Dekret 21 Grudnia 1807 względem sposobu sądzenia spraw zaległych z Rządu zeszłego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 21 Grudnia 1807 względem sposobu sądzenia spraw zaległych z Rządu zeszłego
Dekret 21 Grudnia 1807 względem sposobu sądzenia spraw zaległych z Rządu zeszłego
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 2, str. 63-65

NUMER DRUGI.
Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Warszawie, d. 21go Miesiąca Grudnia R. 1807.
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski &c. &c.
Postanowiliśmy i stanowiemy, co następuie:
Artykuł 1.

Sprawy, których Instrukcya ieszcze nie iest ukończona, wprowadzaią się tym samym sposobem, jak sprawy nowe.

Artykuł 2.

Wszelkie sprawy za Rządu zeszłego zaległe, przechodzą przez Sąd Pokoiu, chyba gdyby obie strony iednozgodnie temu przeczyły.

Artykuł 3.

Sprawy zaległe, do kategoryi Spraw zawieszonych, podług Ustawy dnia 30 Stycznia r. b. należące, w których Instrukcya pierwszéy lub drugiéy Instancyi jest ukończona, gdy zgoda w Sądzie Pokoiu nie nastąpi, sądzone będą przez dotychczasowy Sąd Appellacyyny w przyzwoitéy swoiéy Instancyi, to iest: gdy wyrok w pierwszéy Instancyi już nastąpił, in Apellatorio, lub gdy ieszcze wyrok pierwszy nie zapadł, w pierwszéy Instancyi.

Artykuł 4.

Sądzeniem Spraw takowych nie będzi się trudniło plenum Sądu Appellacyynego; ale raczéy wyznaczone do tego będą Deputacye, złożone z Członków trzech teraźnieyszego, i dwóch z naygodnieyszych Sędziów Rządu zeszłego.

Artykuł 5.

Od wyroków takowych, iako też i od wyroków drugiéy Instancyi za Rządu zeszłego w sprawach pomienionych zapadłych, idzie ostateczna Instncya do Sądu przyszłego Appellacyynego, stosownie do Konstytucyi urządzić się maiącego, jeśli takowa prawem dozwolona będzie.

Ogłoszenie i dopełnienie téy Naszéy Ustawy naszemu Ministrowi Sprawiedliwości zalecamy.

podpisano FRYDERYK AUGUST.


(L.S.) przez Króla
Zgodno z Oryginałem
Felix Łubieński
Minister Sprawiedliwości.
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Zgodno z Oryginałem
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Wypis


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).