Anioł i pacholę

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Wincenty Pol
Tytuł Anioł i pacholę
Pochodzenie Śpiewy Polskie nr 21
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wydania 1900
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Ignacy Komorowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


Anioł i pacholę ornament 2.png
ANIOŁ I PACHOLĘ.
Słowa: W. Pola.
Muzyka: Ign. Komorowskiego.

1.  Z kąd ci ta prawda z kąd ci to wesele
Z kądże się bierzesz, gdzie idziesz Aniele?
Do Was ja idę bo kocham to plemię

Raj wam otworzę i ozłocę ziemię.


2.  A z kądże tyle wzięło się miłości
Że wśród tej nędzy Anioł Niebios gości?
Z kąd ziemskim orłom bierze się na loty

Dziecku na uśmiech gwiazdzie na blask złoty.


3.  A czy zostaniesz już na zawsze z nami
Czy znowu będziem i rzewni i sami?
Pytaj jutrzenki czy zawsze przyświéca

I wód czy zawsze Czysta ich krynica?


4.  A jeśli znikniesz Niebieskie kochanie
I cóż po tobie na ziemi zostanie?
To co zostało wam po wieszczem słowie

Po łzach po rosie po pieśni w dąbrowie. —
sVarC = { \mergeDifferentlyDottedOn 
<< { \voiceOne d16\sustainOn[a'16 fis'16] e16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 a'8.( a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp fis'( fis4) } >> 
<< { \voiceOne d,16[a' fis'] e16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> | 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' g'] f16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' e'] d16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem e'(e4) } >> |
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' fis'] e16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> 
<< { \voiceOne b,,16\sustainOff\sustainOn[fis' d'] c16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem b,4(b) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d'(d4) } >> | 
<< { \voiceOne e,16\sustainOff\sustainOn[b' g'] f16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem e,4(e) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem b'8(s16 b4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> \clef "violin" 
<< { \voiceOne g,16[e' b'] a16\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem g,4(g) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem b'(b4) } >> \clef "bass" | 
<< { \voiceOne a,,16\sustainOff\sustainOn[fis' d'] c16\rest s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,4(a2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d'(d2) } >> \oneVoice r4 | 
<< { \voiceOne a,16_\markup { \musicglyph #"pedal.*" \tiny \number 2 \normalsize \musicglyph #"pedal.Ped"\musicglyph #"pedal.." } [e' g e'] s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,,4(a2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \once \hide Stem g8(g2) } \new Voice { \voiceTwo s8. \slurUp \once \hide Stem e'16(e2) } >> \oneVoice <a,, e' g>4\fermata | << { \voiceOne d16\sustainOff\sustainOn [a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 a'8.( a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp fis'( fis4) } >> 
<< { \voiceOne d,16[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> | 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[b' g'] f\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem b'8(s16 b4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> | 
<< { \voiceOne b,,16\sustainOff\sustainOn[fis' d'] c\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem b,4(b) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d'(d4) } >> 
<< { \voiceOne e,16\sustainOff\sustainOn[b' g'] f\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem e,4(e) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem b'8(s16 b4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> | 
<< { \voiceOne a,,16\sustainOff\sustainOn[g' cis] b\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,4(a) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem g'8(s16 g4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem cis(cis4) } >> 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> | 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' d] c\rest s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d(d2) } >> \oneVoice r4 | 
<< { \voiceOne g,,16\sustainOff\sustainOn[d' bes'] a\rest s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem g,4(g2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem d'8(s16 d2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \once \hide Stem bes'8(bes2) } >> \oneVoice r4 | << { \voiceOne c,16\sustainOff\sustainOn[bes' e] d\rest s4 }\new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem c,4(c2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem bes'8(s16 bes2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem e(e2) } >> \oneVoice r4 | 
<< { \voiceOne f,,16\sustainOff\sustainOn[c' a'] g\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem f,4(f2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem c'8(s16 c2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem a'(a2) } >> \oneVoice r4 | 
<< { \voiceOne bes,16\sustainOff\sustainOn[aes' d] c\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem bes,4(bes) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem aes'8(s16 aes4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d(d4) } >> 
<< { \voiceOne bes,16\sustainOff\sustainOn[aes' d] c\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem bes,4(bes) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem aes'8(s16 aes4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d(d4) } >> | 
<< { \voiceOne a,16\sustainOff\sustainOn[fis' d'] c\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,4(a2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d'(d2) } >> \oneVoice r4\sustainOff |
<< { \voiceOne a,16\sustainOn[e' g e'] s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,,4(a) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \once \hide Stem g(g4) } \new Voice { \voiceTwo s8. \slurUp \once \hide Stem e'16(e4) } >> 
<< { \voiceOne a,,16\sustainOff\sustainOn[e' cis'] b\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,4(a) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem cis'(cis4) } >> |
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> 
<< { \voiceOne d,16[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> | << { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn [a' g'] f\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> 
<< { \voiceOne d,16[a' e'] d\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem e'(e4) } >> | 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[a' fis'] e\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem a'8(s16 a4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem fis'(fis4) } >> 
<< { \voiceOne b,,16\sustainOff\sustainOn[fis' dis'] c\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem b,4(b) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem dis'(dis4) } >> | 
<< { \voiceOne d,16\sustainOff\sustainOn[b' g'] f\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem d,4(d) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem b'8(s16 b4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem g'(g4) } >> \clef "violin"
<< { \voiceOne g,16\sustainOff\sustainOn[e' b'] a\rest s4 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem g,4(g) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e4) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem b'(b4) } >> \clef "bass" | 
<< { \voiceOne a,,16\sustainOff\sustainOn[fis' d'] c\rest s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,4(a2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem fis'8(s16 fis2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \slurUp \once \hide Stem d'(d2) } >> \oneVoice r4\sustainOff |
<< { \voiceOne a,16\sustainOn[e' g e'] s2 } \new Voice { \voiceTwo \once \hide Stem a,,4(a2) } \new Voice { \voiceTwo s16 \once \hide Stem e'8(s16 e2) } \new Voice { \voiceTwo s8 \once \hide Stem g(g2) } \new Voice { \voiceTwo s8. \slurUp \once \hide Stem e'16(e2) } >> \oneVoice b,4\rest\sustainOff | 
\stemDown <d, a' fis'>4\arpeggio <d bes' g'>\arpeggio <d a' fis'>\arpeggio\fermata r | }

