Bibljografja pism Edwarda Abramowskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Konstanty Krzeczkowski
Tytuł Bibljografja pism Edwarda Abramowskiego
Pochodzenie Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej
Data wydania 1924
Wydawnictwo Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców
Druk R. Olesiński, W. Merkel i S-ka
Miejsce wyd. Warszawa
Inne Cały tom I
Pobierz jako: Pobierz Cały tom I jako ePub Pobierz Cały tom I jako PDF Pobierz Cały tom I jako MOBI
Indeks stron


BIBLJOGRAFJA PISM
Edwarda Abramowskiego.[1]

1. A. Pogadanki o rzeczach pożytecznych. Zorza 1883, NNr. 33, 36, 37, 41, 42, 44 i 47. (Przedruk w tomie niniejszym str. 1—19).
2. A. Pogadanki z gospodarstwa społecznego. Zorza 1884, NNr. 6, 7 i 8. (Przedruk w tomie niniejszym str. 20—26).
3. Z. R. Walczewski. Społeczeństwa rodowe. Kraków, nakł. autora, 1890, str. 54.
Ocena: Tyg. Powszechny 1891, Nr. 4.
4. Warszawiak. Dzień roboczy skreślił... Genewa, druk. Przedświtu, Bibljoteka Robotnika Polskiego, Nowa serja. Tomik pierwszy, 1891, str. 47.
5. Rewolucja Robotnicza. Genewa, nakł. drukarni Przedświtu, Bibljoteka Robotnika Polskiego, Nowa Serja Tomik trzeci, 1891, str. 32, (niepodpisane).
6. Odkrycie d-ra Kocha. Tyg. Powszechny 1891, Nr. 1.
7. Roznosicielki cywilizacji. Tygodn. Powszechny 1891, Nr. 2. (Przedruk w tomie niniejszym str. 57—61).
8. Z. R. Walczewski. Przyszłość przemysłu. Tyg. Powszechny 1891, Nr. 4. (Przedruk w tomie niniejszym str. 62—67).
9. Ustawa ogólno-robotniczej Kasy Oporu. Warszawa, 1892, str. 13, (niepodpisane).
10. Warszawiak. Co nam dają kasy fabryczne, przez... Berlin, Janiszewski i Quitt, 1892, str. 12.
11. Stanisława Motz-Abramowska. Dobra nowina robotnikom wiejskim, napisała... Cz. I i cz. II. Londyn-Paryż, A. Okęcki, 1892. (Broszura rozpoczęta przez żonę Abramowskiego dokończona przez niego. W 1917 r. Abramowski umieścił ją w wykazie książek napisanych przez siebie).
12. Sprawa robotnicza. O tem, co każdy robotnik wiedzieć i pamiętać powinien. Londyn, 1892, (niepodpisane).
13. To samo. Wydanie drugie poprawione. Londyn, wyd. P.P.S., 1899, str. 63.
14. Nowy zwrot wśród fermerów amerykańskich. Ateneum 1892, T. I, zeszyt 3, str. 505—529. (Przedruk w tomie niniejszym str. 27—56).
15. Wszystkim robotnikom polskim na dzień pierwszego maja 1893 r. (niepodp.).
16. Wszystkim Robotnikom Polskim na dzień I maja ofiaruje Polska Part|a Socjalistyczna. 1894, str. 24 (niepodp.).
17. Powszechne święto Robotnicze 1 maja 1896. Wydawnictwo P. P. S. (Częściowy przedruk i przeróbka broszury z r. 1894).
18. Stanisława Motz-Abramowska. Ustawa Kasy Oporu wśród robotnic. Przedświt 1895, Nr. 1, 2, 3. (Praca napisana prawdopodobnie przez Abramowskiego).
19. Warszawiak. Czego chcą socjaliści, napisał... Londyn, wydawnictwo P. P. S., 1896, str. 24.
20. Podstawy psychologiczne socjologji. Ateneum 1896, T. IV, zeszyt 2, str. 242—287. (Przedruk w t. II Pism, str. 379—385).
21. Les bases psychologiques de la sociologie. Principe du phénomène social. Revue internationale de sociologie. Publiée sous la direction de René Worms. Paris, 1897, Nr. 8—9, 10.
To samo w odbitce. Paris, Giard et Brière, 1897, str. 54.

