Deklaracja dotycząca składu Parlamentu Europejskiego