lVarD = \lyricmode { "4. A" je -- śli "zni -" -- kniesz Nie -- bie -- skie ko -- cha -- nie I cóż po to -- bie na zie -- mi zo -- sta -- nie? To co "zo -" -- "sta -" -- ło wam po wie -- szczem "sło -" -- wie Po łzach po "ro -" -- sie po pie -- śni "w dą -" -- "bro -" -- "wie. —" }

lVarB = \lyricmode { "2. A" zkąd -- że ty -- le wzię -- ło się mi -- ło -- ści Że wśród tej nę -- dzy A -- nioł Nie -- bios go -- ści? Z_kąd ziem -- skim "or -" -- łom bie -- rze się na "lo -" -- ty "Dzie -" -- cku na "u -" -- śmiech gwia -- zdzie na blask "zło -" -- ty. }

lVarC = \lyricmode { "3. A" czy zo -- "sta -" -- niesz już na za -- wsze z_na -- mi Czy zno -- wu bę -- dziem i rze -- wni i sa -- mi? "Py -" -- taj "ju -" -- "trzen -" -- ki czy za -- wsze "przy -" -- "świé -" -- ca I wód czy "za -" -- wsze Czy -- sta ich "kry -" -- "ni -" -- ca? }

lVarA = \lyricmode { "1. Z kąd" ci ta "pra - " -- wda z_kąd ci to we -- se -- le Z_kąd -- że się "bie -" -- rzesz, gdzie i -- dziesz A -- nie -- le? Do was ja "i -" -- dę bo ko -- cham to "ple -" -- mię Raj wam "o -" -- "two -" -- rzę i o -- zło -- cę ziemię. }

