Aniół Stróż/Wykaz świąt stałych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wykaz świąt stałych
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron
WYKAZ ŚWIĄT STAŁYCH.

STYCZEŃ ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.

Nowy Rok, Fulgentego B.

Makarego Op.
Genowefy P. i Daniela M.
Tytusa i Grzegorza Bb.
Telesfora Pap. i Einilianny Pan.
Trzech Królów i Melaniusza B.
Lucyana M. i Teodora W.
Seweryna Op.
Marcyanny i Juliana Mm.
Wilhelma B. i Agatona Pap.
Hygina Pap. i Teodozyusza W.
Honoraty i Tacyanny P. Arkadyusza.
Weroniki Pan. i Leoncyusza B.
Hilarego B. i Feliksa M.
Pawła Pustelnika i Maurego Op.
Marcella p. i Ottona M.
Antoniego Op. i Leoniki M.
Stolicy ś. Piotra w Rzymie, i Pryskip.
Kanuta Kr., Henryka B., Maryusza M.
Fabiana i Sebastyana MM.
Agnieszki pan. i M.
Wincentego i Anastazego Mm.
Zaślubmy P. M., Ildenfonsa B., Emerencyany.
Tymoteusza B.
Nawrócenie Św. Pawła.
Polikarpa B. M. i Pauli Wd.
Jana Złotoustego B.
Karola C. Juliana i Walerego Bb.
Franciszka Sal. B.
Martyny Pan. M. i Hyacynty P.
Piotra Nol. W. i Marcelli wd.

LUTY ma dni 28.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

d.

e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.

Ignacego B. i Brygidy Pan.

Oczyszczenie N. M. P. i Kornela B.
Błażeja B. i M.
Ansgarego i Andrzeja Bp.
Agaty Pan. i Mm. Japońskich.
Doroty Pan., Amanda B. i Teofila M.
Romualda Op.
Jana z Matty W.
Apolonii P. i M.
Scholastyki Pan.
Eufrozyny Pan. i Lucyusza B.
Eulalii Pan. i Gaudentego W.
Juliana M. i Jordana W.
Walentego M.
Faustyny i Jowity mm.
Julianny Pan.
Sylwina B. i Donata M.
Symeona B. i Konstancyi Pan.
Konrada W.
Leona, Eucharego i Elenberga Bp.
Eleonory Pan. i Seweryna B.
Stol. ś. Piotra w Antyjochii, Paschaz b.
Romany Pan., Piotra Damiana B.
Macieja Apost.
Sergiusza i Klaudyna M.
Flawijana M. i Aleksandra B.
Leandra B. i Fortunata M.
Romana W.


W roku przestępnym miesiąc Luty ma dni 29, Św. Macieja przypada wtenczas dnia 25.

MARZEC ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

d.

e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.

Albina B., Antoniny i Eudoksyi m.

Heleny Ces., Jowina i Januaryi mm.
Kunegundy C. i Tycyana B.
Kazimierza W. i Lucyusza pap.
Teofila B. i Fryderyka op.
Wiktora i Wiktoryna M. i Jolanty w.
Tomasza z Akwinu W.
Jana Bożego W. i Beaty Pan.
Franciszki w.
40 Męczenników.
Eulogiusza M. i Konstantego W.
Grzegorza Pap.
Nicefora B., Patrycyi o Modesty M.
Matyldy wd.
Longina żołnierza i Leontyny Pan.
Cyryaka, Tacyana i Dyonizego Mm.
Giertrudy Pan. i Patrycego B.
Gabryela Archanioła i Narcyza B.
Józefa Oblubieńca N. M. P.
Joachima ojca NMP., Alex. i Euf. m.
Benedykta Op. i Mikołaja Pust.
Porównanie dnia z nocą
Pawła B. Oktawiana M. Benewenta B.
Katarzyny P. i Frumencyusza M.
Marka i Tymoteusza Mm.
Zwiastowanie N. M. P. i Inreneusza B.
Ludgera B. Jowina, Emanuela i Marcyana M.
Ruperta B.
Syxtusa Pap. i Doroteusza M.
Eustachego Op.
Kwiryna M. i Anieli wd.
Balbiny P. Kornelii i Benjamina M.

