Dekret 19 Grudnia 1807 Urządzenie tymczasowe dla Woyska

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Dekret 19 Grudnia 1807 Urządzenie tymczasowe dla Woyska
Dekret 19 Grudnia 1807 Urządzenie tymczasowe dla Woyska
Publikator: Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego. Od Nru 1. Do Nru 12. (1810), nr 2, str. 66-71

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W Pałacu Naszym w Warszawie, d. 19go Miesiąca Grudnia R. 1807.
FRYDERYK AUGUST z Bożéy Łaski Król Saski, Xiążę Warszawski &c. &c.

Zważywszy, ze niepewność prawideł w woysku Naszém Xięstwa Warszawskiego, tak co do służby wewnętrznéy i dozoru, iako też administracyi zachowywanych, wymaga dyspozycyy tymczasowych, któreby wprowadziły jednakowość, i zapewniły dobro woyska i służby,

postanowiliśmy i stanowiemy, co następuje:
TYTUŁ I.
Dyspozycye ogólne.
Artykuł 1.

Woysko Nasze Xięstwa Warszawskiego zachowa organizacyą swoię na legie,

Artykuł 2.

Porządek, Dyrekcya, i dozór nad woyskiem powierzonemi są iak dotąd Naszemu Ministrowi Woyny, który nam z czynności swoich zdawać będzie rachunek, i za nie będzie odpowiedzialnym.

Artykuł 3.

Generałowie kommenderujący Legionami utrzymywać będą iak dotąd ciągłe stosunki i korrespondencyą z Naszym Ministrem Woyny, we wszystkiém co się tycze organizacyi wewnętrznéy i dozoru Korpusów; wykonywać będą sami, i dopilnuią aby przez ich podkommendnych wykonywaném było wszystko to, co Minister Imieniem Naszém rozkaże i przepisze, i nie odmienią nic w dyspozycyach, które im będą dane, bez iego wyraźnego zezwolenia.

TYTUŁ II.
Nominacye.
Artykuł 1.

Wszystkie nominacye na mieysca wakujące i wszytkie awanse będą czynione przez Naszego Ministra Woyny i podane Naszéy

approbacyi. Kommenderuiący korpusami i Generałowie naczelni Legiów podawć będą subiekta:żaden jednak nie może bydź uznanym w iakimkolwiek stopniu, ani używać korzysci przywiązanych do niego, ieżeli nie okaże listów służby, które będą wydanemi przez Ministra.

TYTUŁ III.
Administracya.
Artykuł 1.

Każdy Półk Piechoty i Jazdy, każdy Batalion Artylleri, będą miały Radę gospodarczą sczególną, która składać się ma, iak następuie:
Kommenderuiący Półkiem, albo Batalionem, iako Prezydent.
Jeden Kapitan.
Jeden Porucznik.
Jeden Podporucznik.
Jeden Pod-Oficer.
Kwatermistrz czynić będzie służbę Sekretarza.

Artykuł 2.

Każda legia będzie miała Radę gospodarczą generalną, któréy Prezydentem iest

Maior Legii, i któréy skład będzie ten sam, co dotąd zachowany.

Artykuł 3.

Rady gospodarcze sczególne zostawać będą w ciągłych stosunkach i korrespondencyi z Radą gospodarczą generalną swoiéy Legii.

Artykuł 4.

Rady generalne, zostawać będą w ciągłych stosunkach i korrespondencyi z Ministrem.

Artykuł 5.

Wszystkie Summy zaassygnowane przez Ministra, będą oddane do Kss Rad generalnych, rozdzielone na korpusa składaiące Legie wypłacone kassom Rad gospodarczych sczególnych.

Artykuł 6.

Regulamina Francuzkie służyć maią za prawidło we wszytskiém, co się tycze Administracyi, a Nasz Minister Woyny rozwięzywać bedzie trudności, któreby zayść miały w ich przystosowaniu.

Artykuł 7.

Rady gospodarcze generalne, równie Rady sczególne, nie mogą inaczéy uzywać summ, które im będą assygnowane, iak tylko

stosownie do dyspozycyi Ministra Woyny, i są odpowiedzialnemi za każde uzycie funduszów, któreby przez niego nie było rozkazaném.

TYTUŁ IV.
Dozór.
Artykuł 1.

Inspektorowie generalni będą mieli dozór nad Legiami.
Inspektorowie Popisów będą go mieli nad Korpusami.

Artykuł 2.

Kiedy Minister Woyny osądzi za rzecz potrzebną dadź rozkazy iednemu z Inspektorów generalnych, aby odbył Inspekcyą Legii, którą mu oznaczy, Inspektor generalny dobierze sobie pod tym końcem iednego Inspektora popisów, z Legii którą ma lustrować, i razem tam gdzie się znaydować będzie Rada gospodarcza generalna, przystapią do weryfikowania i uregulowania rachunków Rady generalnéy, równie iak uzycia funduszów, zdaiąc rachunek z czynnosci swoich Ministrowi.

Artykuł 3.

Wszystkie rozporządzenia i dyspozycye tymczasowe, wydane przez Naszego Ministra Woyny są approbowane, i zostaną w zupełnéy swoiéy mocy, dopóki o nich inaczéy nie postanowiemy.

Naszym Ministrom Woyny i Skarbu w czém do każdego należy, ogłoszenie i dopełnienie ninieyszey ustawy zalecamy.

podpisano FRYDERYK AUGUST.


(L.S.) przez Króla


Zgodno z Oryginałem
Vice-Dyr;:Biór Woienn:
Półkownik Bennet.


Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Zgodno z Oryginałem
Minister Sekr: Stanu
Stanisław Breza.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).