.