Ocena: J. K. Potocki, Przegl. Filozof. 1898, zeszyt 2, str. 92—96. K. Krauz, O t. zw, kryzysie marxizmu, Przegl. fil. 1900, t. III, str. 80 — 99.

22. Le Matérialisme historique et te principe, du phénoméne social. Revue internationale do la sociologie. Paris 1898.
To samo — w odbitce. Paris, Giard ct Brièe, 1898, str. 41.
23. Dwulicowy charakter postrzeżeń. Przegląd Filozof. 1889 T. I, zeszyt 2, str. 45—63, zeszyt 3, str. 17—55.
24. Kazimierz Krauz. Socjologiczne prawo retrospekcji (ocena). Przegląd Filozof. 1898, zeszyt 2, str. 80—92.
25. Co to jest sztuka? Z powodu rozprawy L. Tołstoja: „Czto takoje iskusstwo?“ Przegląd Filozof. 1898, zeszyt 3, str. 85—114.
26. Edouard Abramovski. Bases psychologiques de la sociologie. Paris, Giard et Brière, 1897. Le matérialisme historique et le principe du phénomène social. Paris, Giard et Briere, 1898. Autoreferat. Przegląd Filozof. 1898, zeszyt 4, str. 64—70.
27. Teorja jednostek psychicznych. Przyczynek do krytyki psychologji współczesnej. Warszawa, C. Wilanowski, 1899, str. 137.

Ocena: K. Twardowski, Przegląd Filozof. 1900, T. III, str. 63—79.
28. Z. R. Walczewski. Zagadnienia socjalizmu. Lwów, B. Połoniecki, 1899, str. 4 nlb. + 233.
Ocena: J. Trąbczyński (L. Kulczycki): Anarchizm pokojowy w szacie naukowej. Przedświt 1899, Nr. 10, str. 8—14; — L. Kulczycki: Anarchizm współczesny, str. 192—203; — B. Jasinowski, Przegląd Filozof. 1907, str. 358—365; — A. Krzyżanowski: Socjalizm i anarchizm, Przegl. Polski, 1905; — J. S. Bystroń: Rozwój problemu socjologicznego, Archiwum Komisji do badania historji filozofji w Polsce, str. 246—249; — Dr. Z. Daszyńska-Golińska: Przełom w socjalizmie. Lwów, 1900.

29. Pierwiastki indywidualne w socjologji. Warszawa, wyd. Przeglądu Filozof. 1899, str. 4 nlb. + 136.

Ocena: Z. Balicki, Przegląd Filozof. 1901, str. 26—47; — K. Krauz, Prawda 1901, str. 491; — J. S. Bystroń — patrz L. 28.

30. Z. R. Walczewski. Etyka a rewolucja. Przedświt 1899, Nr. 11—12.
To samo — odbitka bez tytułu i miejsca wydania (Londyn 1900), str. 30.

Ocena: Trąbczyński: Etyka a polityka. Przedświt 1900, Nr. 2.

31. (Program wykładów nowej etyki). Londyn, 1899, str. 7. (Wydane bez tytułu i miejsca wydania, niepodpisane).
32. Statut Stowarzyszenia Komuna w Genewie (druk wydany w Londynie), 1900, str. 7 (niepodpisane).
33. Kilka słów o metodzie przy rozpatrywaniu kwestji „jednostek psychicznych“. Przegląd Filozof. 1900, T. III, zeszyt 1, str. 19.
34. Dusza i ciało. Prawo współrzędności psychofizjologicznej, rozpatrywane ze stanowiska teorji poznania i biologji. Przegląd Filozof. 1901, T. IV, zeszyt 2, str. 135; T. IV, zeszyt 3, str. 270; 1902, T. V, zeszyt 1, str. 36; T. V, zeszyt 2, str. 184; T. V, zeszyt 3, str. 284; T. V, zeszyt 4, str. 386.
To samo — w odbitce. 1903, str. 160.

Ocena: Dr. W. Witwicki, Przegląd Filozoficzny, T. VII, zeszyt 1, str. 44—52.

35. Z. R. Walczewski. L‘éthique et la révolution sociale. L’Humanité nouvelle 1902, Nr. 46, str. 196; 1903, Nr. 50, str. 415 i 464.
36. M. A. Czajkowski, Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu. Lwów, Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1904, str. 205.

