Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego/Tom 5/całość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego
Tom 5
Część Nr 49
Data wydania 1813
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
DZIENNIK PRAW
TOM PIĄTY.


Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
w Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 8. miesiąca Stycznia Roku 1813
FREDERYK AUGUST z Bożéy Łaski Król Saski Xiąże Warszawski etc.

Zważywszy trudność w dopełnieniu Dekretu Naszego z dnia 23. Lutego roku 1809, co do sprawowania Urzędu Stanu Cywilnego w mieście Lesznie w Departamencie Poznańskim, przez Duchownych różnych wyznań obowiązku parafialne pełniących;
Na przedstawienie Ministra Naszego Sprawiedliwości,

postanowiliśmy i stanowiemy:

iż w mieście Lesznie, osoba powołania Swieckiego, na Urzędnika Stanu Cywilnego dla całéy Gminy Leszyńskiéy nominowaną bydź może.
Dopełnienie ninieyszéy Woli Naszéy i umieszczenie iéy w Dzienniku praw Ministrowi Sprawiedliwości Xięstwa Naszego Warszawskiego zalecamy. —

(podpisano) FREDERYK AUGUST.
przez Króla
Zgodno z Oryginałem Minister Sekretarz Stanu
Felix Łubieński Stanisław Breza
Minister Sprawiedliwości. Zgodno z Oryginałem
  Min. Sek. Stanu
(L.S.) (L.S.) Stanisław Breza
Antoni Joneman  
Konsyliarz Ministerii.  
Dzień ogłoszenia dnia 6. Lutego 1813.

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
w Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 15. miesiąca Stycznia roku 1813
FREDERYK AUGUST z Bożéy łaski Król Saski Xiąże Warszawski etc.

Zważywszy zbieg teraźnieyszych okoliczności, iż niektóre Departamenta zagrożone są napadem nieprzyjaciela, wszystkie zaś zaięte są obroną przeciwko niemu, a zatém mieszkańcy Xięstwa Warszawskiego nie są w stanie pilnować spraw swoich w Sądach Cywilnych toczących się, na przełożenie Ministra Sprawiedliwości i po wysłuchaniu Naszéy Rady Stanu stanowiemy:

Artykuł 1.

Sprawy uczynkowe wszelakie w Policyi prostéy, poprawczéy i w Sądach Kryminalnych bez żadnéj przerwy i wstrzymania odbywać się będą.

Artykuł 2.
W Sądach cywilnych sądzone tylko będą sprawy następujące:
a,Sprawy o naruszenie possessyi,
b,Sprawy o Alimenta i prowizye,
c,Sprawy o ustąpienie z dzierżawy lub komornego, albo o bezprawne zatrzymanie iakieykolwiek possessyi nad czas kontraktem przeznaczony,
d,Sprawy o czynsze gruntowe, dzierżawy i komorne,
e,Sprawy o wysłużoną nadgrodę służących,
f,Sprawy o długi z rachunków kupieckich, lekarskich, rzemieślniczych i gospodarskich, ieźli ich data nie przechodzi dnia 1. Czerwca roku 1812.
g,Sprawy do Trybunałów handlowych należące wyiąwszy sprawy konkursowe i kredalne,
h,Sprawy gdzie strona zagrożona iest ucieczką dłużnika lub utratą przedmiotu swéj pretensyi.


Artykuł 3.


Exekucye w obiektach tylko przez ninieyszy Dekret do Sądzenia dozwolonych iść maią.


Artykuł 4.

Skutki preskrypcyi w sprawach które sądzonemi bydź nie maią podług ninieyszego Dekretu, rachowane nie będą od daty publikacyi aż do odwołania tegoż Dekretu.
Wykonanie ninieyszéy woli Naszéy i ogłoszenie iéy w dzienniku praw Ministrom Naszym w czém do którego należy, zalecamy.

(podpisano.) FREDERYK AUGUST.
przez Króla
Zgodno z Oryginałem
  
Minister Sekretarz Stanu
Felix Łubieński
 
Stanisław Breza
Minister Sprawiedliwości.
 
Zgodno z Oryginałem
   
Minister Sekretarz Stanu
(L.S.)
 
(L.S.) Stanisław Breza
Antoni Joneman
   
Konsyliarz Ministerii.
   
Dzień ogłoszenia dnia 6. Lutego 1813.
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.