Dekret 29 Kwietnia 1808 ustanawiaiący Kommisye examinacyyne dla Urzędników Administracyynych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 29 Kwietnia 1808 ustanawiaiący Kommisye examinacyyne dla Urzędników Administracyynych
Dekret 29 Kwietnia 1808 ustanawiaiący Kommisye examinacyyne dla Urzędników Administracyynych
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 4, str. 119-125

NUMER CZWARTY.

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 29. Miesiąca Kwietnia Roku 1808.
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.

Pragnąc iak naymocniey, mieć dowody o zdatności wszelkich urzędników publicznych, których odtąd do posługi krayowéy wzywać będziemy, a przekonani, że nie tylko uczciwy sposób myslenia, gorliwość w pełnieniu obowiązków, ale nadto, prawdziwie gruntowna nauka odpowiadaiąca powołaniu, oraz doświadczenie i wprawność istotnie do uzytecznego sprawowania Urzędów są potrzebnemi:

postanowiliśmy i stanowiemy, co następuie:
Artykuł 1.

Od ogłoszenia nienieyszéy Ustawy, do wszelkich urzędów

cywilno-administracyinych, Skarbowych, Policyynych, damy pierwszeństwo tym, którzy przez odbycie poprzedniczych examinów, udowodnią wyiaśnione wyobrażenia o stósownych do urzędu obowiązkach, oraz należytą praktyczną wprawę.

Artykuł 2.

Od dnia pierwszego Września tysiąc ośmset dziesiątego roku zaczynaiąc, nikt do żadnego urzędu cywilno-administracyynego, Skarbowego, policyynego, powołanym nie zostanie, kto pierwéy niżey opisanych nie złoży examinów.

Artykuł 3.

Z pod takowych 1. i 2. Artykułami obiętych przepisów, wyłączaią się wszyscy dawni Polscy urzędnicy, równie ci wszyscy, których przed ogłoszeniem téyże ustawy, na urzędy iuż do konstytucyinéy organizacyi należące, mianowaliśmy.

Artykuł 4.

W skutku Naszego zamiaru stanowiemy Kommissye examinacyine.

Artykuł 5.

W każdym Departamencie będzie Kommissya examinacyyna.

Składać się ma, pod naczelnictwem Prefekta, z iednego z Radców Prefektury, Intendenta Skarbowego i Policyinego, z Nadleśniczego, i Budowniczego Departamentowego.

Artykuł 7.

Do Kommissyi examinacyinéy Departamentowéy powinni sie udać kandydaci, którzy na niższych urzędach kraiowych, np. na Burmistrzów, Prezydentów municypalnych, Intendentów i Kommissarzów Policyi, Pisarzów celnych i Celników, Leśniczych, Budowniczych mieyskich i tym podobnych, równie na officyach Sekretarzy wydziałowych, Kassyerów i Kontrolerów, życzą sobie bydź umieszczeni.

Artykuł 8.

Prócz Kommisyi Departamentowych, będzie naywyższa Kommisya examinacyina, pod naczelnictwem Prezesa Naszéy Rady Stanu, złożona z Ministrów, Referendarzy i Konsyliarzy Ministeryi, po iednym od każdego z Ministrów, a w potrzebie z Nadleśniczego naczelnego i Budowniczego ieneralnego złożona.

Artykuł 9.

Do naywyższéy Kommissyi examinacyinéy należą kandydaci, co pierwszy pomyślnie odbyli examen, i chcą należeć do rzędu tych, z których maią bydź mianowani Referendarze, Konsyliarze Ministeryi, Sekretarze generalni w Ministeryach, Prefekci, Radcy Prefektur, Podprefekci, Sekretarze generalni Prefektur, Intendenci wyżsi skarbowi i Policyini, Kommissarze ieneralni Policyini Departamentowi, Prezydent miasta Warszawy i innych miast Departamentowych, Nadleśniczy i Budowniczy generalni i Departamentowi.