sVarAp = { R1*5 | R1\fermataMarkup \bar "||" }

sVarB = { r8.\p a16( b'[a fis a,]) r8. a16( b'[a fis a,]) | r8. a16( b'[a e a,]) r8. a16( b'[a g a,]) | r8. a16( b'[a fis a,]) r8. a16(^\markup { \small \italic "acce - - leran - - do" } c'[b fis a,]) | r8. \stemUp b16( \stemDown cis'[b g b,]) r8. \stemUp g'16( \stemDown fis'[e b e,]) | r8. \stemUp fis16(^\markup { \bold "a tempo" } \stemNeutral e'[d b a] fis[e d b] a[fis e d]) | r4 s16 \grace { \stemDown \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" cis'''32\p[g'bes,e g,cis e,bes'cis,g'bes,e \ottava #0 g, cis e,bes'cis,g'bes,e fis,cis'e,bes'] } \stemNeutral s4.. << { \voiceOne cis,16[a'8.\fermata] } \new Voice { \voiceTwo cis,4 } >> \oneVoice r8. a'16( b'[a fis a,]) r8. a16( b'[a fis a,]) | r8. a16( b'[a g a,]) r8. a16( b'[a fis a,]) | r8. a16( c'[b fis a,]) r8. \stemUp b16( \stemNeutral cis'[b g b,]) | r8. g16( b'[a e a,]) r8. a16( b'[a fis a,]) | r8. f16( a[d e f] \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" a[d e f] a[d e f]) \ottava #0 | r8. d,,,16( g[a bes d] \ottava #1 g[a bes d] g[a bes d]) \ottava #0 | r8. \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" \stemUp c,16( \stemDown c'[bes g e] \ottava #0 c[bes g e] c[bes g e]) | r8. \stemUp c16( \stemDown f[g a c] f[g a c] \ottava #1 f[g a f']) \ottava #0 \stemNeutral | r8. aes,,,16( aes'[f d aes]) r8. \stemUp bes16( \stemNeutral bes'[aes f gis,]) | 
a8.[ fis'16]( e'[d b a] fis[e d b] \stemUp a[fis e d]) | r8.. g32( \stemDown b'16[a g a,]) r8. \stemUp a16( \stemDown b'[a g a,]) | r8. \stemUp a16( \stemDown b'[a fis g,]) r8. \stemUp a16( \stemDown b'[a fis a,]) \stemNeutral | r8. a16( b'[a e a,]) r8. a16( b'[a g a,]) | 
r8. a16( b'[a fis a,]) r8. a16( c'^\markup { \small \italic "ac  -  - " } [b fis a,]) | 
r8.^\markup { \small \italic "cele  -  -  ran  -  -  -  do" } b16( cis'[b fis b,]) r8. \stemUp g'16( \stemNeutral fis'[e b e,]) | 
r8. \stemUp f16(^\markup { \bold "a tempo" } \stemDown e'[d b a] fis[e d b] \stemUp a[fis e d]) | 
r8.. cis'32( \stemDown b'16[a g e] cis^\markup { \small \italic "rallent." } [a g e] \stemUp cis[\change Staff="down" a g e]) | 
<< { \change Staff="down" d2.\fermata s4 } \new Voice {\change Staff="up" s1^\markup { \small \italic "V. S. repet." } } >> | }

sVarAk = {  R1\fermataMarkup \bar "|." }

sVarA = { \bar ".|:" a4^\markup { \bold "Pacholę." } gis8 a d4. a8 | b b a8. g16 g4 fis | r8 fis eis fis a4 g8. e16 | b'4 a8. g16 fis4 d | a'2^\markup { \bold "Anioł." } a4 a | c2. bes4 | g4 d' c bes | bes2 a4 r | f2 e4 d | b'2. a4 | e g fis e | e2 d4 r | R1*5 | }

\paper { #(set-paper-size "a2") }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #300
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver }}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"Głos." } { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \autoBeamOff \tempo \markup { \bold "Moderato." } \relative f' { \sVarAp \repeat volta 4 { \sVarA } \sVarAk } }
\addlyrics { \lVarA }
\addlyrics { \lVarB }
\addlyrics { \lVarC }
\addlyrics { \lVarD }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"Piano." } <<
 \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \relative a' { \sVarB } }
 \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 4/4 \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Wincenty Pol.


Muzyka jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora.