Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych (...)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Traktat z Lizbony • Załącznik • Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich • Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa Deklaracja Zjednoczonego Królestwa (...) w sprawie definicji terminu „obywatele”
Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Traktat z Lizbony
Załącznik
Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich
Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa
Deklaracja Zjednoczonego Królestwa (...) w sprawie definicji terminu „obywatele”

Rzeczpospolita Polska oświadcza, że ze względu na tradycję ruchu społecznego „Solidarność” i jego znaczący wkład w walkę o prawa społeczne i pracownicze, w pełni szanuje prawa społeczne i pracownicze ustanowione prawem Unii Europejskiej, w szczególności prawa potwierdzone w tytule IV Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.