Dekret 19 Grudnia 1807 kto ma bydź uważany iako maiący prawo do Obywatelstwa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 19 Grudnia 1807 kto ma bydź uważany iako maiący prawo do Obywatelstwa
Dekret 19 Grudnia 1807 kto ma bydź uważany iako maiący prawo do Obywatelstwa
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 1, str. 53-56

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Warszawie, d. 19go Miesiąca Grudnia R. 1807.
FRYDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski &c. &c.
Zważywszy zdanie Naszey Rady Stanu, w zamiarze dopełnienia Ustawy Konstytucyinéy Tytułu XI, Artykułu 86 Nam przełożone;
postanowiliśmy i stanowiemy, co następuje:
Artykuł 1.

Przy pierwszem wprowadzeniu Rządu Konstytucyynego ma bydź uważany, iako iuż będący obywatelem Xięstwa Warszawskiego:

1). Każdy zrodzony na ziemi Xięstwa Warszawskiego.
2). Każdy zrodzony nawet za granicą, z obywatela Xięstwa Warszawskiego.
3). Każdy mający w Xięstwie Warszawskiém własność nieruchomą.
4). Każdy Polak, który służył w Legiach Polsko - Włoskich i Nadreńskich; i w woyskach Nayiaśnieyszego Cesarza Francuzów i Króla Włoskiego do dnia 1go Stycznia 1808; iako też każden obywatel Xięstwa Warszawskiego, który w woyskach Nayiaśnieyszego Cesarza Napoleona służy i służyć będzie.
5). Każdy, który wszedł w służbę woyskową od czasu ostatniego formowania się woyska narodowego w r. 1806, i odtąd w służbie zostaie, lub z niéy dla ran, kalectwa, albo straconego zdrowi, wyjść musiał.
6). Każdy, który w skutku Uchwał Kommisyyi Rządzącéy sprawował jaką funkcyą Cywilną.
7). Każdy od lat dzisięciu w kraiu zamieszkały, i ięzyk Polski posiadaiący.
Artykuł 2.
1). Nabywa się prócz tego prawo obywatelstwa, przez nadanie

Królewwskie, za przedstawiéniem Ministra Spraw Wewnętrznych, i wysłuchaniem Rady Stanu.

Może, i powinien bydź, gdy tego żąda, przedstawionym Królowi:
2). Każdy cudzoziemiec, któryby się zasłużył Kraiowi, któryby mu poświęcał talenta, wynalazki, lub przemysł użyteczny, któryby znaczne poczynił założenia, i któryby od roku był zamieszkały.
3). Nadanie to będzie wydane otrzymuiącemu ie, zaświadczone przez Ministra Sprawieliwości, z wyciśnieniém Pieczęci Królewskiey.
4). Otrzymuiacy to nadanie, powinien się stawić przed Municypalnością, w któréy jest zamieszkały, i wykonać przed nią przysięgę wierności Królowi.

Wykonanie to przysięgi, ma bydź w osobnym na to sporządzonym Protokóle zapisane.

Artykuł 3.

Utraca prawo obywatelstwa każdy nie chcący wykonać przysięgi wierności Królowi: utracą toż prawo ci wszyscy, którzy się

znayduią w przypadkach obiętych Kodexem Napoleona Wielkiego.

Ogłoszenie i dopełnienie téy Naszéy Ustawy każdemu z Naszych Ministrów, do którego należy, zalecamy.

podpisano FRYDERYK AUGUST.


(L.S.) przez Króla


Zgodno z Oryginałem
Felix Łubieński
Minister Sprawiedliwości.
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Zgodno z Oryginałem
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).