Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 3 Protokołu (...) Traktat z Lizbony • Załącznik • Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich • Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii
Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustęp 3 Protokołu (...) Traktat z Lizbony
Załącznik
Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich
Deklaracja odnosząca się do artykułu 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej
Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii

Konferencja odnotowuje, że warunki, które mają zostać określone w decyzji, o której mowa w artykule 5 ustępy 3, 4 i 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, mogą stanowić, że dane Państwo Członkowskie poniesie ewentualne bezpośrednie konsekwencje finansowe powstałe w sposób konieczny i nieunikniony w wyniku zaprzestania przez to państwo uczestnictwa w niektórych elementach lub całości dorobku, o którym mowa w jakiejkolwiek decyzji podjętej przez Radę zgodnie z artykułem 4 wspomnianego protokołu.