Przejdź do zawartości

Aniół Stróż/Litania o najsłodszém Imieniu Jezus

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Litania o najsłodszém Imieniu Jezus
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron
LITANIA
o najsłodszém Imieniu Jezus.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Jezu Synu Boga żywego,
Jezu chwało Ojca,
Jezu czystości światła wiekuistego
Jezu królu chwały,
Jezu słońce sprawiedliwości,
Jezu Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu Boże mocny,
Jezu Ojcze wieku przyszłego,
Jezu wielkiéj rady aniele,
Jezu najpotężniejszy,
Jezu najcierpliwszy.
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu miłośniku czystości,
Jezu miłośniku nasz,
Jezu Boże pokoju,

Zmiłuj się nad nami.

Jezu sprawco życia, zmiłuj się n. n.
Jezu przykładzie cnót,
Jezu pobudzco dusz,
Jezu Boże nasz,
Jezu ucieczko nasza,
Jezu Ojcze ubogich,
Jezu skarbie wiernych,
Jezu dobry pasterzu,
Jezu światłości prawdziwa,
Jezu mądrości przedwieczna,
Jezu dobroci nieskończona,
Jezu drogo i żywocie nasz,
Jezu wesele anielskie,
Jezu królu patryarchów,
Jezu mistrzu apostołów,
Jezu nauczycielu ewangelistów,
Jezu mocy męczenników,
Jezu światło wyznawców,
Jezu czystości panieńska,
Jezu korono wszystkich Świętych,

Zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść n. Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od wszelkiego grzechu, wybaw nas Jezu.
Od gniewu twego, zachowaj nas Jezu.

Od sideł szatańskich, zachowaj nas Jezu.
Od ducha pożądliwości, zachowaj nas Jezu.
Od śmierci wiecznéj, zachowaj nas Jezu.
Od zaniedbywania dobrych natchnień, zachowaj nas Jezu.
Przez tajemnicę świętego wcielenia twego, wybaw nas Jezu.
Przez narodzenie twoje, wybaw nas Jezu.
Przez wiek dzieciństwa twego i niewinność twoję, wybaw nas Jezu.

Przez najświętsze życie twoje,
Przez prace twoje,
Przez mękę i skonanie twoje,
Przez krzyż i odpuszczenie twoje,
Przez śmierć i pogrzeb twój,
Przez zmartwychwstanie twoje,
Przez wniebowstąpienie twoje,
Przez radość twoje,
Przez najsłodsze Imię Jezus twoje,
Przez chwałę twoję,
Przez przyczynę najświętszéj Matki twojéj,

Wybaw nas Jezu.

Przez przyczynę wszystkich Świętych twoich, wybaw nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się n. n. Jezu.
Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Wieża najmocniejsza Imię Pańskie; do niéj się ucieka sprawiedliwy i wywyższony będzie, a wszelki, któryby wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie. Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada, niebieskie, ziemskie i piekielne.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, który rzekłeś: „Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaccie, a będzie wam otworzono.“ Błagamy, daj nam proszącym Ciebie łaskę najświętszéj i Boskiéj miłości twojéj, abyśmy Cię ze wszystkiego serca kochając, a wyznając usty i uczynkami, chwalili Ciebie po wszystkie wieki. A.
Aniół Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Marya itd.
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Marya itd.
A słowo stało się ciałem i mieszkało międzi nami. Zdrowaś Marya itd.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).