Ocena: M. Bielecki, Przedświt 1904, Nr. 7; — L. Kulczycki, Bibl. prol. Nr. 14; — A. Krzyżanowski — patrz L. 28; — W. Gumplowicz, Krytyka 1905, str. 450; — B. Jasinowski, Przegląd Filozof. 1907, str. 354.

37. Zmowa powszechna przeciw rządowi. Warszawa, nakł. Ludowego Koła Oświaty, 1905, str. 31.
38. Nasza polityka. Warszawa, Wydawnictwo Polskiego Związku Ludowego, 1906, str. 24.
39. Znaczenie współdzielczości dla demokracji. Bibljoteczka kooperatysty Nr. 1. Warszawa, Tow. Kooperatystów, 1906, str. 7—2.
40. E. A. Uzdrowienie życia. Gazeta Wileńska 1906, Nr. 25.
41. E. A. Stowarzyszenie i państwo. Gazeta Wileńska 1906, Nr. 31.
42. E. A. Niewola ideału i jego wyzwolenie. Gazeta Wileńska 1906, Nr. 38.
43. Ideje społeczne kooperatyzmu. I. Stowarzyszenie i Państwo. II. Kultura demokratyczna. III. Ludowe państwo pracy. IV. Idea wyzwolenia. V. Wiedza radosna. Społem 1907, NNr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
44. Ideje społeczne kooperatyzmu. Warszawa, Bibljoteczka Społem, 1907, str. 61. — Wydanie drugie. Warszawa 1918. (Przedruk w tomie niniejszym str. 71—104).
45. Zasada ekonomiczna kooperatywy spożywczej. Społem 1907, Nr. 7 i 8.
46. Korzyści jakie daje kooperatywa spożywcza. 1. Lepsze życie. 2. Oszczędzanie bez trudu. 3. Uzdolnienie do samorządu. 4. Wspólne kapitały. Społem 1907, NNr. 10, 11, 12.
47. Kasy pomocy wzajemnej i ubezpieczenia. Społem 1907, Nr. 13.
48. Budowa domów mieszkalnych. Społem 1907, Nr. 14.
49. Oświata. Społem 1907, Nr. 15.
50. Znaczenie społeczne instytucyj ludowych. Społem 1907, Nr. 16.
51. Stowarzyszenia wytwórcze robotników przemysłowych. Społem 1907, Nr. 17.
52. Związki zawodowe robotników. Społem 1907, NNr. 19 i 20.
53. Związki zakupów hurtowych. Społem 1907, Nr. 22.
54. Potęga rynku zorganizowanego. Społem 1907, Nr. 23.
55. Warunki rozwoju produkcji kooperatywnej. Społem 1907, Nr. 24.
56. Warunki pracy w zakładach kooperatywnych. Społem 1907, Nr. 25.
57. Kto jest właścicielem fabryk kooperatywnych. Społem 1907, Nr. 26.
58. Świadomość zapomnianego. Sfinks 1908, T. I, str. 113—134.
59. Symbolizm zapomnianego. Sfinks 1908, T. II, str. 55—65 i 303—313.
60. Paradoksy pamięci wzruszeniowej. Sfinks 1908, T. III, str. 358—369.
61. Zagadnienie pamięci w psychologji doświadczalnej. — Przegląd prac laboratoryjnych z lat ostatnich. Przegląd Filozof. 1909, str. 37—53; 163—175.
62. Psychiczna postać zapomnianego. Sfinks 1909, Lipiec-sierpień.

63. Les illusions de la memoire. Revue psychologique. Bruxelles 1909, vol. II.
Ocena: L. Perrotin Joumal de psychol. 1910, str. 261.

64. Dissociation et transfonnation du subconscient normal. Revue psychologique. Bruxelles 1910. To samo — w odbitce.

Ocena: Dr. L. Karpińska, Przegląd Filozof. 1911, str. 113—117.

65. Les sentiments génériques et la résistance de l’oublié Journal de psychologie normale et patologique. Paris 1910, zeszyt lipiec — sierpień, str. 301—331.
66. Sur la définition descriptive de la perception et du concept. Revue Psychologique. Bruxelles 191z.
To samo — w odbitce.
67. Les recherches sur la reaction psycho-galvanométrique. Archive de psychologie, Genëve, 1910, t. I.
68. Loi de la corrélation psycho-physiologique. Archive de la psychologie. Genève, 1902, t. I.
69. L’image et la reconnaissance. Archive de la psychologie. Gèneve 1910, str. 1—38.

