Aniół Stróż/Psalm 95

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Psalm 95
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

PSALM 95.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie! pospiesz się ku ratunkowi memu.
Niech będą zawstydzeni i pohańbieni, którzy szukają duszy mojéj.
Niech się obrócą wstecz! a niech się zawstydzą, którzy mi chcą złego.
Niech się natychmiast obrócą wstydząc się, którzy mi mówią: ehej, ehej.
Niech się weselą i radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają, i niech zawsze mówią: „niech uwielbion będzie Pan!“ którzy miłują zbawienie Twoje.
Jam jest ubogi i żebrak, Boże! wspomóż mię.
Pomocnikiem moim i wybawicielem moim Ty jesteś, Panie! nie opuszczaj mię.
Chwała Ojcu i Synowi itd.

V. Racz zbawić sługi Twoje, Panie!
R. Boże mój! nadzieję mające w Tobie.
V. Bądź Panie! dla nas obroną i mocą,

R. Przeciw naszym pokusom.
V. Panie! nie według grzechów naszych czyń nam.
R. Ani podług nieprawości naszych oddawaj nam.
V. Módlmy się za Ojca św. N. N.
R. Panie! utrzymuj go, przedłużaj jego życie i błogosław mu na ziemi.
V. Módlmy się za wiernych zmarłych,
R. Racz im dać Panie wieczne odpoczywanie.
V. Niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
V. Ześlij im, Panie! pomoc z wysokości,
R. A z Syjonu racz ich bronić.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


Módlmy się.

Boże! którego własnością jest litować się nad nami i odpuszczać nam grzechy, — przyjm proźby nasze, abyśmy i wszystkie sługi Twoje, których grzechy krępują, przez łaskę i miłosierdzie Twoje łaskawie od nich uwolnieni zostali.
Racz wysłuchać, Panie! prosimy Cię, modlitwy do Ciebie pokornie zanoszących, a odpuść grzechy przed Tobą je wyznawającym, abyś nas miłościwie odpuszczeniem grzechów naszych i pokojem obdarzył.
Niewysłowione miłosierdzie Twoje, Panie! racz łaskawie okazać, abyś nas od kary, na którąśmy za grzechy zasłużyli, wyswobodził.
O Boże! który grzechem bywasz obrażony, a pokutą przebłagać się dopuszczasz, — racz wejrzeć litościwie na proźby ludu Twego, do Ciebie z pokorą modlitwę czyniącego, a karę zapalczywości Twojéj, na którąśmy dla grzechów naszych zasłużyli, racz od nas odwrócić.
Boże! wieczny Królu! racz się zmiłować nad sługą Twoim, Monarchą naszym, miéj Go w opiece Twojéj i daj mu chwały wiecznéj się dosłużyć.
Wszechmogący wieczny Boże! racz się zmiłować nad sługą Twoim, najwyższym pasterzem naszym N. a. racz go według miłosierdzia Twego na drogę wiekuistego zbawienia wprowadzić, aby przez łaskę Twoję tego usilnie pragnął co się Tobie podoba, i wszystko to w skutku wykonywał.
Boże! od którego wszystkie żądze, dobre rady i pobożne sprawy pochodzą — udziel sługom Twoim takiego pokoju, jakiego świat dać nie może, aby serca naszze przykazaniom Twoim były poddane i po oddaleniu trwogi nieprzyjacielskiéj, czasy nasze za Twą obroną były spokojne.
Racz zapalić ogniem Ducha św. serca nasze, Panie! abyśmy w czystości ciała Tobie służyć i z niewinności serca Tobie podobać się mogli.
Boże! wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu! duszom sług i służebnic Twoich racz dać wszystkich grzechów odpuszczenie, aby odpustu, którego zawsze pragnęli, przez pobożne proźby dostąpili.
Prosimy Cię, Panie Boże nasz! racz sprawy nasze dobrém natchnieniem uprzedzć i być pomocą w wykonywaniu ich, aby każda nasza modlitwa i sprawa od Ciebie zaczęta, z Tobą była do pożądanego skutku doprowadzona.
Wszechmogący wieczny Boże! który nad żywymi i umarłymi panujesz, i nad tymi, o których od wieków wiesz, że dla wiary i dobrych uczynków Twoimi być mają, miłosierdzie pokazujesz, — prosimy Cię pokornie, aby ci wszyscy, za których modlić się postanowiliśmy, a którzy jeszcze albo na tym świecie ciałem obciążeni życją, albo się z tym światem już rozstali, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich z miłości i dobroci Twojéj, wszystkich swoich nieprawości odpuszczenia dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Niech nas wysłucha wszechmogący i miłosierny Pan!
R. Amen.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).