Deklaracja Dwumiasta

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Deklaracja współpracy partnerskiej w ramach "Dwumiasta" • Urząd Miejski w Słupsku
Deklaracja współpracy partnerskiej w ramach "Dwumiasta"
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miasta Słupska

Deklaracja współpracy partnerskiej w ramach Dwumiasta pomiędzy miastem Słupsk, reprezentowanym przez Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta oraz miastem Ustka, reprezentowanym przez Jacka Graczyka, Burmistrza Miasta. Wymienione strony, zwane dalej "Partnerami"w ramach istniejących kompetencji samorządowych w celu zacieśnienia więzów, które od wieków łączą nasze dwa miasta, w duchu integracji miast wzajemnie od siebie zależnych, przyczynia się do wzrostu dobrobytu mieszkańców obu miast, rozwoju współpracy gospodarczej,społecznej i kulturalnej oświadczają, że są gotowi utworzenia nowej formy współistnienia i współpracy w dziedzinie gospodarki, administracji, nauki i kultury, bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu miast, przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Partnerzy zgodnie oświadczają, że deklaracja niniejsza staje się początkiem nowej formy współdziałania, jaką jest Dwumiasto.

Partnerzy, w ramach Dwumiasta:

  • Będą gromadzić i wymieniać informacje o swoich projektach, planach i tematach bilateralnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem położonym na współpracę w dziedzinie rozwoju turystyki, gospodarki, urbanistyki, wymianę doświadczeń, organizację wspólnych imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym oraz działania mające na celu wypromowanie wszelkich atutów Ziemi Słupskiej,
  • Dołożą wszelkich starań, by skutecznie tworzyć nowe możliwości współpracy poprzez udostępnienie swoich sieci kontaktów, przedstawienie inwestorom oferty kompleksowo ukazującej atuty Słupska i Ustki oraz budowanie spójnego wizerunku miasta w dążeniu do ekonomicznego i gospodarczego rozwoju całego regionu.
  • Partnerzy zobowiązują się do utworzenia na zasadach parytetu zespołu koordynującego, którego zadaniem będzie realizowanie celów niniejszej Deklaracji.
  • Zespół spotykać się będzie przynajmniej raz na trzy miesiące, na przemian w każdym z miast. Realizacja celów Wspólnej Deklaracji o utworzeniu Dwumiasta będzie się odbywać za wzajemnym porozumieniem, zgodnie z kompetencjami umawiających się samorządów oraz bez naruszenia żywotnych, specyficznych interesów dla każdego z Partnerów.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisano w Ustce, dnia 13 lipca 2003 rokuUdziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.