Ocena: A. Binet. L’année psychol. 1910 — 414.

70. L’influence des impresions inconscientes sur te pont radial et la respiration. Archive de la psychologie. Genève 1910.
71. Siedlisko zapomnianego. Sfinks 1910, listopad.
72. Badania doświadczalne nad pamięcią. Warszawa, nakładem Kasy im. dra. J. Mianowskiego, 1910 — 12, T. I str. 107, T. II str. 134, T. III str. 144.

Ocena: St. Błachowski: Pamięć a świadomość, Przegląd Filozof. 1913, Rok XVI. str. 484—494.

72a. La resistance de l‘oublie dans la memoire tactile et musculaire. Journ. de la Psych. Paryż 1911, str. 221—245.
72b. Nouvelle théorie de la mémoire fondée sur expérience. Journal de la psychologie, 1913, str. 375—397.

Ocena: S. Meyer Zeitschr, fiir Psychologie, 1914, tom 69, str. 133; M. Mignard Lannće psychol. 1914, str. 443.

73. Les sentiments génériqucs en tant que l‘élément de l’esthétique et du Mysticisme. Travail du laboratoire do Psycho-Physiologie de l’Universite de Bruxelles. Revue Psychologique. 1911, vol. IV, fasc. 1.
To samo — w odbitce. Bruxelles, Em. Rassel, str. 30.
74. L‘Analyse physiologique de la perception. Paris, Collection do Psychologie experimentale et de Métapsychie, réd. Dr. Meunier, Bloud, 1911, str. 121.

Ocena: J. D. B. Journal de la psychol. 1911, str. 265; Boruttan, Zeitschr, f. Psychologie 1913; The American Journal of Psychologie 1912, str. 150.

75. Czucia rodzajowe jako pierwiastek estetyki i mistycyzmu. Przegląd Filozof. 1911, T. XIV, zeszyt 2, str. 156—185.
76. Postrzeżenie i spostrzeżenie. Przegląd Filozof. 1911, T. XIV, zeszyt 2, str. 290—291.
77. Przedmiotowe mierzenie siły woli. Przegląd Filozof. 1911. T. XIV, zeszyt 3, str. 297—316; 1912, T. XV, zeszyt 1, str. 135, zeszyt 2, str. 268.

Ocena: Radecki, Przegląd Filozof. 1911, str. 544—558.

77a. Recherches psycho-galvanométriques sur l’émotivité. Bulletin de 1‘Institut generał psychologiąuc XIII. 3. 1913, str. 159—191.
78. Telepatja doświadczalna jako zjawisko kryptomnezji. Przegląd Filozof. 1911, T. XIV, zeszyt 4, str. 477—517.
To samo — w odbitce. Warszawa 1912, str. 40.
78a. Télépathie experimentale en tant que phénomène cryptomnêsique (Travail de l‘institut psychologique polonais de Varsovie) Journal do la psychol. 1912, str. 422—434 i 517—541.
To samo — w odbitce Alcan. Paryż.

Ocena: M. Mignard. L‘Année psychol. 1914, str. 444.

79. Jeszcze o przedmiotowem mierzeniu woli. Przegląd Filozoficzny 1912, str. 135—142 (Polemika z p. Radeckim).
80. Stosunek wzruszeniowości i pamięci. Przegląd Filozof. 1912, str. 227 — 240.
81. Odpowiedź. Przegląd Filozof. 1912, str. 368—370 (Polemika z p. Radeckim).
82. Modlitwa jako zjawisko kryptomnezji. Przegląd Filozof. 1912, str. 348—370.
83. Kwestjonarjusz do zbierania danych dotyczących psychologji modlitwy. Przegląd Filozof. 1912, str. 444—448.
To samo — odbitka.
84. Rzeczy pozaumysłowe. Przegląd Filozof. 1912, str. 449—461.
85. Związki przyjaźni. I — IV. Społem 1912, Nr. 2.

Polemika: W. Sikorski: Związki przyjaźni Społem 1912, Nr. 6.

