Dekret 4 Lipca 1808 przeznaczaiący Sieradz na zgromadzenie Gminne Powiatów Szadkowskiego i Sieradzkiego, a Konin dla Powiatów Konińskiego i Wartskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo historyczne


Dekret 4 Lipca 1808 przeznaczaiący Sieradz na zgromadzenie Gminne Powiatów Szadkowskiego i Sieradzkiego, a Konin dla Powiatów Konińskiego i Wartskiego
Dekret 4 Lipca 1808 przeznaczaiący Sieradz na zgromadzenie Gminne Powiatów Szadkowskiego i Sieradzkiego, a Konin dla Powiatów Konińskiego i Wartskiego
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 4, str. 119-125

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Pilnic dnia 4go Miesiąca Lipca Roku 1808.
FRYDERYK AUGUST z Bożéy Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.

Na przełożenie Rady Stanu pod dniem 4tym miesiąca przeszłego, i przełożenie Ministra Spraw wewnętrznych, iz w podziale Departamentu Kaliskiego na POwiaty i Zgromadzenia gminne, Powiaty nie graniczące ze sobą połączone zostały, przeznaczamy:
Na mieysce Zgromadzeń gminnych: miasto Sieradz dla Powiatu Szadkowskiego, w połączeniu z powiatem Sieradzkim, miasto zaś Konin dla Powiatu Konińskiego, w połączeniu z Powiatem Wartskim.
Dopełnienie ninieyszéy Naszéy Ustawy, która w Dzienniku Praw umieszczona bydź ma, Ministrowi Naszemu Spraw Wewnętrznych Xięstwa Warszawskiego, zalecamy.

podpisano FRYDERYK AUGUST.
(L.S.) przez Króla.
Zgodno z Oryginałem
Felix Łubieński,
Minister Sprawiedliwości.
(L.S.)
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.
Ludwik Osiński Sekretarz Jeneralny.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).