Dekret 26 Grudnia 1807 Nagrody orderów Woyskowych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 26 Grudnia 1807 Nagrody orderów Woyskowych
Dekret 26 Grudnia 1807 Nagrody orderów Woyskowych
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 2, str. 81-85

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Warszawie, d. 19go Miesiąca Grudnia R. 1807.
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski &c. &c.

Chcąc dać Naszemu Woysku Xięstwa Warszawskiego dowód publiczny Naszego szacunku i Naszego ukontentowani, ze iego waleczne i patryotyczne postepowanie, rozciągamy na całe woysko pierwsze rozdanie krzyżów Orderu woyskowego Xięstwa, zachpwuiąc sobie zaszczycanie nadal tą ozdobą tych z Woyskowych, którzy na nię zasłużą szczególnemi czynami.

Stosownie do tego postanowienia, daiemy:
Artykuł 1.

Krzyż Komandorski kaźdemu Jenerałowi Dywizyi.

Artykuł 2.

Krzyż Kawalerski każdemu Jenerałowi Brygady, każdemu Pułkownikowi, i każdemu Majorowi.Arty-
Artykuł 3.

Każdy Jenerał Dywizyi odbierze sześć krzyżów kawalerskich i trzy krzyże złote, dla Officyerów swego sztabu, i sztabów Brygad, którzy iuż byli podani do téy ozdoby, do rozdania im podług starszeństwa ich słuzby, i nie przestępując wyżéy okryślonéy liczby.

Artykuł 4.

Każdy Regiment odbierze cztery krzyże kawalerskie, cztery krzyże złote, i sześć krzyżów srebrnych, do rozdania woyskowym iuż na to podanym, podług starszeństwa ich służby. Gdyby liczba krzyżów wyznaczonych przenosiła w regimencie liczbę woyskowych do tego podanych, Rada Pułkowa tym końcem zebrana, wybierze tych którzy naywięcéy zasługiwać będą, aby byli podani do uzupełnienia liczby.

Rada ta składać sie będzie, iak następuje:

Półkownik Prezydent
Maior.
Dway podpółkownicy.
Jeden Kapitan.
Jeden Porucznik.
Jeden Podporucznik.

Jeden Sierżant starszy.

Jeden Sierżant.
Jeden Kapral.
Jeden Zołnierz.

Członki téy Rady zacząwszy od Kapitana, będą wzięci przeplatając z obudwóch Batalionów, zacząwszy od pierwszego, który da Kapitana, Podporucznika, Sierżanta i źołnierza; Podpułkownik, Maior i dway Podpółkownicy wybierą ich. Rada Pułkowa wybrawszy woyskowych do uzupełnienia liczby przenoszącéy krzyżów, ułozy ich listę imienną; która będzie podpisaną przez wszystkich członków i przesłaną Naszemu Ministrowi Woyny; Minister ułoży listę ieneralną armii, którą Nam poda do potwierdzenia.

Artykuł 5.

Każdy Batalion Artylleryi odbierze dwa krzyże kawalerskie, dwa krzyże złote, i trzy krzyże srebrne, do rozdania woyskowym składającym Batalion, podług tych samych prawideł.

Artykuł 6.

Minister Woyny odbierze sześć krzyżów kawalerskich i sześć krzyżów złotych dl Officerów bez woyska, i tych, którzy nie należą do żadnego sztabu dywizyi, do rozdania im tym samym sposobem.

Gdyby brakowało podanych iuż woyskowych do uzupełnienia téy liczby wyrażonéy w artykułach 3 i 6, Minister równie jak Jenerałowie dywizyi, podadzą tych, którzy naywięcéy zasługują, aby byli mianowanemi do tego uzupełnienia, wybieraiąc ich pomiędzy officerami bez woyska, temi, którzy nie należą do żadnego sztabu dywizyi, i między Officerami Sztabów Dywizyi i Brygad.
Jeżeli przy rozdaniu tém ogólném krzyżów znayduią się woyskowi, którzy zasłużywszy sobie na tę ozdobę, nie mogli bydź iednak obiętemi w liczbie wayrażonéy, nagrodzi się temu, w rozdaniach następuiących, które będą zawsze osobistemi.
Do Ministra Woyny należeć będzie podawać na przyszłość i szególnie woyskowych, którzy zasłużą na tę ozdobę.
Ażeby zabezpieczyć od wszelkiey stronności podawania do krzyża, każdy woyskowy, który rozumieć będzie, iż ma do niego prawo, i Jenerałowie Dywizyi, którzy czynić będą pierwsze podania, dołożą do żadań zaświadczenia postępowania woyskowego, i czynów walecznych sporządzone w przyzwoitym kształcie.
Zaświadczenia te bedą podpisane przez Jenerała kommederuiącego, Półkownika,

iednego Officera; iednego Podofficera i iednego Żołnierza z regimentu, do którego należeć będzie woyskowy podany, a dla Officerów sztabowych przez Jenerała kommenderuiącego, Szefa sztabu i trzech woyskowych przytomnych czynności.
Każdy woyskowy, któremu damy tę ozdobę odbierze z nia patent, podpisany imieniem Naszém, przez Naszego Mnistra Woyny; patenta te zareiestrowane w biórach woiennych słuzyć będą do weryfikacyi wszystkich nominacyi.
Podofficerowie i żołnierze, którzy otrzymają tę ozdobę, odbierać będą podwoyną płacę przywiązaną do ich stopniów, przy Krzyzu złotym; a połowę więcéy nad płacę zwyczayną, przy krzyżu srebrnym.
Nasz Minister Woyny ma zlecenie wykonania ninieyszego dekretu, który rozkazem będzie ogłoszony woysku.

(podpisano) FRYDERYK AUGUST.


(L.S.) przez Króla.
Minister Sekr. Stanu,
Stanisław Breza.
Zgodno z Oryginałem, Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.
Zgadza się z Oryginałem,
Vice-Dyrektor Bior Woiennych
Półkownik Bennet.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).