86. Socjalizm i kooperatyzm. Społem 1912, Nr. 3.
87. Rzeczpospolita kooperatywna. Społem 1912, Nr. 4.
88. Czem mają być związki przyjaźni. Społem 1912, Nr. 6.
89. Projekt ustawy związków przyjaźni. Społem 1912, Nr. 7.
90. Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego. Warszawa, 1912, str. 165+8 nlb. (Przedruk w tomie niniejszym str. 105 — 221).

Ocena: B.: Książka polska o kooperatyzmie, Społem 1912, Nr. 10.

91. Wpływ woli na reakcje galwanometryczne. Prace z psychologji doświadczalnej, T. I, str. 1—76, Warszawa 1913.
92. Oddech jako czynnik życia duchowego. Prace z psychologji doświadczalnej, T. I, str. 77—162, Warszawa 1913.
93. Wpływ woli w tworzeniu obrazów przedsennych. Prace z psychologji doświadczalnej, T. I, str. 305—331, Warszawa 1913.
94. Pomniejszyciele Ojczyzny. Kurjer Warszawski 1914, Nr. Nr. 84 i 85. dn. 25 i 36 marca.
95. Odnowienie życia. Kurjer Warszawski 1914, Nr. 278, dn. października.
96. Metody badania podświadomości. Prace z psychologji doświadczalnej, T. II, str, 3—237, Warszawa 1914.
97. Źródła podświadomości i jej przejawy. Psychologia postrzeżenia i stanów bezimiennych. Warszawa, wyd, z zapomogi Kasy im. dra J. Mianowskiego, 1914, str. 8 nlb.+206.

Ocena: F. Kierski: Metafizyka eksperymentalna, Kurjer Warszawski, 7 czerwca 1914; M. Serejski, Zentralblatl für Psychologie und psychologische Padagogik 1914, B. I Heft. 3.

98. Le subconscient normal. Nouvelles recherches expérimentales. Paris, Alcan. Bibliotheque de philosophie contemporaine, 1914, str. 442+4 tabl.
99. Wpływ wzruszeń i uczuć na opór zapomnianego. Prace z psychologji doświadczalnej, T. III, str. 29 — 98, Warszawa, str. 29—98.
100. Metoda skojarzeń w badaniu typów indywidualnych. Prace z psychologji doświadczalnej, T. III, str. 171—267, Warszawa 1915.
101. Krytyka sylogizmu. Przegląd Filozof. 1915, T. XVIII, zeszyt 3—4, str. 169—189.
102. Przyczynek do psychologji myślenia logicznego. Warszawa 1915, str. 165.
103. Etudes expérimentales sur la volonté. Journal de psychologie normale et patologiąue, Paris, 1915, 14—43.

Ocena: prof. H. Pieron, L‘Annće Psychologiąue 1914—1919, str. 475.

103a. Recherches expérimentales sur la volonté. Journal de la Psychol. 1913, str. 491—508.

Ocena: S. Meyer, Zeitschr, fur Psychol. 1914, t. 69, str. 130.

104. Życie i słowo. Wigilje. — Księga zbiorowa. — Rok drugi, str. 23—35, Warszawa, 1915.
105. Człowiek dzisiejszy. Godło — książka zbiorowa, wydał Artur Górski — T. I. str. 119—122, Warszawa, 1915.
106. Prace z psychologji doświadczalnej wychodzące pod redakcją Edwarda Abramowskiego. T. I — 1913; T. II — 1914; T. III — 1915.

Ocena: J. Ochorowicz (tomu I i II), Przegląd Filozof. 1915, T. XVIII, str. 20—77; — A. Cygielstreich: Odpowiedź, Przegląd Filozoficzny 1915, T. XVIII, str. 140—160.

107. Odpowiedzi ciąg dalszy i zakończenie. Przegląd Filozof. 1915, T. XVIII, str. 160—165 (patrz L. 107).
108. Poemat śmierci. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1918, str. 73+7 nlb (Wydanie pośmiertne).
109. Poszukiwanie Boga. Myśl Wolna, 1922, Rok I, Nr. 3.
110. Psychologia modlitwy. Myśl Wolna, 1923, Rok II, Nr. 4 i 5.
111. Die sozialen Ideen der Genossenschaftsbewegung. Aus

Przypisy

  1. Nazwisko autora przy tytułach opuszczamy. Podajemy tylko pseudonimy i kryptonimy. Prace anonimowe zaznaczamy: (niepodpisane).


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Konstanty Krzeczkowski.