Deklaracja w sprawie osobowości prawnej Unii Europejskiej