Dekret 27 Stycznia 1808 nakazuiący zaprowadzenie Kodexu NAPOLEONA od 1 Maia 1808

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 27 Stycznia 1808 nakazuiący zaprowadzenie Kodexu NAPOLEONA od 1 Maia 1808
Dekret 27 Stycznia 1808 nakazuiący zaprowadzenie Kodexu NAPOLEONA od 1 Maia 1808
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 2, str. 95-96

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Drezdnie dnia 27. Miesiąca Stycznia 1808 Roku..
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.


na przełożenie naszego Ministra Sprawiedliwości, i w celu przyspieszenia poewnego i iednostaynego biegu Sprawiedliwości w Xięstwie Naszém Warszawskiém:
postanowiliśmy i stanowiemy, co następuje:
Artykuł 1.

Kodex Nappoleona Ustawą Konstytucyiną Tytułem IX, Artykułem 69 dla Xięstwa Naszego Warszawskiego przeznaczony, od dnia pierwszego Maia roku bieżącego 1808 do wszelkich Władz Sądów cywilnych Xięstwa Warszawskiego ma bydź wprowadzony.

Artykuł 2.

Sędziowie cywilni iakiegokolwiek stopnia, w sprawach nowo do niech przychodzących, od dnia 1go Maia roku bieżącego

nie inaczéy, tylko podług przepisów i praw tego Kodexu Napoleona, wyroki swoie wydawać będą.

Wykonanie téy Naszéy Ustawy i ogłoszenie iéy powszechne przez Dziennik Praw Naszemu Ministrowi Sprawiedliwości w Xięstwie Warszawskiém zalecamy.

(podpisano) FRYDERYK AUGUST.


przez Króla


Minister Sekretarz Stanu


Stanisław Breza.


Zgodno z Oryginałem
Felix Łubieński, (L.S.)
Minister Sprawiedliw.
Zgod. z Oryginałem,
Minist. Sekr. Stanu
Stanisław Breza.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).