KWIECIEŃ ma dni 30.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

g.

A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.

Hugona B. i Teodory Pan.

Franciszka z Pauli W.
Ryszarda B.
Izydora B.
Wincentego Fer. W. i Ireny M.
Wilhelma Op. i Celestyna Pap.
Epifaniusza B.
Maryi Kleofy, Dyonizego i Redempta Bb.
Kasyldy Pan.
Ezechiela Pror.
Leona Pap.
Juliusza Pap. i Damiana B.
Hermenegilda M.
Waleryana, Tyburcyusza, Maxyma M.
Ludwiny Pan. i Anastazyi M.
Lamberta M. i Turybiusza B.
Marcyana M., Stefana Op. i Rudolfa B.
Apoloniusza M., Eleuterego B.
Hermogenesa i Tymona Mm.
Sulpicyusza M., i Teony M.
Anzelma B. i Sylwiusza M.
Sotera i Kaja Pap. i Leonida M.
Wojciecha B. i Jerzego M.
Fidelisa Sygm. M. i Bony Pan.
Marka Ewangielisty.
Kleta i Marcelina M.
Peregryna W., Teofila B. i Anastazego P.
Witalisa M. i Waleryi M.
Emiliana i Piotra Mm.
Katarzyny Seneńskiéj i Maryana M.

MAJ ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

b.

c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.

Filipa i Jakóba Ap. i Jeremiasza Pro.

Atanazego B. i Zygmunta M.
Znal. św. Krzyża Alex. i Antoniny M.
Floryana M. i Moniki wd.
Piusa V. Pap. i Sylwana M.
Jana w Oleju.
Domicelli, Eufrozyny i Teodory Mm.
Stanisława B. Zjaw, ś. Michała Arch.
Grzegorza z Nanz i Geroncego Bb.
Gordyana M. i Antonina B.
Mamerta B. i Franciszka Hieron. W.
Pankracego, Nereusza i Achilla Mm.
Serwacego B.
Bonifacego i Paschalisa pap.
Zofii M. i Izydora oracza.
Jana Nepomucena M. i Ubalda B.
Torperta i Restytuty Mm.
Wenantego M., Felixa Kapł. i Eryka M.
Piotra Celestyna Pap. i Pudencyany p.
Bernardyna z Senny W.
Wiktora, Donata i Polienta Mm.
Julii Pan. i Emilia M.
Dezyderego B.
Joanny wd.
Grzegorza VII, Urbana Pap., Zenobiusza M.
Filipa Nereusza W.
Magdaleny de Pazzis Pan. i Bedy W.
Germana B.
Teodozyi i Restytuta Mm.
Feliksa Pap. i Ferdynanda Kr.
Petroneli i Anieli pp.

CZERWIEC ma dni 30.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

e.

f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.

Jakóba B. i Fortunata Kapł.

Blandyny, Erazma i Sadoka Mm.
Klotyldy Kr. i Pauli M.
Optata B. i Saturniny pan.
Waleryi i Zenaidy Mm.
Norbeta B.r
Roberta Op.
Maxymina i Medarda Bb.
Pryma Felicyana Mm.
Małgorzaty Kr.
Barnaby Ap.
Onufrego pust. i Olimpiusza B.
Antoniego Padewskiego i Peregryna B.
Bazylego B.
Wita, Modesta i Krescencyi Mm.
Benona i Aureliana Bb., Justyny M.
Adolfa B., Maryana M. i Rainera W.
Marka i Marcellina Mm.
Julianny Falk p., Gerwaz. i Prot. M.
Florentyny Pan. i Sylweryusza pap.
Aloizego W.
Przesilenie dnia z nocą.
Paulina B. i Michaliny wd.
Agrypiny Pan. i Zenona M.
Jana Chrzciciela.
Prospera B. Wilhelma Op. i Febronii Pan.
Jana i Pawła Mm.
Władysława Króla Węgierskiego.
Leona Pap. i Ireneusza B. Wigilia.
Piotra i Pawła Apost.
Emilianny i Lucyny Pan.

