Aniół Stróż/Ciebie Boże chwalimy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ciebie Boże chwalimy
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. GrudziądzCiebie Boże! chwalimy,
Twoję moc my wysławiamy;
Imię Twoje wielbimy
I na ziemię upadamy;
Twój Majestat, o Boże!
Żaden pojąć nie może.

Wszystko, co wielbić może,
Cherubin, Serafini,
Chwalą Ciebie, o Boże!
Wszyscy święci Aniołowie
Głosem wdzięcznym wołają:
Święty! Święty! śpiewają.

Święty Boże Sabaoth
Niebo pełne czci Twéj wielkiéj,
Twój Majestat wszelkich cnót
Jest on godzien chwały wszelkiéj;
Ziemia, wiatry i morze
Sławy pełne, o Boże!

Sławny chór Apostołów,
Światłem Twojém ozdobionych,
Liczba wielka Proroków,
Duchem świętym napełnionych,
Męczennicy śpiewają,
Chwałę Twą wysławiają.

Wszystek na ziemi żywiół
Chwali Ciebie, niepojęty!
Tobie śpiewa Twój Kościół
Na cześć Twoję, Ojcze święty!
I jednorodzonego
Wysławia Syna Twego.

Chwali Ducha świętego,
Który przez nauki wiary
Do żywota wiecznego
Nam użycza wszelkie dary,
Który równie jak Bóg Syn
Wraz panuje z Ojcem swym.

Tyś się z Panny narodził,
Synu Ojca przedwiecznego!
Ażebyś nas wybawił
Od potępienia wiecznego;
Na krzyżuś śmierć umorzył
I nam niebo otworzył.

Ty nas Ojcu przedstawiasz,
Gdy tu w Cię wiernie ufamy.
Ty nas w niebie wysławisz,
Gdy twe prawa zachowamy;
Przyjdziesz sądzić cały świat,
Gdy rozpadnie ziemi skład.

Przed Tobą upadamy,
Któryś nas odkupił krwawie,

Ciebie prosząc, błagamy
Przybądź nam przy każdéj sprawie,
A po téj deczesności[1]
Udziel wiecznéj radości.

Zbaw, o zbaw lud Twój, Panie!
Błogosław dziedzictwo Twoje,
Oddal od nas karanie,
Okaż zmiłowanie swoje,
Dozwól nam kiedyś Ciebie
Wiecznie oglądać w niebie.

Imię Twoje codziennie
Chwalić i wielbić będziemy,
Tobie zawsze, nieodmiennie
Uwielbienia hołd złożymy;
Oddal od nas zgrzeszenie,
Daj nam wieczne zbawienie.

Bądź nam, Panie! miłościw,
Użycz zmiłowania swego.
Broń, prowadź nas, litościw,
Do zbawienia wieczystego,
Tobie się oddajemy,
Z łaski Twéj nie zgniniemy. Amen.


  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – doczesności.

Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).