Przejdź do zawartości

Aniół Stróż/Litania do Najświętszego Sakramentu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Litania do Najświętszego Sakramentu
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

LITANIA
do Najświętszego Sakramentu.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się n. n.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się n. n.
Święta Trójco jedyny Boże,

Chlebie żywy z nieba zstępujący,
Boże utajony i Zbawicielu,
Pokarmie wybranych,
Ustawiczna Ofiaro,
Baranku bez zmazy,
Potrawo Anielska,
Tajemnico wiary,
Lekarstwo niebieskie,
Pamiątko wiary Chrystusowéj,
Darze nad wszystkie dary,
Dowodzie Bożéj miłości ku nam,
Zasado nieśmiertelności,
Chlebie wszechmocnością słowa w Ciało przemieniony,

Zmiłuj się nad nami.

Duchowa pociecho,
Wiatyku umierających w Panu,
Zakładzie przyszłéj chwały,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas P.
Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojéj, zachowaj nas P.
Od pożądliwości ciała, zachowaj nas Panie.
Od wyniosłości i pychy życia, zachowaj nas Panie.
Od grzechu wszelkiego, zachowaj nas Panie.
Przez pragnienie pożywania Baranka wielkanocnego z uczniami Twymi, wysłuchaj nas Panie.
Przez najgłębszą Twoją pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś, wysłuchaj nas Panie.
Przez najgorętszą miłość, z jaką ów Boski Sakrament postanowiłeś, wysłuchaj nas Panie.
Przez najdroższą Krew Twoję, którą nam w ś. Sakramencie Ołtarza

zostawiłeś, wysłuchaj nas Panie.
Przez pięć ran Ciała Twojego, które za nas ponieść raczyłeś, wysłuchaj nas Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo
do przedziwnego Sakramentu Twego
pomnożyć i umocnić raczył, Ciebie Boga prosimy.

Abyś nas do częstego przyjmowania Najświętszego Sakramentu
przy szczeréj pokucie zachęcać raczył,
Abyś nas od niedowiarstwa i ślepoty serca zachować raczył,
Abyś nam wskutek tego Sakramentu ś. wszystkich łask
do zbawienia potrzebnych miłościwie udzielić raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem
zasilić i nim w podróż wieczności opatrzyć raczył,

Ciebie Boga prosimy.

Synu Boży! Ciebie Zbawcę naszego prosimy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Chleb z nieba dałeś im Panie,
R. Wszelki smak mający w sobie.

Módlmy się.

Boże! którego miłosierdzie jest dla wszystkich otwarte, który nie chcesz zguby żadnego grzesznika, ale pragniesz, aby wszyscy zbawieni byli, boś dla wszystkich ten Najświętszy Sakrament postanowił: — prosimy Cię, zbaw nas wszystkich, którzy w Tobie ufamy, i nie zapominaj o zgromadzeniu Twojém, któregoś Ty jest Panem na wieki.
Racz dać Panie, abyśmy, pomni na to dobrodziejstwo Twoje, tém pilniéj dnia dzisiejszego wszelkiego wystrzegali się grzechu.
Zmiłuj się nad nami Panie! który w przenajświętszym Sakramencie wszelkiéj litości nad nami dajesz nam zadatek.
Niech stanie się miłosierdzie Twoje nad nami według téj nadziei naszéj, jaką nam mieć pozwalasz w obec tego ciągłego cudu, ludowi Twemu czynionego. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).