LIPIEC ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

g.

A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.

Teobalda i Teodoryka Ww.

Nawiedzenie Maryi Panny i Ottona B.
Anatolia i Heliodora Bb.
Józefa Kalas. W. Udalryka B. Jukunda M.
Cyrylla i Metodego b.
Dominiki Pan i Dyodora M.
Apoloniusza i Wilibalda Bb.
Kiliana bm., Elżbiety k. i Prokopa M.
Cyrylla B. M. Anatolii P. i Zenona M.
Siedm Braci Mm. synów ś. Felicyt M.
Piusa Pap., Sabina W. i Pelagii M.
Jana Gwalberta Op., Nabora i Felixa Mm.
Małgorzaty P. i Eugeniusza B.
Bonawentury Doktora Kościoła.
Rozesłanie śś. Apost. i Henryka ces.
N. M. P. Szkaplerznéj.
Alexego W.
Szymona z Lipnicy i Kamilia Ww.
Wincentego z Pauli i Arseniusza W.
Czesława, Emiliana Ww. i Eliasza Pror.
Praxedy P. i Daniela Pror.
Maryi Magdaleny.
Apolinarego B.
Krystyny P.
Jakóba Apost. i Krzysztofa M.
Anny Matki N. M. P. i Erasta b.
Pantaleona i Natalii Mm.
Innocentego P. Nazaryusza i Celsa M.
Marty Pan. Lucylli, Flory i Beatrycy Mm.
Abdona i Maxymy Mm.
Ignacego W. i Heleny wd.

SIERPIEŃ ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

c.

d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.

Piotra w okowach.

P. M. Anielskiéj, Stefana Pap. i Alfonsa B.
Znależenie ś. Szczep. i Nikodema.
Dominika W.
N. M. P. Śnieżnéj, i Oswalda Kr.
Przemienienie Pańskie.
Kajetana, Alberta i Donata Ww.
Cyryaka, Larga i Smaragda Mm.
Romana M.
Wawrzyńca M. i Bogdana W.
Zuzanny i Dygny Pp.
Klary Pan. i Herkulana B.
Hipolita i Kassyana Mm.
Euzebiusza Kapł. i Dymitra M. Wigil.
Wniebowz. N. M. P. i Arnolfa B.
Rocha W.
Anastazego B. i Mirona M.
Firmina M.
Rufina W.
Bernarda Op. i Samuela Pror.
Joanny Frańciszki wd.
Tymoteusza, Symforyana i Hipolita
Filipa Benic. W. i Sydoniusza B.
Bartłomieja Apost.
Ludwika Kr.
Zefiryna Pap. i Wiktora M.
Cezarego B. i Eulalii Pan.
Augustyna D. K. i Pelagiusza M.
Ścięcie św. Jana Chrz. Kandydy i Sabiny Mm.
Róży, Gaudencyi Pp. i Felixa M.
Rajmunda W. i Rufiny.

WRZESIEŃ ma dni 30.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

f.

g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Idziego Op. Wiktora B. i Lotusa M.

Stefana Kr. Węg., oraz Pusta i Wijatora W.
Izabelli Kr. i Bronisławy p.
Rozalii Pan.
Wawrzyńca. Justyniana i Wiktoryna Bb.
Zacharyasza Pror. i Porfirego.
Reginy Pan.
Narodzenie P. M. i Adryana M.
Doroteusza i Gorgoniego Mm., Serafiny wd.
Mikołaja z Tol. i Pulcheryi p.
Prota i Jacka. Teod. Pok i Emiliana B.
Gwidona i Tobiasza W. W. Teodula i Tacyana Mm.
Amata B.
Podwyższenie ś. Krzyża.
Nikodema M.
Kornela i Cypr. Mm. Eufemii Pan.
Justyn M. i blizn. św. Franciszka.
Józefa z Koper W. i Tomasza z Wil.
Januarego B. M. i Konstancji M.
Eustachiusza M. i Filipiny M.
Mateusza Apost.
Maurycego M.
Porównanie nocy z dniem.
Tekli i Polikseny MM. i Lina Pap.
Gerarda B.
Kleofasa M. i Aurelii Pan.
Cypryana i Justyny Mm.
Kosmy i Damiana Mm.
Wacława Kr.
Michała Arch. i Grymualda W.
Hieronima D. K. i Honorego B.

