Anioł Pański (modlitwa)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Anioł Pański
Anioł Pański
Anioł Pański to chrześcijańska modlitwa maryjna, której przedmiotem jest rozważanie zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela i wcielenia Jezusa Chrystusa. W zależności od lokalnych zwyczajów odmawiana jest o godz. 6.00, 12.00 i 18.00.
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Anioł Pański

 
Prowadzący (P): Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
Wszyscy (W): I poczęła z Ducha Świętego.
     Zdrowaś Maryjo...
P: Oto ja, służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego.
     Zdrowaś Maryjo...
P: A Słowo stało się ciałem.
W: I mieszkało między nami.
     Zdrowaś Maryjo...
P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za
     zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż
     do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
     Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).