Deklaracja odnosząca się do praktycznych środków (...)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c (...) Traktat z Lizbony • Załącznik • Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich • Deklaracja odnosząca się do praktycznych środków, jakie należy podjąć w momencie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w odniesieniu do prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej (...)
Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c (...) Traktat z Lizbony
Załącznik
Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich
Deklaracja odnosząca się do praktycznych środków, jakie należy podjąć w momencie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w odniesieniu do prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych
Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej (...)

W przypadku gdyby Traktat z Lizbony wszedł w życie po 1 stycznia 2009 r., Konferencja zachęca właściwe organy Państwa Członkowskiego sprawującego wówczas półroczną prezydencję Rady, a także osobę, która zostanie wybrana przewodniczącym Rady Europejskiej, i osobę, która zostanie mianowana wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, do podjęcia, w porozumieniu z państwem mającym jako następne sprawować półroczną prezydencję, konkretnych koniecznych środków umożliwiających w okresie przejściowym skuteczne sprawowanie prezydencji Rady Europejskiej i prezydencji Rady do Spraw Zagranicznych pod względem merytorycznym i organizacyjnym.