PAŹDZIERNIK ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.

Remigiusza B.

Aniołów Stróżów.
Kandyda i Ewalda mm.
Franciszka Serafickiego.
Placyda M.
Brunona W.
Justyny pan. i Sergiusza m.
Brygidy wd. i Laurencyi m.
Dyonizego B.
Franciszka Borgiusza W.
Placydy pan. Andronika m.
Maksymiliana B.
Edwarda w. i Kolomana m.
Kalixta Pap. i Fortunaty pan.
Teresy pan. i Jadwigi wd.
Gawła op. i Martyniana m.
Florentyna B.
Łukasza Ewang.
Piotra z Alkantary w.
Ireny pan. i Aureliusza m.
Urszuli pan. i Hilaryona m.
Korduli pan. Herakliusza m. i Alfonsa w.
Jana Kapistrana w.
Rafała Archan.
Kryspina i Kryspiniana mm.
Ewarysta pap. i Rogacyana N.
Sabiny, Wincentego mm. i Iwona k.
Szymona i Judy, Tadeusza Ap.
Narcyza b. i Euzebii pan.
Zenobiusza i Zenobii mm. i Anioła z Akry.
Wolfganga b. Wigilia.

LISTOPAD ma dni 30.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

d.

e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.

Wszystkich Świętych.

Dzień zaduszny. Eustachy p.
Huberta b. Wenefrydy pan. i Malachiasza w.
Karola Boromeusza i Nikandra bb.
Emeryka kr. Węg. tudzież Zacharyasza i Elżbiety.
Leonarda w.
Engelberta i Florenc. bb.
Seweryna i Wiktoryna mm. Godf. b.
Teodora i Orestesa mm.
Angrzeja z Awelinu w.
Marcina b.
Marcina Pap.
Dydaka w. i Eutychiana.
Serapiona m.
Leopolda w. Giertrudy pan. i Eugeniusza m.
Edmunda b.
Grzegorza Cud. i Salomei p.
Maxyma b.
Elżbiety wd. i Poncyana Pap.
Felica Walezuysza w. Oktawiusza m.
Ofiarowanie N. M. P. Kolumbana op.
Cecylii pan. i Filemona m.
Klemensa Pap. i Lukrecyi pan.
Jana od krzyża w. i Chryzogona m.
Katarzyny pan. m. i Jukundy pan.
Piotra i Konrada bb. i Delfiny pan.
Achacego m.
Mansweta i Krescencyana bb.
Saturnina m.
Andrzeja Apost.

GRUDZIEŃ ma dni 31.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

f.

g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
A.

Eligiusza B. Dyodora M. Hilaryi M.

Bibianny Pan.
Franciszka Ksaw. Lucyusza W. W.
Barbary Pan. i Piot. Chryzologa B.
Kryspiny M. i Dalmacego B.
Mikołaja B. i Leoncyi M.
Ambrożego D. K.
Niepokalane Poczęcie N. M .P.
Leokadyi i Waleryi Pan.
N. M. P. Loretańskiéj i Eulalii Pan.
Damazego Pap.
Konstancyusza i Aleksandra Mm.
Łucyi i Otylii Pan.
Spirydyona B.
Waleryana B. i Ireneusza M.
Euzebiusza B. i Adelajdy Ces. i Albiny p.
Łazarza B. i Olimpiady wd.
Gracyana B. i Deotyma M.
Fausty M. i Nemezyusza B.
Teofila M.
Tomasza Apost. i Glicerego M.
Zenona M. i Flawiana W.
Wiktoryi Pan. M.
Adama i Ewy. Wigilia.
Boże Narodz. Anastazyi i Eugenii.
Szczepana pierwszego Męczennika.
Jana Ewang. i Teofana B.
Młodzianków i Domicyana M.
Tomasza B. Dawida Kr.
Sabina i Eugeniusza Bb.
Sylwestra Pap. i Melanii wd.

Przypisy


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).