Artykuł 10.

Zyczący sobie odbyć pierwszy examen, winien się naprzód udać do Kommissyi examinacyinéy Departamentowéy i tam złożyć:

1. Metrykę chrztu;
2. Zaświadczenie z odbytych nauk;
3. Zaświadczenie uczciwego i bez noty życia;
4. Zaświadczenie, że przy Magistraturze lub urzędniku sczególnym pracował kandydat, gdzie stósownéy do żądanego od siebie urzędu mógł nabydź wprawy.
Artykuł 11.

Zaświadczenia pod Nrem 3. i 4. wymienione, przez naybliższych przełożonych maią bydź wydane, a przez Podprefekta Powiatowego potwierdzone.

Artykuł 12.

Po pierwszym Września, tysiąc ośmset dziewiątego roku, nikomu iuż nie wolno podać się na urzędy lub funkcye pod artykułem 7mym wyszczególnione, ieżeli Departamentowego examinu nie złożył.

Artykuł 13.

Zaczynaiąc zaś od pierwszego Września tysiąc ośmset dziesiątego roku, nikt nie może się udać do naywyższéy Kommissyi examinacyynéy:

1. Jeżeli w pierwszym examinie approbaty nie otrzymał;
2. Jeżeli nie iest w stanie złożyć zaświadczenie dobrego sprawowania się, i że przynaymniey rok cały po dostapionym awansie na pierwszy examen, ciągle i z użytkiem pracował; i obowiązki do urzędu albo funkcyi iemu powierzonéy przywiązane z pilnością pełnił.
Artykuł 14.

Zaświadczenie pod Nrem 2gim

wyszczególnione, musi bydź wydane lub potwierdzone przez Prefekta.

Artykuł 15.

Po przeyrzeniu prośby i zaświadczeń do niéy przyłączonych, ieżeli examen może mieć mieysce, Kommissya examinacyyna, dzień stawienia się do examinu kandydatowi oznacza.

Artykuł 16.

Sposób odbywania examinów, stosownie do ninieyszéy uchwały, przez naywyższą Kommissyą ma bydź ułożony.

Artykuł 17.

Po odbytym examinie, wyda każda respective Kommisya examinacyyna, zaświadczenia idoneitatis, z przyczyn okazanéy zdatności.

Artykuł 18.

Zaświadczenie to podpisaném bydź ma przez Prezyduiącego i przytomnych przy examinie członków Kommissyi examinacyynéy.

Artykuł 19.

Gdyby Kommissya kandydata za wcale niezdatnego do urzędowania publicznego osądziła, wolno mu iest po upłynionym roku, prosić o powtórny examen.

Artykuł 20.

Gdyby kto po trzech odbytych examinach, zawsze za niezdatnego był uznany,

tego prośba o czwarty examen, przyietą nie będzie.

Artykuł 21.

Wszystkich tych, którzy examina pierwsze odbyli i zaświadczenia zdatności otrzymali, ułożona będzie tabella, a ta co kwartał przez Prefektów respective Ministrom przesłana. Wszystkich tych, którzy examina drugie odbyli i zaświadczenia zdatności otrzymali, ułożona będzie co pół roku tabella, i przez Radę Stanu Nam przedstawiona.

Artykuł 22.

Względem examinów urzędników Sądowych osobna wyydzie ustaw.
Ninieyszéy uchwały uskutecznienie i ogłoszenie Naszéy Radzie Stanu zalecamy.

podpisano FRYDERYK AUGUST.
(L.S.) przez Króla


Zgodno z Oryginałem
Felix Łubieński,
Minister Sprawiedliw.
(L.S.)(L.S.)
L. Osinski,
Sekr. Generalny.


Minister Sekr. Stanu
Stanisław Breza.
Zgodno z Oryginałem
Minister Sekr:.Stanu
Stanisław Breza.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).